TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:                    
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO
Số : Năm : Ngày 29 tháng 8 năm 2014
MỤC LỤC

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:19/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:31/7/2014
Số công báo:Số 07 năm 2014
Ngày đăng công báo:29/8/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Huỳnh Văn Quang
Ngày thi hành:31/7/2014
Hiệu lực:10/8/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:20/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:1/8/2014
Số công báo:Số 07 năm 2014
Ngày đăng công báo:29/8/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:1/8/2014
Hiệu lực:11/8/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1709/QĐ-UBND
Ngày ban hành:28/7/2014
Số công báo:Số 07 năm 2014
Ngày đăng công báo:29/8/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:28/7/2014
Hiệu lực:28/7/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1710/QĐ-UBND
Ngày ban hành:28/7/2014
Số công báo:Số 07 năm 2014
Ngày đăng công báo:29/8/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày thi hành:28/7/2014
Hiệu lực:28/7/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1725/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/7/2014
Số công báo:Số 07 năm 2014
Ngày đăng công báo:29/8/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:30/7/2014
Hiệu lực:30/7/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1829/QĐ-UBND
Ngày ban hành:13/8/2014
Số công báo:Số 07 năm 2014
Ngày đăng công báo:29/8/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày thi hành:13/8/2014
Hiệu lực:13/8/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1848/QĐ-UBND
Ngày ban hành:15/8/2014
Số công báo:Số 07 năm 2014
Ngày đăng công báo:29/8/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Huỳnh Văn Quang
Ngày thi hành:15/8/2014
Hiệu lực:15/8/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:07/CT-UBND
Ngày ban hành:31/7/2014
Số công báo:Số 07 năm 2014
Ngày đăng công báo:29/8/2014
Loại văn bản:Chỉ thị
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Nguyễn Thảo
Ngày thi hành:31/7/2014
Hiệu lực:31/7/2014

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh
31/07/2014 19/2014/QĐ-UBND

V/v sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND, ngày 19/12/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh


01/08/2014 20/2014/QĐ-UBND

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát


28/07/2014 1709/QĐ-UBND

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cấp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


28/07/2014 1710/QĐ-UBND

V/v giao chỉ tiêu biên chế năm 2014 đối với các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh


30/07/2014 1725/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020


13/08/2014 1829/QĐ-UBND

V/v bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành tính đến ngày 31/12/2013 hết hiệu lực


15/08/2014 1848/QĐ-UBND

V/v ban hành Quy trình quản lý thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng tại 02 cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát tỉnh Tây Ninh


31/07/2014 07/CT-UBND

V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động Hát với nhau trên địa bàn tỉnh