TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:                    
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO
Số : Năm : Ngày 31 tháng 7 năm 2015
MỤC LỤC

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:33/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:10/6/2015
Số công báo:Số 08 năm 2015
Ngày đăng công báo:31/7/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Huỳnh Văn Quang
Ngày thi hành:10/6/2015
Hiệu lực:20/6/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:34/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/6/2015
Số công báo:Số 08 năm 2015
Ngày đăng công báo:31/7/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Huỳnh Văn Quang
Ngày thi hành:24/6/2015
Hiệu lực:04/7/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:35/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:3/7/2015
Số công báo:Số 08 năm 2015
Ngày đăng công báo:31/7/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày thi hành:3/7/2015
Hiệu lực:13/7/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:36/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:17/7/2015
Số công báo:Số 08 năm 2015
Ngày đăng công báo:31/7/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày thi hành:17/7/2015
Hiệu lực:27/7/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:07/CT-UBND
Ngày ban hành:14/7/2015
Số công báo:Số 08 năm 2015
Ngày đăng công báo:31/7/2015
Loại văn bản:Chỉ thị
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày thi hành:14/7/2015
Hiệu lực:14/7/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh
10/06/2015 33/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh


24/06/2015 34/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế mua, bán hàng miễn thuế tại Khu Thương mại - Công nghiệp Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh


03/07/2015 35/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định việc đấu thầu lực chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


17/07/2015 36/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra  tỉnh Tây Ninh


14/07/2015 07/CT-UBND

V/v tăng cường công tác quản lý, phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh