Văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế

Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
612/QĐ-UBND 29/03/2024 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
907/UBND-KT 28/03/2024 UBND Tỉnh Triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 14/02/2024 của TTCP về việc đảm bảo cung cấp điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện
68/2024/NQ-HĐND 22/03/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung chi và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
69/2024/NQ-HĐND 22/03/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND tỉnh quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2023-2024 đến năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
70/2024/NQ-HĐND 22/03/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ nạn nhân và công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
144/NQ-HĐND 22/03/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045
143/NQ-HĐND 22/03/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024 - đợt 1
142/NQ-HĐND 22/03/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024- đợt 2
140/NQ-HĐND 22/03/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết phê duyệt kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án Lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao tại các cửa khẩu
734/UBND-KT 13/03/2024 UBND Tỉnh Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất do nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh
501/QĐ-UBND 13/03/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2024
06/2024/QĐ-UBND 13/03/2024 UBND Tỉnh Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
718/UBND-KT 12/03/2024 UBND Tỉnh Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Giờ Trái đất năm 2024
683/UBND-KT 08/03/2024 UBND Tỉnh Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên động vật
445/QĐ-UBND 08/03/2024 UBND Tỉnh Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023
606/UBND-KT 06/03/2024 UBND Tỉnh Tăng cường giải pháp quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước
597/UBND-KT 05/03/2024 UBND Tỉnh Tăng cường công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh
04/2024/QĐ-UBND 27/02/2024 UBND Tỉnh Quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
533/KH-UBND 26/02/2024 UBND Tỉnh Phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Tây Ninh năm 2024
353/QĐ-UBND 22/02/2024 UBND Tỉnh Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024
345/QĐ-UBND 21/02/2024 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2024 - 2030
470/KH-UBND 19/02/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2024
330/QĐ-UBND 19/02/2024 UBND Tỉnh Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045
269/QĐ-UBND 01/02/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh năm 2024
304/KH-UBND 29/01/2024 UBND Tỉnh Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024
289/UBND-KT 26/01/2024 UBND Tỉnh Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
260/UBND-KT 24/01/2024 UBND Tỉnh Tổ chức phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2024
254/UBND-KT 23/01/2024 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện quy định về tăng cường thực hiện đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh
191/UBND-KT 19/01/2024 UBND Tỉnh Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
173/KH-UBND 17/01/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025
121/QĐ-UBND 16/01/2024 UBND Tỉnh Công bố thông tin về nợ của chính quyền địa phương quyết toán năm 2022 và dự toán năm 2024
110/QĐ-UBND 15/01/2024 UBND Tỉnh Thông tin về Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho UBND xã Trà Vong
79/QĐ-UBND 10/01/2024 UBND Tỉnh Cấp bổ sung tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Trang Trại Sinh Thái Sống Khỏe
78/QĐ-UBND 10/01/2024 UBND Tỉnh Thông tin về cho thuê đất hàng năm đối với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Dương minh Châu
77/QĐ-UBND 10/01/2024 UBND Tỉnh Thông tin về cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bến Cầu
76/QĐ-UBND 10/01/2024 UBND Tỉnh Thông tin về cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Hòa Thành
75/QĐ-UBND 10/01/2024 UBND Tỉnh Thông tin về cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Châu Thành
74/QĐ-UBND 10/01/2024 UBND Tỉnh Thông tin về cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh
73/QĐ-UBND 10/01/2024 UBND Tỉnh Thông tin về cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gò Dầu
61/QĐ-UBND 09/01/2024 UBND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh huyện Bến Cầu
50/QĐ-UBND 08/01/2024 UBND Tỉnh Danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thuộc đối tượng thực hiện kê khai giá đối với các mặt hàng: Vật liệu san lấp, đá, cát xây dựng
2829/QĐ-UBND 29/12/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề án “nghiên cứu thiết kế phương án tổ chức giao thông tại các giao lộ có nguy cơ ùn ứ và tiềm ẩn tai nạn giao thông”
46/2023/QĐ-UBND 29/12/2023 UBND Tỉnh Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
44/2023/QĐ-UBND 29/12/2023 UBND Tỉnh Quy định mức trích kinh phí bảo đảm, tỷ lệ phân chia và mức chi kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
43/2023/QĐ-UBND 28/12/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2747/QĐ-UBND 26/12/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2030
41/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 UBND Tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024
4041/UBND-KT 11/12/2023 UBND Tỉnh Triển khai công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
4040/UBND-KT 11/12/2023 UBND Tỉnh Ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững bảo đảm nguồn cung thực phẩm.
132/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết thông qua Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tây Ninh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tây Ninh
129/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
127/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024
126/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2024
125/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2024
124/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022
121/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng chảy qua trung tâm thị trấn Tân Biên huyện Tân Biên
119/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
65/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định nội dung đầu tư, mức hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2024-2030
64/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025
63/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
62/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
59/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tình Tây Ninh
58/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2024-2025
60/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2025
133/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Về kết quả giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
4017/UBND-KT 07/12/2023 UBND Tỉnh Đảm bảo chất lượng thẩm định đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
2522/QĐ-UBND 05/12/2023 UBND Tỉnh Giao đất cho Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh huyện Bến Cầu để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở văn hóa
2523/QĐ-UBND 05/12/2023 UBND Tỉnh Giao đất cho UBND thị trấn Bến Cầu để quản lý
2511/QĐ-UBND 04/12/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang được đầu tư bằng nguồn gốc ngân sách tại nghĩa trang xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
3969/KH-UBND 04/12/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030
3942/UBND-KT 01/12/2023 UBND Tỉnh Tiếp tục triển khai giải ngân các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
3899/UBND-KT 29/11/2023 UBND Tỉnh Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về TTXD trên địa bàn tỉnh
3869/UBND-KT 27/11/2023 UBND Tỉnh Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh
2468/QĐ-UBND 27/11/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mầm non Long Chữ
2459/QĐ-UBND 24/11/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường tiểu học Trương Định
3804/UBND-KT 23/11/2023 UBND Tỉnh Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh
34/2023/QĐ-UBND 22/11/2023 UBND Tỉnh Quy định tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
3775/UBND-KT 22/11/2023 UBND Tỉnh Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
3727/UBND-KT 17/11/2023 UBND Tỉnh Tập trung chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu; phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Chương trình NTM
2400/QĐ-UBND 17/11/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
2399/QĐ-UBND 17/11/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
2396/QĐ-UBND 16/11/2023 UBND Tỉnh Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh.
2397/QĐ-UBND 16/11/2023 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, tài trợ, đồng tài trợ, ủy thác, nhận ủy thác của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh
2381/QĐ-UBND 15/11/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy phép môi trường Dự án Trại chăn nuôi gia cầm Anh Phát
2380/QĐ-UBND 15/11/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy phép môi trường Dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa Ningbo Changya
2379/QĐ-UBND 15/11/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy phép môi trường Nhà máy Zhengxing (Việt Nam
32/2023/QĐ-UBND 15/11/2023 UBND Tỉnh Quy định giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
3687/KH-UBND 14/11/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện định hướng phát triển thoát nước đô thị và Khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
2361/QĐ-UBND 14/11/2023 UBND Tỉnh Quyết định Thu hồi 12.625,1 m2 đất thuộc quyền sử dụng của Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Tây Ninh tại Phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
2362/QĐ-UBND 14/11/2023 UBND Tỉnh Quyết định Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh 12.625,1 m2 tại phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh để quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.
31/2023/QĐ-UBND 13/11/2023 UBND Tỉnh Quyết định Quy định nội dung chi, mức chi của quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh
2335/QĐ-UBND 10/11/2023 UBND Tỉnh Quyết định Kiện toàn nhân sự Ban Quản lý Dự án phát triển đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Tây Ninh
2328/QĐ-UBND 10/11/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Cơ sở tôn giáo Họ đạo Gia Bình
2327/QĐ-UBND 10/11/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường tiểu học Phước Ninh
2319/QĐ-UBND 09/11/2023 UBND Tỉnh Ban hành danh mục, công trình dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XII
2296/QĐ-UBND 07/11/2023 UBND Tỉnh Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022 của tỉnh Tây Ninh
2295/QĐ-UBND 07/11/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ủy ban nhân dân phường Long Thành Bắc
2300/QĐ-UBND 07/11/2023 UBND Tỉnh Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh 13.637,5 m2 đất tại phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh để quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.
2299/QĐ-UBND 07/11/2023 UBND Tỉnh Giao UBND phường Ninh Sơn 8,2 m2 đất thuộc quy hoạch lộ giới đường số 4 tại phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh để quản lý theo quy định.
2298/QĐ-UBND 07/11/2023 UBND Tỉnh Thu hồi 13.645,7 m2 đất (Trong đó diện tích đất 8,2 m2 thuộc quy hoạch lộ giới đường số 4, diện tích đất còn lại là 13.637,5 m2) thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH Thực phẩm J.K.Lim
2280/QĐ-UBND 06/11/2023 UBND Tỉnh Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung và phân khai Kế hoạch đầu tư công năm 2023 Hỗ trợ mục tiêu huyện, thị xã, thành phố
2270/QĐ-UBND 03/11/2023 UBND Tỉnh Phân khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn tỉnh hỗ trợ mục tiêu huyện, thị xã, thành phố
2235/QĐ-UBND 31/10/2023 UBND Tỉnh Cấp giấy phép môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín, công suất 180.000 con/lứa (05 lứa/năm) của Công ty TNHH chăn nuôi Hoàng Kim Ngân
2234/QĐ-UBND 31/10/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Tân Cảng - Tây Ninh
2194/QĐ-UBND 30/10/2023 UBND Tỉnh Quyết định về việc thu hồi 1.608,9 m2 đất thuộc quyền sử dụng của Trường Mầm non Vành khuyên
3429/KH-UBND 30/10/2023 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
2196/QĐ-UBND 30/10/2023 UBND Tỉnh Quyết định giao 6.901,2 m2 đất cho Trường Tiểu học Trương Định để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo
2196/QĐ-UBN 30/10/2023 UBND Tỉnh Quyết định giao đất cho Trường Tiểu học Trương Định để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo
2195/QĐ-UBND 30/10/2023 UBND Tỉnh Giao đất cho UBND phường Ninh Sơn thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh để quản lý.
3367/KH-UBND 25/10/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024
3326/UBND-KT 23/10/2023 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phòng, chống và báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn trên hệ thống VAHIS
3271/UBND-KT 17/10/2023 UBND Tỉnh Tuyên truyền phòng ngừa, ngăn chặn tận diệt giun đất trên địa bàn tỉnh
2108/QĐ-UBND 16/10/2023 UBND Tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ủy ban nhân dân phường Long Thành Bắc
2067/QĐ-UBND 12/10/2023 UBND Tỉnh Quy chế hoạt động Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh, Tổ tư vấn Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh và Cơ quan thường trực Hội đồng OCOP tỉnh Tây Ninh
26/2023/QĐ-UBND 11/09/2023 UBND Tỉnh Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1869/QĐ-UBND 08/09/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy phép môi trường Dự án Nhà máy sản xuất sợi Brotex Việt Nam của Công ty TNHH Brotex Việt Nam
1860/QĐ-UBND 08/09/2023 UBND Tỉnh Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tây Ninh
1863/QĐ-UBND 08/09/2023 UBND Tỉnh Đề án phát triển Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023 - 2030
2813/KH-UBND 06/09/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh
2807/UBND-KT 06/09/2023 UBND Tỉnh Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023
2803/KH-UBND 06/09/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1839/QĐ-UBND 06/09/2023 UBND Tỉnh Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường của Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Tân Minh Đạt tại ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
1834/QĐ-UBND 05/09/2023 UBND Tỉnh Cấp giấy phép môi trường Nhà máy chế biến tinh bột khoai mì của Công ty TNHH TM DV Minh Thiên Lộc
1833/QĐ-UBND 05/09/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy phép môi trường Nhà máy sản xuất tinh bột sắn, tinh bột biến tính và đường mạch nha của Chi nhánh Công ty TNHH Daesang Việt Nam tại Tây Ninh
1832/QĐ-UBND 05/09/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy phép môi trường Nhà máy chế biến tinh bột khoai mì của Công ty TNHH SX - TM - XNK Kim Yến
1831/QĐ-UBND 05/09/2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh
1827/QĐ-UBND 05/09/2023 UBND Tỉnh Ban hành danh mục dự án, chương trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1824/QĐ-UBND 05/09/2023 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045
1827/QĐ-UBND 05/09/2023 UBND Tỉnh Ban hành danh mục dự án, chương trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1824/QĐ-UBND 05/09/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045
1788/QĐ-UBND 30/08/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy phép môi trường Nhà máy chế biến cao su Hưng Thịnh của Công ty TNHH Hưng Thịnh
2690/KH-UBND 24/08/2023 UBND Tỉnh Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh địa bàn tỉnh
1732/QĐ-UBND 22/08/2023 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 04/01/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
2653/KH-UBND 22/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch hoạt động của BCĐ đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Tây Ninh năm 2023
1732/QĐ-UBND 22/08/2023 UBND Tỉnh Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 04/01/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
362/BC-UBND 21/08/2023 UBND Tỉnh Tổng kết đánh giá, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật
2626/UBND-KT 21/08/2023 UBND Tỉnh Tăng cường chỉ đạo nuôi trồng thủy sản các tháng cuối năm 2023, đảm bảo kế hoạch tăng trưởng
2606/KH-UBND 18/08/2023 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023 - 2025
2606/KH-UBND 18/08/2023 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023 - 2025
1696/QĐ-UBND 16/08/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy phép môi trường Dự án Nhà máy dệt Lixin Việt Nam, phân kỳ 1 của Công ty TNHH Lixin Textiles (Việt Nam)
1695/QĐ-UBND 16/08/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy phép môi trường Dự án Nhà máy chế biến tinh bột mì, quy mô 250 tấn thành phẩm/ngày của Công ty TNHH Việt Mã
1694/QĐ-UBND 16/08/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy phép môi trường Dự án Nhà máy sản xuất lốp xe Radian Jinyu (Việt Nam) của Công ty TNHH Jinyu (Việt Nam) Tire
1688/QĐ-UBND 15/08/2023 UBND Tỉnh Cấp GPMT Dự án Nhà máy sản xuất thiết bị điện - điện tử chi nhánh Tây Ninh của Công ty CP thiết bị công nghiệp Hữu Hồng - Chi nhánh Tây Ninh
2567/UBND-KT 14/08/2023 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023
2566/UBND-KT 14/08/2023 UBND Tỉnh Sử dụng vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
1657/QĐ-UBND 14/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát Công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
2547/UBND-KT 14/08/2023 UBND Tỉnh Triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 19/5/2023 của TTCP về lập lại trật tự, kỷ cương, khắc phục những bất cập trong công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải
1643/QĐ-UBND 10/08/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy phép môi trường Dự án Nhà máy sản xuất dệt may, quy mô 22.000 tấn vải dệt kim, vải đan móc/năm của Công ty TNHH dệt may S.Power (Việt Nam)
1642/QĐ-UBND 10/08/2023 UBND Tỉnh Cấp giấy phép môi trường Dự án Nhà máy sản xuất, gia công dây và cáp điện ICF Việt Nam của Công ty TNHH dây cáp điện ICF (Việt Nam)
23/2023/QĐ-UBND 09/08/2023 UBND Tỉnh Quy định thời gian bán hàng; các trường hợp dừng bán hàng; quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2493/UBND-KT 08/08/2023 UBND Tỉnh Tăng cường công tác quản lý cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh
1625/QĐ-UBND 08/08/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy phép môi trường Nhà máy chế biến tinh bột khoai mì, công suất 250 tấn tinh bột khô/ngày của Công ty TNHH XNK thương mại công nghệ dịch vụ Hùng Duy – Chi nhánh Hùng Duy 6
1624/QĐ-UBND 08/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Tây Ninh năm 2023
2491/KH-UBND 07/08/2023 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Luật HTX năm 2012 trên địa bàn tỉnh
2454/KH-UBND 04/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025
1592/QĐ-UBND 02/08/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy phép môi trường Trang trại chăn nuôi heo nái theo mô hình trại lạnh khép kín, quy mô 1.200 con của ông Đào Duy Hùng
2419/UBND-KT 02/08/2023 UBND Tỉnh Ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam
20/2023/QĐ-UBND 21/07/2023 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
103/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
104/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
105/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về giao biên chế cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
13/2023/QĐ-UBND 12/06/2023 UBND Tỉnh Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
1234/QĐ-UBND 09/06/2023 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
1234/QĐ-UBND 09/06/2023 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
1216/QĐ-UBND 07/06/2023 UBND Tỉnh Ban hành Chương trình khuyến nông giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1214/QĐ-UBND 07/06/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch diện tích, biện pháp tưới tiêu và dự toán hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023
1218/QĐ-UBND 07/06/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000 Khu A, Khu đô thị - dịch vụ thuộc Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời phê duyệt tại Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
1211/QĐ-UBND 06/06/2023 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc giao dự toán chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố năm 2023 (hỗ trợ đào tạo nghề lao động nông thôn 2023)
1602/KH-UBND 30/05/2023 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030
11/2023/QĐ-UBND 10/05/2023 UBND Tỉnh Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích khu đất công để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
10/2023/QĐ-UBND 26/04/2023 UBND Tỉnh Quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
09/2023/QĐ-UBND 22/03/2023 UBND Tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
07/2023/QD-UBND 17/03/2023 UBND Tỉnh Phân cấp cho Sở, ban, ngàn, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
05/2023/QĐ-UBND 02/03/2023 UBND Tỉnh Ban hành Bảng đơn giá vận hành trạm quan trắc môi trường tự động, cố định trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
364/QĐ-UBND 28/02/2023 UBND Tỉnh Công bố hiện trạng rừng tỉnh Tây Ninh năm 2022
491/HD-UBND 27/02/2023 UBND Tỉnh Hướng dẫn quy trình thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
491/HD-UBND 27/02/2023 UBND Tỉnh Hướng dẫn Quy trình thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
04/2023/QĐ-UBND 22/02/2023 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 4 của Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
01/2023/QĐ-UBND 10/01/2023 UBND Tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023
02/2023/QĐ-UBND 10/01/2023 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá bồi thường đối với cây trồng và vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
43/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
42/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
41/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết Ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
37/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết Về danh mục hủy bỏ dự án có thu hồi đất và dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng quá 03 năm không triển khai thực hiện theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành
36/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024
34/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025
76/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia
75/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
74/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 2 năm 2022
73/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023
72/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
71/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023
35/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Nghị quyết Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
39/2022/QĐ-UBND 30/11/2022 UBND Tỉnh Quy định khung giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
38/2022/QĐ-UBND 22/11/2022 UBND Tỉnh Quy định quản lý đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
36/2022/QĐ-UBND 02/11/2022 UBND Tỉnh Quy định bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
33/2022/QĐ-UBND 19/10/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
32/2022/QĐ-UBND 17/10/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
29/2022/QĐ-UBND 20/09/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
28/2022/QĐ-UBND 05/09/2022 UBND Tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh
65/NQ-HĐND 24/08/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022
26/2022/QĐ-UBND 19/08/2022 UBND Tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 61/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Tây Ninh
1523/QĐ-UBND 21/07/2022 UBND Tỉnh Ban hành định mức khoán chi thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn năm 2022
59/NQ-HĐND 20/07/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết về phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên năm 2022
58/NQ-HĐND 20/07/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 2
30/2022/NQ-HĐND 20/07/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
33/2022/NQ-HĐND 20/07/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
31/2022/NQ-HĐND 20/07/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ khuyến khích đối với huấn luyện viên, vận đông viên thể thao giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND tỉnh Tây Ninh
32/2022/NQ-HĐND 20/07/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết ban hành Quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên vận động viên tỉnh Tây Ninh đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao khu vực, miền, cụm và cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025
29/2022/NQ-HĐND 20/07/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
20/2022/QĐ-UBND 20/06/2022 UBND Tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn Chợ văn minh, Gian hàng văn minh
19/2022/QĐ-UBND 17/06/2022 UBND Tỉnh Quy định việc rà soát, công bố, công khai danh mục, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
16/2022/QĐ-UBND 16/05/2022 UBND Tỉnh Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
51/NQ-HĐND 12/05/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết về chuyển mục đích sử dung đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 1 năm 2022
26/2022/NQ-HĐND 12/05/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
27/2022/NQ-HĐND 12/05/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
15/2022/QĐ-UBND 05/05/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
13/2022/QĐ-UBND 25/04/2022 UBND Tỉnh Ban hành Định mức kỹ thuật sử dụng trong các chương trình, dự án Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
11/2022/QĐ-UBND 06/04/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
09/2022/QĐ-UBND 31/03/2022 UBND Tỉnh Quy định công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
761/QĐ-UBND 29/03/2022 UBND Tỉnh Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025
08/2022/QĐ-UBND 28/03/2022 UBND Tỉnh Bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh lĩnh vực tài chính
04/2022/QĐ-UBND 14/02/2022 UBND Tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022
02/2022/QĐ-UBND 24/01/2022 UBND Tỉnh Quy định giá dịch vụ trông giữ xe áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
187/KH-BCĐ389/TN 14/01/2022 UBND Tỉnh Kế hoạch thăm hỏi động viên lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh năm 2022 (BCĐ 389 tỉnh)
98/KH-UBND 11/01/2022 UBND Tỉnh Tổ chức thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh
34/QĐ-UBND 07/01/2022 UBND Tỉnh Công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng 395.736,3 m2 đất thực hiện dự án khu trại giống tại xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
35/QĐ-UBND 07/01/2022 UBND Tỉnh Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh tại xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
3968/QĐ-UBND 06/01/2022 UBND Tỉnh Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021
22/QĐ-UBND 05/01/2022 UBND Tỉnh Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín, quy mô 250.000 con gà/lứa (03 lứa/năm) của Công ty TNHH chăn nuôi Đông Tây 68
25/UBND-KT 05/01/2022 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Công văn số 3199/BKHĐT-ĐTNN ngày 27/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
32/UBND-KT 05/01/2022 UBND Tỉnh Phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cung cấp điện năm 2022
28/2021/QĐ-UBND 13/12/2021 UBND Tỉnh Ban hành Quy trình thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với các phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
24/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết về thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong cùng một loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tây Ninh
23/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết về danh mục hủy bỏ dự án có thu hồi đất và dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng quá 03 năm không triển khai thực hiện theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành
22/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2025
21/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm(%) phân chia các khoản thu chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
20/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết về Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh
19/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
18/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2022-2025
17/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
16/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025
15/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
25/2021/QĐ-UBND 18/11/2021 UBND Tỉnh Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
24/2021/QĐ-UBND 16/11/2021 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
20/2021/QĐ-UBND 15/10/2021 UBND Tỉnh Quyết định bãi bỏ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh quy định các tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
18/2021/QĐ-UBND 01/09/2021 UBND Tỉnh Quyết định bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
19/2021/QĐ-UBND 01/09/2021 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
19/2021/QĐ-UBND 01/09/2021 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014
16/2021/QĐ-UBND 24/08/2021 UBND Tỉnh Ban hành quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2553/KH-UBND 30/07/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ sinh hoạt của nhân dân tại các khu vực có yêu cầu phong tỏa, cách ly y tế trên địa bàn tỉnh
1691/QĐ-UBND 28/07/2021 UBND Tỉnh Giao 15.108,8 m2 đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh để quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
1690/QĐ-UBND 28/07/2021 UBND Tỉnh QĐ v.v thu hồi 15.521,3 m2 đất thuộc quyền sử dụng của Công ty CP Khách sạn Hòa Bình (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư MHD Hòa Bình)
14/2021/QĐ-UBND 15/07/2021 UBND Tỉnh Ban hành quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.
13/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết về kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tây Ninh
07/2021/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị Quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
06/2021/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
05/2021/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Chàng Riệc, Tân Nam
14/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 2 năm 2021 và điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
03/2021/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
04/2021/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
01/2021/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1354/QĐ-UBND 25/06/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021của huyện Châu Thành
1353/QĐ-UBND 25/06/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò Dầu
1256/QĐ-UBND 10/06/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Biên
1164/QĐ-UBND 31/05/2021 UBND Tỉnh QĐ v.v Thu hồi 1.459.844 m2 đất thuộc quyền sử dụng của Trung tâm quản lý đầu tư xây dựng Tây Ninh
1163/QĐ-UBND 31/05/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín của Công ty TNHH chăn nuôi Đông Tây
152/BC-UBND 28/05/2021 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 5 và một số công tác trọng tâm tháng 6 năm 2021
19/NQ-HĐND 28/05/2021 HĐND Tỉnh Cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước
17/NQ-HĐND 28/05/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết đồng thuận đề xuất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài
18/NQ-HĐND 28/05/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789
20/NQ-HĐND 28/05/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án , công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 1 năm 2021
1149/QĐ-UBND 27/05/2021 UBND Tỉnh QĐ v.v Về việc giao 3.502,1 m2 đất cho UBND xã Trà Vong để quản lý và sử dụng vào mục đích đất sinh hoạt cộng đồng (Nhà văn hóa ấp 5)
1148/QĐ-UBND 27/05/2021 UBND Tỉnh QĐ v.v thu hồi 3.506,0 m2 đất thuộc quyền sử dụng đất của Trường Tiểu học Trà Vong E (điểm phụ của Trường Tiểu học Trà Vong B)
1147/QĐ-UBND 27/05/2021 UBND Tỉnh QĐ v.v Về việc giao 701,0 m2 đất cho UBND xã Trà Vong để sử dụng vào mục đích đất sinh hoạt cộng đồng (Nhà văn hóa ấp Trà Hiệp)
1146/QĐ-UBND 27/05/2021 UBND Tỉnh QĐ Về việc thu hồi 701,0 m2 đất thuộc quyền sử dụng đất của Trường Tiểu học Trà Vong D
1612/KH-UBND 26/05/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân theo từng cấp độ, diễn biến của dịch bệnh ở các địa bàn bị phong tỏa, giãn cách
11/2021/QĐ-UBND 24/05/2021 UBND Tỉnh Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
10/2021/QĐ-UBND 19/05/2021 UBND Tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1067/QĐ-UBND 17/05/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Trảng Bàng
1047/QĐ-UBND 13/05/2021 UBND Tỉnh QĐ v.v Giao 319.302,4 m2 đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh để quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
1046/QĐ-UBND 13/05/2021 UBND Tỉnh QĐ v.v Thu hồi 319.302,4 m2 đất do UBND thị xã Trảng Bàng quản lý
1022/QĐ-UBND 10/05/2021 UBND Tỉnh Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh theo Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị
1022/QĐ-UBND 10/05/2021 UBND Tỉnh Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh theo Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị
1379/UBND-KT 10/05/2021 UBND Tỉnh Công bố kết quả thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát và đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2020
1025/QĐ-UBND 10/05/2021 UBND Tỉnh QĐ v.v Giao 43.628,8 m2 đất cho UBND thị xã Hòa Thành để xây dựng Khu di tích lịch sử - văn hóa Căn cứ huyện ủy Tòa Thánh
1000/QĐ-UBND 07/05/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000
117/BC-UBND 27/04/2021 UBND Tỉnh Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1230/KH-UBND 27/04/2021 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
116/BC-UBND 26/04/2021 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
115/BC-UBND 26/04/2021 UBND Tỉnh Tình hình triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2020 và giai đoạn 3 năm 2018-2020
1218/UBND-KT 26/04/2021 UBND Tỉnh Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo các quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020
930/QĐ-UBND 23/04/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000
923/QĐ-UBND 23/04/2021 UBND Tỉnh Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025
930/QĐ-UBND 23/04/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000
923/QĐ-UBND 23/04/2021 UBND Tỉnh Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025
1192/UBND-KT 23/04/2021 UBND Tỉnh Triển khai các giải pháp thực hiện bảo đảm ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh
917/QĐ-UBND 22/04/2021 UBND Tỉnh Ban hành Chương trình xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch tỉnh Tây Ninh năm 2021
109/BC-UBND 14/04/2021 UBND Tỉnh Tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2021 và một số nhiệm vụ ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh
107/BC-UBND 14/04/2021 UBND Tỉnh Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2016 – 2020
08/2021/QĐ-UBND 12/04/2021 UBND Tỉnh Ban hành quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1067/KH-UBND 09/04/2021 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
105/BC-UBND 09/04/2021 UBND Tỉnh BÁO CÁO Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương quí I năm 2021
103/BC-UBND 09/04/2021 UBND Tỉnh Kết quả triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
99/BC-UBND 02/04/2021 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường năm 2020
05/2021/QĐ-UBND 18/03/2021 UBND Tỉnh Quyết định Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định giá dịch vụ tối đa sử dụng phà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
455/QĐ-UBND 02/03/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề cương và Dự toán kinh phí thực hiện Nhiệm vụ Lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025
53/BC-UBND 26/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình rà soát, cập nhật thực trạng quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội
50/BC-UBND 24/02/2021 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện các nội dung của Luật Thủy lợi
398/QĐ-UBND 23/02/2021 UBND Tỉnh Quyết định Lập tổ giám sát công tác xây dựng
488/KH-UBND 23/02/2021 UBND Tỉnh Hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2021
490/UBND-KT 23/02/2021 UBND Tỉnh Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người
499/UBND-KT 23/02/2021 UBND Tỉnh Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2021
09/CT-UBND 23/02/2021 UBND Tỉnh Chỉ thị Về việc phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
388/QĐ-UBND 22/02/2021 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2021 Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”
40/BC-UBND 18/02/2021 UBND Tỉnh Về việc báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2020
42/BC-UBND 18/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh
396/KH-UBND 08/02/2021 UBND Tỉnh Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh
411/KH-UBND 08/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch Quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
33/BC-UBND 05/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chỉ thị 06/CT-TTg
32/BC-UBND 05/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định 2195/QĐ-TTg về tài chính vi mô
29/BC-UBND 04/02/2021 UBND Tỉnh Tình hình Hợp tác xã khó khăn trong giải thể và Hợp tác xã chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012
30/BC-UBND 04/02/2021 UBND Tỉnh Tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển du lịch nông thôn tỉnh Tây Ninh
23/BC-UBND 01/02/2021 UBND Tỉnh Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
304/UBND-KT 01/02/2021 UBND Tỉnh Tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu
305/UBND-KT 01/02/2021 UBND Tỉnh Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
261/QĐ-UBND 01/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
308/KH-UBND 01/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
314/UBND-KT 01/02/2021 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá về Công tác điều hành giá năm 2021
20/BC-UBND 28/01/2021 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
20/BC-UBND 28/01/2021 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
22/BC-UBND 28/01/2021 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
19/BC-UBND 28/01/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020
19/BC-UBND 28/01/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020
04/2021/QĐ-UBND 28/01/2021 UBND Tỉnh Phân cấp quản lý nhà nước đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
257/KH-UBND 27/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch Kiểm tra, thăm hỏi động viên lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
17/BC-UBND 27/01/2021 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp
226/QĐ-UBND 27/01/2021 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá, xếp hạng Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Tây Ninh
232/UBND-KT 26/01/2021 UBND Tỉnh Tăng cường công tác bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán 2021
16/BC-UBND 26/01/2021 UBND Tỉnh Cung cấp thông tin lập Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
16/BC-UBND 26/01/2021 UBND Tỉnh Cung cấp thông tin lập Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
210/UBND-KT 22/01/2021 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Thông báo số 306/TB-VPCP ngày 20/8/2020 của Văn phòng Chính phủ và Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ.
