TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO
Số : Năm : Ngày 30 tháng 10 năm 2015
MỤC LỤC

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:49/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:28/9/2015
Số công báo:Số 11 năm 2015
Ngày đăng công báo:30/10/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Huỳnh Văn Quang
Ngày thi hành:28/9/2015
Hiệu lực:08/10/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:50/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:1/10/2015
Số công báo:Số 11 năm 2015
Ngày đăng công báo:30/10/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày thi hành:1/10/2015
Hiệu lực:11/10/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:51/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:7/10/2015
Số công báo:Số 11 năm 2015
Ngày đăng công báo:30/10/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày thi hành:7/10/2015
Hiệu lực:17/10/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:52/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:9/10/2015
Số công báo:Số 11 năm 2015
Ngày đăng công báo:30/10/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày thi hành:9/10/2015
Hiệu lực:19/10/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:53/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:9/10/2015
Số công báo:Số 11 năm 2015
Ngày đăng công báo:30/10/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày thi hành:9/10/2015
Hiệu lực:19/10/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh
28/09/2015 49/2015/QĐ-UBND

V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 1 năm 2015


01/10/2015 50/2015/QĐ-UBND

V/v ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với Xe máy điện


07/10/2015 51/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc giải quyết các thủ tục hàng chính về đất đai của Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


09/10/2015 52/2015/QĐ-UBND

Ban hành Bảng quy định tạm thời định mức kỹ thuật sử dụng trong các chương trình, dự án Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


09/10/2015 53/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động Khuyến nông thường xuyên  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh