TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:                    
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO
Số : Năm : Ngày 30 tháng 7 năm 2014
MỤC LỤC

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:17/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:8/7/2014
Số công báo:Số 05 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/7/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày thi hành:8/7/2014
Hiệu lực:18/7/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1210/QĐ-UBND
Ngày ban hành:29/5/2014
Số công báo:Số 05 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/7/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Huỳnh Văn Quang
Ngày thi hành:29/5/2014
Hiệu lực:29/5/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1490/QĐ-UBND
Ngày ban hành:1/7/2014
Số công báo:Số 05 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/7/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Nguyễn Thảo
Ngày thi hành:1/7/2014
Hiệu lực:01/7/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1509/QĐ-UBND
Ngày ban hành:4/7/2014
Số công báo:Số 05 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/7/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Nguyễn Thảo
Ngày thi hành:4/7/2014
Hiệu lực:04/7/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1558/QĐ-UBND
Ngày ban hành:11/7/2014
Số công báo:Số 05 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/7/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:11/7/2014
Hiệu lực:11/7/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1610/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/7/2014
Số công báo:Số 05 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/7/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Huỳnh Văn Quang
Ngày thi hành:21/7/2014
Hiệu lực:21/7/2014

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh
08/07/2014 17/2014/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh mức đóng góp, hỗ trợ, làm công tác từ thiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


29/05/2014 1210/QĐ-UBND

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020 của tỉnh Tây Ninh


01/07/2014 1490/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch "Xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2020"


04/07/2014 1509/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


11/07/2014 1558/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp về quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật


21/07/2014 1610/QĐ-UBND

V/v Ban hành Kế hoạch hành động về Phát triển bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2015