TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:                    
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO
Số : Năm : Ngày 15 tháng 4 năm 2015
MỤC LỤC

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:13/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:14/2/2015
Số công báo:Số 04 năm 2015
Ngày đăng công báo:15/4/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày thi hành:14/2/2015
Hiệu lực:24/02/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:14/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:17/3/2015
Số công báo:Số 04 năm 2015
Ngày đăng công báo:15/4/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:17/3/2015
Hiệu lực:27/3/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:15/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:19/3/2015
Số công báo:Số 04 năm 2015
Ngày đăng công báo:15/4/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Huỳnh Văn Quang
Ngày thi hành:19/3/2015
Hiệu lực:29/3/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:16/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:26/3/2015
Số công báo:Số 04 năm 2015
Ngày đăng công báo:15/4/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày thi hành:26/3/2015
Hiệu lực:05/4/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:17/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:2/4/2015
Số công báo:Số 04 năm 2015
Ngày đăng công báo:15/4/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Huỳnh Văn Quang
Ngày thi hành:2/4/2015
Hiệu lực:12/4/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:413/QĐ-UBND
Ngày ban hành:27/2/2015
Số công báo:Số 04 năm 2015
Ngày đăng công báo:15/4/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày thi hành:27/2/2015
Hiệu lực:27/02/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh
14/02/2015 13/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy trình bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


17/03/2015 14/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang, chế độ phúng điếu đối với cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng chính sách, người có công khi từ trần


19/03/2015 15/2015/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND, ngày 02/6/2014 của UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tây Ninh


26/03/2015 16/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định phân cấp quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


02/04/2015 17/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


27/02/2015 413/QĐ-UBND

V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014