TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:                    
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO
Số : Năm : Ngày 25 tháng 2 năm 2015
MỤC LỤC

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:04/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:20/1/2015
Số công báo:Số 03 năm 2015
Ngày đăng công báo:25/2/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày thi hành:20/1/2015
Hiệu lực:30/01/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:06/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:20/1/2015
Số công báo:Số 03 năm 2015
Ngày đăng công báo:25/2/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày thi hành:20/1/2015
Hiệu lực:30/01/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:08/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/1/2015
Số công báo:Số 03 năm 2015
Ngày đăng công báo:25/2/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:30/1/2015
Hiệu lực:09/02/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:09/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:2/2/2015
Số công báo:Số 03 năm 2015
Ngày đăng công báo:25/2/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày thi hành:2/2/2015
Hiệu lực:12/02/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:10/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:6/2/2015
Số công báo:Số 03 năm 2015
Ngày đăng công báo:25/2/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày thi hành:6/2/2015
Hiệu lực:16/02/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:11/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:9/2/2015
Số công báo:Số 03 năm 2015
Ngày đăng công báo:25/2/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày thi hành:9/2/2015
Hiệu lực:19/02/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:12/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:10/2/2015
Số công báo:Số 03 năm 2015
Ngày đăng công báo:25/2/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày thi hành:10/2/2015
Hiệu lực:20/02/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh
20/01/2015 04/2015/QĐ-UBND

V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (năm 2014)


20/01/2015 06/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


30/01/2015 08/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định định lượng một số tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chật lượng giáo dục Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


02/02/2015 09/2015/QĐ-UBND

Ban hành Bảng giá chuẩn bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


06/02/2015 10/2015/QĐ-UBND

Ban  hành Quy định tiêu chí phân loại ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


09/02/2015 11/2015/QĐ-UBND

Ban hành quy định phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


10/02/2015 12/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm phát luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh