TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:                    
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO
Số : Năm : Ngày 28 tháng 11 năm 2014
MỤC LỤC

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:59/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:22/10/2014
Số công báo:Số 12 năm 2014
Ngày đăng công báo:28/11/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:22/10/2014
Hiệu lực:01/11/2014
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:60/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:11/11/2014
Số công báo:Số 12 năm 2014
Ngày đăng công báo:28/11/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:11/11/2014
Hiệu lực:21/11/2014
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:61/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:11/11/2014
Số công báo:Số 12 năm 2014
Ngày đăng công báo:28/11/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:11/11/2014
Hiệu lực:21/11/2014
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:62/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:18/11/2014
Số công báo:Số 12 năm 2014
Ngày đăng công báo:28/11/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Huỳnh Văn Quang
Ngày thi hành:18/11/2014
Hiệu lực:28/11/2014
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2355/QĐ-UBND
Ngày ban hành:16/10/2014
Số công báo:Số 12 năm 2014
Ngày đăng công báo:28/11/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:16/10/2014
Hiệu lực:16/10/2014
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2455/QĐ-UBND
Ngày ban hành:28/10/2014
Số công báo:Số 12 năm 2014
Ngày đăng công báo:28/11/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:28/10/2014
Hiệu lực:28/10/2014
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh
22/10/2014 59/2014/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử (eOffice) liên thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


11/11/2014 60/2014/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


11/11/2014 61/2014/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


18/11/2014 62/2014/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường  tỉnh Tây Ninh


16/10/2014 2355/QĐ-UBND

V/v đính chính Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND, ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy, mô tô ba bánh, tàu thuyền, sà lan ban hành kèm theo Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND, ngày 23/12/2011 và Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND, ngày 15/10/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh


28/10/2014 2455/QĐ-UBND

Ban hành "Đề án giải quyết lao động cho các khu công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2014-2015, định hướng đến năm 2020"