TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO
Số : Năm : Ngày 20 tháng 1 năm 2016
MỤC LỤC

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:63/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/12/2015
Số công báo:Số 01 năm 2016
Ngày đăng công báo:20/1/2016
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày thi hành:30/12/2015
Hiệu lực:09/01/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:64/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/12/2015
Số công báo:Số 01 năm 2016
Ngày đăng công báo:20/1/2016
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày thi hành:30/12/2015
Hiệu lực:09/01/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:65/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:31/12/2015
Số công báo:Số 01 năm 2016
Ngày đăng công báo:20/1/2016
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày thi hành:31/12/2015
Hiệu lực:10/01/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:66/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:31/12/2015
Số công báo:Số 01 năm 2016
Ngày đăng công báo:20/1/2016
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày thi hành:31/12/2015
Hiệu lực:10/01/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:01/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành:5/1/2016
Số công báo:Số 01 năm 2016
Ngày đăng công báo:20/1/2016
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Phạm Văn Tân
Ngày thi hành:5/1/2016
Hiệu lực:15/01/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh
30/12/2015 63/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh


30/12/2015 64/2015/QĐ-UBND

Về việc ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


31/12/2015 65/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh


31/12/2015 66/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến  tỉnh Tây Ninh


05/01/2016 01/2016/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  tỉnh Tây Ninh 5 năm giai đoạn 2016-2020