189/UBND-KT 21/01/2021 UBND Tỉnh Chỉ đạo thực hiện báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch XDCB định kỳ
06/CT-UBND 21/01/2021 UBND Tỉnh Chấn chỉnh hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
198/KH-UBND 20/01/2021 UBND Tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
05/CT-UBND 20/01/2021 UBND Tỉnh Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
11/BC-UBND 20/01/2021 UBND Tỉnh Báo cáo định kỳ lĩnh vực quản lý nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
12/BC-UBND 20/01/2021 UBND Tỉnh Đánh giá tác động phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Tân Nam đến môi trường, tài nguyên rừng
176/UBND-KT 20/01/2021 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách về tăng cường quản lý nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn tỉnh
165/QĐ-UBND 20/01/2021 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thông tin về nợ của chính quyền địa phương quyết toán năm 2019 và dự toán năm 2021
175/UBND-KT 20/01/2021 UBND Tỉnh Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh
154/UBND-KT 19/01/2021 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật qua biên giới
143/KH-UBND 18/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021
137/KH-UBND 18/01/2021 UBND Tỉnh Phát triển thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025
144/KH-UBND 18/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025
146/KH-UBND 18/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
02/2021/QĐ-UBND 18/01/2021 UBND Tỉnh Ban hành Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030
01/QĐ-UBND 14/01/2021 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2021-2025
02/QĐ-UBND 14/01/2021 UBND Tỉnh Quyết định ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2021
08/BC-UBND 14/01/2021 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ năm 2020
77/QĐ-UBND 12/01/2021 UBND Tỉnh Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025”
06/BC-UBND 12/01/2021 UBND Tỉnh Báo cáo về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng ( từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/12/2020)
488/BC-UBND 11/01/2021 UBND Tỉnh Báo cáo về việc báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tỉnh Tây Ninh
488/BC-UBND 11/01/2021 UBND Tỉnh Báo cáo về việc báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tỉnh Tây Ninh
488/BC-UBND 11/01/2021 UBND Tỉnh Báo cáo về việc báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tỉnh Tây Ninh
05/BC-UBND 11/01/2021 UBND Tỉnh Tình hình đầu tư nước ngoài năm 2020 và kế hoạch năm 2021
53/KH-UBND 08/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, GLTM, hàng giả trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
53/KH-UBND 08/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, GLTM, hàng giả trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
30/QĐ-UBND 07/01/2021 UBND Tỉnh Công bố chỉ số giá xây dựng công trình dân dụng, giao thông hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
30/QĐ-UBND 07/01/2021 UBND Tỉnh Công bố chỉ số giá xây dựng công trình dân dụng, giao thông hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
30/QĐ-UBND 07/01/2021 UBND Tỉnh Công bố chỉ số giá xây dựng công trình dân dụng, giao thông hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
30/QĐ-UBND 07/01/2021 UBND Tỉnh Công bố chỉ số giá xây dựng công trình dân dụng, giao thông hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
33/QĐ-UBND 07/01/2021 UBND Tỉnh Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Tây Ninh
32/QĐ-UBND 07/01/2021 UBND Tỉnh Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Tây Ninh
01/2021/QĐ-UBND 06/01/2021 UBND Tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
18/QĐ-UBND 06/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bến Cầu
16/QĐ-UBND 06/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hòa Thành
15/QĐ-UBND 06/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Châu
14/QĐ-UBND 06/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Dương Minh Châu
13/QĐ-UBND 06/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò Dầu
12/QĐ-UBND 06/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Biên
10/QĐ-UBND 06/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Tây Ninh
17/QĐ-UBND 06/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Thành
11/QĐ-UBND 06/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Trảng Bàng
12/QĐ-UBND 06/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Biên
13/QĐ-UBND 06/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò Dầu
14/QĐ-UBND 06/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Dương Minh Châu
15/QĐ-UBND 06/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Châu
16/QĐ-UBND 06/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hòa Thành
18/QĐ-UBND 06/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bến Cầu
10/QĐ-UBND 06/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Tây Ninh
10/UBND-KTTC 05/01/2021 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 161/NQ-CP của Chính phủ
01/CT-UBND 05/01/2021 UBND Tỉnh Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021
02/UBND-KTTC 05/01/2021 UBND Tỉnh Danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cung cấp điện năm 2021
03/UBND-KTTC 05/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện cho mùa khô và cả năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
03/UBND-KTTC 05/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện cho mùa khô và cả năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
3114/QĐ-UBND 22/12/2020 UBND Tỉnh Công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng quý III, IV năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
54/2020/QĐ-UBND 18/12/2020 UBND Tỉnh Quyết định Phân cấp quản lý nhà nước đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
3072/QĐ-UBND 17/12/2020 UBND Tỉnh Quyết định Công bố Bộ đơn giá xây dựng công tình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
454/BC-UBND 02/12/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020
440/BC-UBND 25/11/2020 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2020 trên địa bàn tỉnh
52/2020/QĐ-UBND 24/11/2020 UBND Tỉnh Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2922/KH-UBND 23/11/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh
2923/KH-UBND 23/11/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch phòng, chống sạt lở bờ sông giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2922/KH-UBND 23/11/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh
2922/KH-UBND 23/11/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh
2849/QĐ-UBND 20/11/2020 UBND Tỉnh Phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020
2840/QĐ-UBND 19/11/2020 UBND Tỉnh Quyết định. Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 cụm công nghiệp Tây Nam thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh.
412/BC-UBND 17/11/2020 UBND Tỉnh Tình hình phát triển các Khu công nghiệp có các dự án đầu tư trong ngành công nghiệp điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2845/UBND-KTTC 17/11/2020 UBND Tỉnh Tăng cường công tác điều hành giá những tháng cuối năm 2020.
51/2020/QĐ-UBND 17/11/2020 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên đại bản tỉnh Tây Ninh
50/2020/QĐ-UBND 16/11/2020 UBND Tỉnh Ban hành Quy định quản lý một số dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
49/2020/QĐ-UBND 09/11/2020 UBND Tỉnh Quyết định. Sửa đổi, bổ sung Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
46/2020/QĐ-UBND 04/11/2020 UBND Tỉnh Quyết định Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tây Ninh
45/2020/QĐ-UBND 29/10/2020 UBND Tỉnh Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương I Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh
43/2020/QĐ-UBND 26/10/2020 UBND Tỉnh Ban hành quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
42/2020/QĐ-UBND 20/10/2020 UBND Tỉnh Quy định quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
41/2020/QĐ-UBND 15/10/2020 UBND Tỉnh Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu
40/2020/QĐ-UBND 13/10/2020 UBND Tỉnh Quyết định Quy định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tây Ninh
39/2020/QĐ-UBND 12/10/2020 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
38/2020/QĐ-UBND 07/10/2020 UBND Tỉnh Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng
2297/UBND-KTTC 24/09/2020 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật của Việt Nam
2035/QĐ-UBND 16/09/2020 UBND Tỉnh Quy chế phối hợp trong công tác cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản và công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2203/UBND-KTTC 15/09/2020 UBND Tỉnh Triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường
2191/UBND-KTTC 14/09/2020 UBND Tỉnh CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
10/CT-UBND 04/09/2020 UBND Tỉnh Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2020
35/2020/QĐ-UBND 01/09/2020 UBND Tỉnh Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 -2024
34/2020/QĐ-UBND 28/08/2020 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
31/2020/QĐ-UBND 25/08/2020 UBND Tỉnh Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tây Ninh
32/2020/QĐ-UBND 25/08/2020 UBND Tỉnh Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định bổ sung ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.
33/2020/QĐ-UBND 25/08/2020 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh
1761/QĐ-UBND 14/08/2020 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch số 2700/KH-SNN ngày 22/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về hỗ trợ chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt VietGAP cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
30/2020/QĐ-UBND 12/08/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá chuẩn bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
04/2020/NQ-HĐND 31/07/2020 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH17: sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh
27/2020/QĐ-UBND 27/07/2020 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh
28/2020/QĐ-UBND 27/07/2020 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
29/2020/QĐ-UBND 27/07/2020 UBND Tỉnh Ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
231/BC-UBND 08/07/2020 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2020
225/BC-UBND 06/07/2020 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 - nguồn vốn NSNN
26/2020/QĐ-UBND 29/06/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 7 Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút lĩnh vực phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND, ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
25/2020/QĐ-UBND 22/06/2020 UBND Tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
24/2020/QĐ-UBND 22/06/2020 UBND Tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
23/2020/QĐ-UBND 22/06/2020 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2019 và Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (2016 – 2020) nguồn vốn ngân sách tỉnh
20/2020/QĐ-UBND 12/06/2020 UBND Tỉnh Ban hành quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025
21/2020/QĐ-UBND 12/06/2020 UBND Tỉnh Bãi bỏ các quy hoạch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch năm 2017 và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ
18/2020/QĐ-UBND 03/06/2020 UBND Tỉnh Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tây Ninh
19/2020/QĐ-UBND 03/06/2020 UBND Tỉnh Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với Xe máy điện
1113/QĐ-UBND 03/06/2020 UBND Tỉnh Ban hành Bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Tây Ninh
17/2020/QĐ-UBND 21/05/2020 UBND Tỉnh Quyết định Sửa đổi, bổ sung chủng loại máy móc, thiết bị và số lượng tối đa của các Phụ lục tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1018/QĐ-UBND 18/05/2020 UBND Tỉnh Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư – tái định cư Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
16/2020/QĐ-UBND 14/05/2020 UBND Tỉnh Ban hành Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
10/2020/QĐ-UBND 01/04/2020 UBND Tỉnh Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
06/2020/QĐ-UBND 11/03/2020 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh phê duyệt kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
57/BC-UBND 28/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả thực hiện quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
360/UBND-KTTC 27/02/2020 UBND Tỉnh Tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép
52/BC-UBND 26/02/2020 UBND Tỉnh Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2019 và kế hoạch năm 2020
333/QĐ-UBND 24/02/2020 UBND Tỉnh Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, tỉnh Tây Ninh
48/BC-UBND 24/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
41/BC-UBND 18/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2019
289/KH-UBND 18/02/2020 UBND Tỉnh Tổ chức diễn tập phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2019
240/QĐ-UBND 10/02/2020 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030
199/QĐ-UBND 10/02/2020 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh năm 2020
02/2020/QĐ-UBND 07/02/2020 UBND Tỉnh Quy định giá bồi thường đối với cây trồng và vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
231/QĐ-UBND 07/02/2020 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết chung cư nhà ở xã hội HQC Tây Ninh
38/BC-UBND 06/02/2020 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
39/BC-UBND 06/02/2020 UBND Tỉnh Thực hiện công tác đấu thầu năm 2019
34/BC-UBND 04/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh năm 2019
173/QĐ-UBND 31/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
24/BC-UBND 30/01/2020 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2019
141/UBND-KTTC 22/01/2020 UBND Tỉnh Chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, lắp đặt hạ tầng viễn thông và đảm bảo vệ sinh môi trường trên đường 30-4
22/BC-UBND 22/01/2020 UBND Tỉnh Kết quả triển khai tính toán thí điểm bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
23/BC-UBND 22/01/2020 UBND Tỉnh Công tác bồi thường của nhà nước năm 2019
01/2020/QĐ-UBND 22/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 v/v Về việc ngưng hiệu lực một số điều của Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
75/UBND-KTTC 15/01/2020 UBND Tỉnh Tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
76/UBND-KTTC 15/01/2020 UBND Tỉnh Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020
03/CT-UBND 14/01/2020 UBND Tỉnh Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
05/BC-UBND 09/01/2020 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững
31/UBND-KTTC 09/01/2020 UBND Tỉnh Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán.
