TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:                    
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO
Số : Năm : Ngày 30 tháng 1 năm 2015
MỤC LỤC

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:81/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:31/12/2014
Số công báo:Số 02 năm 2015
Ngày đăng công báo:30/1/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Huỳnh Văn Quang
Ngày thi hành:31/12/2014
Hiệu lực:10/01/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:02/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:12/1/2015
Số công báo:Số 02 năm 2015
Ngày đăng công báo:30/1/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày thi hành:12/1/2015
Hiệu lực:22/01/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:03/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:13/1/2015
Số công báo:Số 02 năm 2015
Ngày đăng công báo:30/1/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày thi hành:13/1/2015
Hiệu lực:23/01/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:05/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:20/1/2015
Số công báo:Số 02 năm 2015
Ngày đăng công báo:30/1/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày thi hành:20/1/2015
Hiệu lực:30/01/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:01/CT-UBND
Ngày ban hành:20/1/2015
Số công báo:Số 02 năm 2015
Ngày đăng công báo:30/1/2015
Loại văn bản:Chỉ thị
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày thi hành:20/1/2015
Hiệu lực:20/01/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh
31/12/2014 81/2014/QĐ-UBND

Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


12/01/2015 02/2015/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2015


13/01/2015 03/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh


20/01/2015 05/2015/QĐ-UBND

V/v thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (năm 2015)


20/01/2015 01/CT-UBND

V/v đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ IV và các ngày lễ lớn trong năm 2015