TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:                    
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO
Số : Năm : Ngày 30 tháng 6 năm 2015
MỤC LỤC

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:30/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:3/6/2015
Số công báo:Số 07 năm 2015
Ngày đăng công báo:30/6/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày thi hành:3/6/2015
Hiệu lực:13/6/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:31/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:3/6/2015
Số công báo:Số 07 năm 2015
Ngày đăng công báo:30/6/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày thi hành:3/6/2015
Hiệu lực:13/6/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:32/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:8/6/2015
Số công báo:Số 07 năm 2015
Ngày đăng công báo:30/6/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:8/6/2015
Hiệu lực:18/6/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:05/CT-UBND
Ngày ban hành:2/6/2015
Số công báo:Số 07 năm 2015
Ngày đăng công báo:30/6/2015
Loại văn bản:Chỉ thị
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày thi hành:2/6/2015
Hiệu lực:02/6/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh
03/06/2015 30/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy trình quản lý thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát, tỉnh Tây Ninh


03/06/2015 31/2015/QĐ-UBND

V/v sửa đổi một số mức chi tại Phụ lục lục kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND, ngày 08/01/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


08/06/2015 32/2015/QĐ-UBND

Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025


02/06/2015 05/CT-UBND

Tổ chức thực hiện Nghị định số 36/2008/NĐ-CP và Nghị định số 79/2011/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý tài bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