03/BC-UBND 08/01/2020 UBND Tỉnh Kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo Chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Tây Ninh
18/QĐ-UBND 07/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Tây Ninh.
17/QĐ-UBND 07/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Tây Ninh.
10/QĐ-UBND 06/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định về ban hành Kế hoạch kinh phí phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
11/UBND-KTTC 03/01/2020 UBND Tỉnh Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
08/QĐ-UBND 03/01/2020 UBND Tỉnh Phê duyệt Quy chế phối hợp trong công tác cung cấp thông tin quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng và cấp phép xây dựng trong các Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
01/QĐ-UBND 02/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
498/BC-UBND 01/01/2020 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTG ngày 19/10/2017 về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiêu lực
2858/QĐ-UBND 01/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định Về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019
2932/QĐ-UBND 01/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Quy định về đầu tư, quản lý và phối hợp sử dụng, vận hành hệ thống công nghệ thông tin và camera giám sát phục vụ phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Tây Ninh
2921/QĐ-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh Công bố chỉ số giá xây dựng công trình năm 2019 trên địa bàn tỉnh
493/BC-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tiến độ thực hiện các kiến nghị tại Thông báo số 108/TB-HĐND ngày 26/6/2019 của Hội đồng nhân tỉnh
494/BC-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện rà soát xe ô tô phục vụ chức danh và phục vụ công tác chung trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ
2963/KH-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết nguyên đán Canh tý
2950/UBND-KTTC 31/12/2019 UBND Tỉnh Tổ chức đẩy mạnh pháttriển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản nhằm bù đắp lượng thịt lợn thiếu hụt do bệnh DTLCP
490/BC-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh V/v kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình tháp truyền thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2927/UBND-KTTC 30/12/2019 UBND Tỉnh tăng cường kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm từ gia cầm qua biên giới
2936/KH-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
2872/QĐ-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc giải thể Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
59/2019/QĐ-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh Quy định giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
60/2019/QĐ-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh Ban hành Bảng giá và phân cấp quản lý cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2915/KH-UBND 27/12/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
487/BC-UBND 27/12/2019 UBND Tỉnh các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (từ ngày 15/12/2018 đến ngày 14/12/2019)
488/BC-UBND 27/12/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
2801/QĐ-UBND 26/12/2019 UBND Tỉnh Thành lập Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh.
58/2019/QĐ-UBND 26/12/2019 UBND Tỉnh Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
482/BC-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh Định kỳ lĩnh vực quản lý nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
2758/QĐ-UBND 23/12/2019 UBND Tỉnh V/v ban hành Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án sản xuất các loại cây trồng, giống cây trồng ứng dụng công nghệ cao (không chăn nuôi)
480/BC-UBND 23/12/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Quyết định số 192/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025”
57/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 UBND Tỉnh Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024
54/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương I Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh
55/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 UBND Tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
56/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 UBND Tỉnh Quy định hệ số K điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2751/QĐ-UBND 19/12/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Đoàn thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới, điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020
53/2019/QĐ-UBND 18/12/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
470/BC-UBND 17/12/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
472/BC-UBND 17/12/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
2787/KH-UBND 16/12/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020
466/BC-UBND 13/12/2019 UBND Tỉnh Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019
446/BC-UBND 12/12/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Đánh giá tình hình hoạt động hiệu quả của hợp tác xã
465/BC-UBND 12/12/2019 UBND Tỉnh Số liệu quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
51/2019/QĐ-UBND 12/12/2019 UBND Tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
460/BC-UBND 10/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả điều tra, khảo sát chi phí sản xuất, tính giá thành thóc vụ Hè Thu 2019 trên địa bàn tỉnh
457/BC-UBND 09/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chỉnh phủ
2679/QĐ-UBND 09/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2727/KH-UBND 09/12/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện "Xây dựng Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới giai đoạn 1, năm 2019"
451/BC-UBND 05/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2019
450/BC-UBND 05/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2019
440/BC-UBND 30/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2018
445/BC-UBND 30/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019 và dự kiến kế hoạch tài chính năm 2020 của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý
434/BC-UBND 29/11/2019 UBND Tỉnh Tổng kết thực hiện Đề án “Bố trí, sắp xếp, ổn định 03 khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh” giai đoạn 2008 - 2019
418/BC-UBND 29/11/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
431/BC-UBND 26/11/2019 UBND Tỉnh Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết cấp độ rủi ro thiên tai
426/BC-UBND 25/11/2019 UBND Tỉnh Sơ kết thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
423/BC-UBND 22/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022
425/BC-UBND 22/11/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019
48/2019/QĐ-UBND 22/11/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Quy định trách nhiệm quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trách nhiệm vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2588/KH-UBND 20/11/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án Quản lý, phát triển rừng sản xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 – 2025 và định hướng đến năm 2035
421/BC-UBND 20/11/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Kết quả nghiên cứu tiền khả thi và kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài
2577/UBND-KTTC 19/11/2019 UBND Tỉnh thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019 – 2020
412/BC-UBND 15/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2019
2556/KH-UBND 15/11/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
409/BC-UBND 14/11/2019 UBND Tỉnh Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý Đề án sáp nhập Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc vào Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát
2539/UBND-KTTC 14/11/2019 UBND Tỉnh tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân
47/2019/QĐ-UBND 14/11/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
46/2019/QĐ-UBND 13/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định bổ sung quy hoạch địa điểm chợ và siêu thi vào quy hoạch cơ sở mạng lưới buôn bán lẻ trên địa bàn tỉnh tây ninh gđ 2011--2015 và định hướng 2020 (Chợ Lợi Thuận)
2529/KH-UBND 12/11/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch xác lập Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2494/UBND-KTTC 08/11/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh
2428/QĐ-UBND 08/11/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu 1 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh
406/BC-UBND 08/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Sơ kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 3 năm 2016 – 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
405/BC-UBND 07/11/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình phát triển Khu công nghiệp và Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
44/2019/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
377/BC-UBND 01/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi (Quý III năm 2019)
396/BC-UBND 31/10/2019 UBND Tỉnh Tình hình triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025 và Chương trình Quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025
2355/QĐ-UBND 30/10/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững
2432/UBND-KTTC 30/10/2019 UBND Tỉnh Tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới và các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
393/BC-UBND 29/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tiến độ thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Tây Ninh
2405/KH-UBND 28/10/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
392/BC-UBND 28/10/2019 UBND Tỉnh BC Tình hình thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 và xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020
391/BC-UBND 28/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2330/QĐ-UBND. 25/10/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu 1 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh
386/BC-UBND 24/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Thường trực HĐND tỉnh v/v Về tình hình thực hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh
2329/QĐ-UBND 24/10/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhà máy xử lý chất thải Tây Ninh
383/BC-UBND 22/10/2019 UBND Tỉnh Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2021 - 2025- vốn vay WB
2288/QĐ-UBND 21/10/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí thực hiện bổ sung Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Tây Ninh
2364/UBND-KTTC 21/10/2019 UBND Tỉnh Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
2363/UBND-KTTC 21/10/2019 UBND Tỉnh Nghiêm cấm khai thác thủy sản tại khu vực thả cá giống
380/BC-UBND 21/10/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, định hướng giai đoạn 2021-2025
378/BC-UBND 18/10/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 9 tháng năm 2019
2264/QĐ-UBND 18/10/2019 UBND Tỉnh Ban hành Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh
376/BC-UBND 18/10/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 2016 – 2020 và dự kiến đầu tư công trung hạn 2021 - 2025
372/BC-UBND 17/10/2019 UBND Tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14
2322/KH-UBND 17/10/2019 UBND Tỉnh Kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh
2312/UBND-KTTC 16/10/2019 UBND Tỉnh tăng cương công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn
366/BC-UBND 16/10/2019 UBND Tỉnh Kết quả triển khai cập nhật Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2018 trên địa bàn tỉnh
367/BC-UBND 16/10/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ Tướng Chính phủ về kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước
2239/QĐ-UBND 15/10/2019 UBND Tỉnh triển khai đề tài "Hệ thống công trình thủy lợi"
2218/QĐ-UBND 14/10/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cảng Thanh Phước, huyện Gò Dầu
2227/QĐ-UBND 14/10/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2228/QĐ-UBND 14/10/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
2232/QĐ-UBND 14/10/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề án tổng thể chống ngập úng khu vực thành phố Tây Ninh và huyện Hoà Thành giai đoạn 2019-2020, 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030
2294/UBND-KTTC 14/10/2019 UBND Tỉnh V/v tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư DA trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ
359/BC-UBND 11/10/2019 UBND Tỉnh báo cáo công khai tình hình thực hiện NSNN 9 tháng năm 2019
358/BC-UBND 10/10/2019 UBND Tỉnh BC Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010-2020) và sơ kết Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (2017-2019)
2187/QĐ-UBND 09/10/2019 UBND Tỉnh Ban hành Tiêu chí để xem xét, chấp thuận chủ trương cho các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung gia hạn thời gian hoạt động, chuyển đổi công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
353/BC-UBND 09/10/2019 UBND Tỉnh BC Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (Quý III/2019)
350/BC-UBND 07/10/2019 UBND Tỉnh Đánh giá tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.
2154/QĐ-UBND 04/10/2019 UBND Tỉnh Thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
349/BC-UBND 04/10/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
346/BC-UBND 02/10/2019 UBND Tỉnh Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020
2131/QĐ-UBND 02/10/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp dệt may và công nghiệp hỗ trợ TMTC thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
344/BC-UBND 02/10/2019 UBND Tỉnh Tình trạng nuôi, trồng các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
345/BC-UBND 02/10/2019 UBND Tỉnh Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
347/BC-UBND 02/10/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.793 - ĐT.792
343/BC-UBND 01/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.
340/BC-UBND 01/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo báo cáo tình hình thực hiện NSNN 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
2141/UBND-KTTC 30/09/2019 UBND Tỉnh Xây dựng kế hoạch tín dụng 5 năm giai đoạn 2021-2025 của NHCSXH trên địa bàn tỉnh
40/2019/QĐ-UBND 26/09/2019 UBND Tỉnh Quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2108/KH-UBND 25/09/2019 UBND Tỉnh Tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án “Bố trí, sắp xếp ổn định ba khu dân cư Biên giới Bắc Tây Ninh giai đoạn 2008-2019”
2112/KH-UBND 25/09/2019 UBND Tỉnh Học tập kinh nghiệm công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học và Vườn quốc gia đã được công nhận là Vườn di sản ASEAN
2099/KH-UBND 24/09/2019 UBND Tỉnh Phối hợp Ứng phó tai nạn hàng không dân dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
337/BC-UBND 24/09/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện các chính sách về huy động và sử dụng nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
336/BC-UBND 23/09/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Về tình hình thực hiện công tác phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng năm 2019
2080/KH-UBND 23/09/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Kết luận 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
2083/KH-UBND 23/09/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Phát triển kinh tế tập thể năm 2020
2028/QĐ-UBND 20/09/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025
2029/QĐ-UBND 20/09/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề án “Phát triển chuỗi giá trị và cụm ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh”
2033/QĐ-UBND 20/09/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết dự án Nhà máy chế tạo lốp xe radian toàn thép ACTR thuộc Khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
2063/KH-UBND 20/09/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức tọa đàm về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành tương đương và UBND các huyện, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Tây Ninh
2047/KH-UBND 19/09/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020
2046/KH-UBND 19/09/2019 UBND Tỉnh Tổ chức Lễ phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019” trên địa bàn tỉnh
2011/QĐ-UBND 18/09/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu trung tâm thị trấn Bến Cầu thuộc đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
328/BC-UBND 18/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược Phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020
2036/UBND-KTTC 18/09/2019 UBND Tỉnh Tiếp tục đẩy mạnh công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015
2026/UBND-KTTC 17/09/2019 UBND Tỉnh Triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết theo Chỉ thị 07/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế
1997/QĐ-UBND 16/09/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Tổ chỉ đạo Tổ chức thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
1998/QĐ-UBND 16/09/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
327/BC-UBND 16/09/2019 UBND Tỉnh Thực hiện kiến nghị Kiểm toán nhà nước tại Báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 tại tỉnh Tây Ninh
2017/KH-UBND 16/09/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
2014/UBND-KTTC 16/09/2019 UBND Tỉnh Tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu vách tường bao che, tường ngăn kích thước lớn.
324/BC-UBND 12/09/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
1984/UBND-KTTC 11/09/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác QLNN đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1968/UBND-KTTC 11/09/2019 UBND Tỉnh Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp nuôi trồng thủy sản nước ngọt tại huyện Trảng Bàng
321/BC-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện quy hoạch, thành lập, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại các Khu công nghiệp Tây Ninh (bổ sung nội dung Báo cáo số 54/BC-UBND ngày 18/02/2019).
1964/UBND-KTTC 11/09/2019 UBND Tỉnh Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh
1955/QĐ-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhà máy Công ty Alex Global Technology (Việt Nam) thuộc Khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
1955/UBND-KTTC 10/09/2019 UBND Tỉnh Tiêu chí mời gọi nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án trong lĩnh vực thương mại dịch vụ tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
318/BC-UBND 10/09/2019 UBND Tỉnh Tình hình triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 09 tháng đầu năm 2019 và Kế hoạch triển khai đề án 03 tháng cuối năm 2019 và năm 2020
1952/KH-UBND 10/09/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH HỌP MẶT DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN NHÂN NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10/2019
317/BC-UBND 09/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội và một số hoạt động của doanh nghiêp nhà nước
1936/KH-UBND 09/09/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Về việc xây dựng các hạng mục công trình theo Quy hoạch xây dựng được duyệt và mục tiêu phát triển kinh tế cửa khẩu Phước Tân
1914/UBND-KTTC 05/09/2019 UBND Tỉnh Thực hiện công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư công đã được giao
312/BC-UBND 05/09/2019 UBND Tỉnh Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2018
1935/QĐ-UBND 05/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định v/v Thành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Tây Ninh (Ban Chỉ đạo KKĐĐ)
35/2019/QĐ-UBND 04/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
36/2019/QĐ-UBND 04/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh, chế độ chi tổ chức hội nghị quốc tế tại Tây Ninh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1879/UBND-KTTC 03/09/2019 UBND Tỉnh Thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1291-TB/VPTU
310/BC-UBND 03/09/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản Đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019 trên địa bàn tỉnh
307/BC-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 19/2016 / TT-BTNMT
1872/UBND-KTTC 30/08/2019 UBND Tỉnh Hỗ trợ lễ khánh thành nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1,2.
1887/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc Generic phục vụ người bệnh quý III năm 2019 cho Trung tâm y tế huyện DMC
1892/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc Generic phục vụ người bệnh quý III năm 2019 cho Bệnh viện Phục hồi Chức năng TN
1891/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Giao Chủ tịch UBND Thị trấn Bến Cầu diện tích 91,2 m2 đất (Diện tích đất thuộc quy hoạch lộ giới đường Nguyễn Trung Trực) tại Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để quản lý.
1890/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh QĐ v/v Giao cho Chi cục Thuế huyện Bến Cầu 3.807,8 m2 đất tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc.
1869/UBND-KTTC 30/08/2019 UBND Tỉnh Thống nhất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Giao thông nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010 đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 27/12/2012
1894/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp Thuốc Generic phục vụ người bệnh quí III năm 2019 cho Trung tâm Y tế huyệnTân Châu
1897/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh QĐ v/v Cho Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy thuê 59.133,8 m2 đất (Trong đó có 425,9 m2 đất thuộc LGQH đường Suối Dây – Bổ Túc (nhựa), diện tích còn lại 58.707,9 m2) tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án trồng mì.
1899/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án khai thác mỏ vật liệu san lấp, công suất 22.100 m3 (nguyên khối)/năm của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Vy
1906/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của DNTN Thảo My tại khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
1907/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước đối với công trình khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH Nhơn Phước Lợi
1874/QĐ-UBND 29/08/2019 UBND Tỉnh Xử lý hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu đ/v Nguyễn Thành Luân
1875/QĐ-UBND 29/08/2019 UBND Tỉnh Xử phạt VPHC trong hoạt động TM, buôn bán hàng cấm đ/v Trần Quốc Cường
1851/UBND-KTTC 28/08/2019 UBND Tỉnh V/v báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT năm 2016, 2017 và 2018 trên địa bàn tỉnh
1852/UBND-KTTC 28/08/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác bảo vệ môi trường khu vực giáp biên giới Vương quốc Campuchia
299/BC-UBND 27/08/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh
297/BC-UBND 27/08/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
298/BC-UBND 27/08/2019 UBND Tỉnh Rà soát các dự án Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 và dự kiến danh mục giai đoạn 2021 - 2025
300/BC-UBND 27/08/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
296/BC-UBND 26/08/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình phát triển làng nghề công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp
1843/QĐ-UBND 26/08/2019 UBND Tỉnh Về việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Tây Ninh
1837/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt điều chỉnh nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016
1819/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 1.102,6 m2 đất (Diện tích đo đạc theo hiện trạng sử dụng đất) tại Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng đất của Hội Y học cổ truyền huyện Bến Cầu
1820/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND Tỉnh Giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh 891,8 m2 đất tại Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Bến Cầu.
1821/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND Tỉnh Giao cho UBND Thị trấn Bến Cầu 27,6 m2 đất (diện tích đất thuộc quy hoạch lộ giới đường Nguyễn Trung Trực) tại Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để quản lý theo quy định.
1822/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND Tỉnh Giao cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Cầu 183,2 m2 đất tại Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng mở rộng trụ sở làm việc.
1823/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND Tỉnh Giao 2.437,51 m2 đất tại xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho Họ đạo Hưng Thuận để sử dụng vào mục đích xây dựng Thánh thất và các công trình phụ trợ.
1824/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND Tỉnh Giao cho Chủ tịch UBND xã Hưng Thuận 241,89 m2 đất (diện tích đất nằm trong lộ giới đường Chiu Liu) tại xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để quản lý.
1815/UBND-KTTC 23/08/2019 UBND Tỉnh Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.
1805/UBND-KTTC 22/08/2019 UBND Tỉnh Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 223/QĐ-UBND và Quyết định số 1573/QĐ-UBND của UBND tỉnh
1810/QĐ-UBND 22/08/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 3.050,6 m2 đất tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH MTV Gạch Hòa Thành
1816/QĐ-UBND 22/08/2019 UBND Tỉnh Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh 3.050,6 m2 đất (trong đó 1.280,1 m2 đất nằm trong lộ giới đường ĐT.786, diện tích còn lại là 1.770,5 m2) tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để quản lý.
1811/QĐ-UBND 22/08/2019 UBND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Cơ sở tôn giáo Họ đạo Đồng Khởi huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh
294/BC-UBND 22/08/2019 UBND Tỉnh Đánh giá hiệu quả hoạt động bộ máy tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các cấp
1789/UBND-KTTC 21/08/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Kế hoạch số 19/KH-BCĐ 389 về tăng cường phòng, chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng hóa giả nhãn mác, xuất xứ Việt Nam.
1783/KH-UBND 19/08/2019 UBND Tỉnh V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh
287/BC-UBND 15/08/2019 UBND Tỉnh V/v công tác quản lý cây xanh đô thị, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão
1763/UBND-KTTC 15/08/2019 UBND Tỉnh V/v triển khai các giải pháp thực hiện bảo đảm ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.
1764/UBND-KTTC 15/08/2019 UBND Tỉnh V/v thực hiện tăng cường công tác quản lý cây xanh đô thị nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão
1743/UBND-KTTC 13/08/2019 UBND Tỉnh Đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019
1737/QĐ-UBND. 13/08/2019 UBND Tỉnh sáp nhập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2016-2020 vào Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
1731/QĐ-UBND 12/08/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt đề án khuyến công địa phương năm 2019
1723/UBND-KTTC 12/08/2019 UBND Tỉnh V/v Nghiêm túc tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh
280/BC-UBND 07/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo v/v rà soát và đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật là nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai.
281/BC-UBND 07/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo v/v Về kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1670/UBND-KTTC 05/08/2019 UBND Tỉnh Tiếp tục đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng
276/BC-UBND 05/08/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2019
275/BC-UBND 05/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 (báo cáo đi làm việc dự toán 2020 với Bộ Tài chính lần 2)
274/BC-UBND 02/08/2019 UBND Tỉnh Kết quả triển khai thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng xã, huyện nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
273/BC-UBND 02/08/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm
1642/UBND-KTTC 01/08/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11/07/2019 của HĐND tỉnh
1634/QĐ-UBND 31/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định Về mức hỗ trợ cho cán bộ thú y và lực lượng tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
1642/UBND-KTTC 31/07/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11/07/2019 của HĐND tỉnh
268/BC-UBND 30/07/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi (Quý II năm 2019)
1614/UBND-KTTC 30/07/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
1612/KH-UBND 30/07/2019 UBND Tỉnh Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
267/BC-UBND 29/07/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 tháng, ước cả năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020
266/BC-UBND 29/07/2019 UBND Tỉnh V/v Tình hình sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội
29/2019/QĐ-UBND 26/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh
1602/KH-UBND 26/07/2019 UBND Tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị “Tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống bệnh khảm lá sắn” do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức tại tỉnh Tây Ninh
1590/UBND-KTTC 25/07/2019 UBND Tỉnh bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
1591/UBND-KTTC 25/07/2019 UBND Tỉnh tăng cường công tác phòng, chống sâu keo mùa Thu gây hại cây trồng
1583/UBND-KTTC 25/07/2019 UBND Tỉnh V/v Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại khu đất xã Tân Hội và xã Tân Hà thuộc huyện Tân Châu
28/2019/QĐ-UBND 25/07/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
1584/QĐ-UBND 24/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hỗ trợ lãi vay đầu tư dự án phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025
1594/QĐ-UBND 24/07/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Tây Ninh
1595/QĐ-UBND 24/07/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Tây Ninh
1566/UBND-KTTC 24/07/2019 UBND Tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
1567/KH-UBND 24/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
1596/QĐ-UBND 24/07/2019 UBND Tỉnh V/v Công bố Định mức dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh
263/BC-UBND 24/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác quản lý nhà nước đối với cát, sỏi lòng sông
1558/UBND-KTTC 23/07/2019 UBND Tỉnh xây dựng KH tín năm 2020 và gđ 2020-2022
08/CT-UBND 23/07/2019 UBND Tỉnh Chỉ thị về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025
1557/KH-UBND 23/07/2019 UBND Tỉnh Tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao nhà Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành
261/BC-UBND 23/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của NSNN
1554/QĐ-UBND 22/07/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt danh mục ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1555/QĐ-UBND 22/07/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề án Quản lý, phát triển rừng sản xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2035
260/BC-UBND 22/07/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” tỉnh Tây Ninh đến năm 2025
255/BC-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
1542/QĐ-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Phân công nhiệm vụ các thành viên Đoàn công tác liên ngành
256/BC-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn kế hoạch đầu tư công các dự án thuộc địa phương quản lý quý II năm 2019
1544/KH-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Cải thiện Chỉ số Hiệu quả Logistics trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1545/KH-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1549/QĐ-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2019
251/BC-UBND 18/07/2019 UBND Tỉnh V/v Tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh
1546/QĐ-UBND 18/07/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030
1510/KH-UBND 17/07/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020
1511/UBND-KTTC 17/07/2019 UBND Tỉnh Rà soát, bãi bỏ các dự án quy hoạch theo điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch (lần 2)
1534/QĐ-UBND 17/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định Phê duyệt dự toán lập Đề án thành lập thị xã Hòa Thành và các phường thuộc thị xã Hòa Thành
248/BC-UBND 17/07/2019 UBND Tỉnh Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
249/BC-UBND 17/07/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Đề án “Bố trí, sắp xếp, ổn định 03 khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh giai đoạn 2008 - 2019” 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng trong thời gian tới
245/BC-UBND 16/07/2019 UBND Tỉnh Kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2018
1501/UBND-KTTC 16/07/2019 UBND Tỉnh Phối hợp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW
1494/UBND-KTTC 15/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
1495/UBND-KTTC 15/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả rà soát tổng đàn lợn và hỗ trợ thuốc sát trùng cho công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh
25/2019/QĐ-UBND 15/07/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1481/UBND-KTTC 12/07/2019 UBND Tỉnh thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1519/QĐ-UBND 12/07/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Nhóm Công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2021 về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông
1482/KH-UBND 12/07/2019 UBND Tỉnh Phổ biến, triển khai thi hành Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn
1483/KH-UBND 12/07/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Tỉnh ủy Tây Ninh quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
1504/QĐ-UBND 11/07/2019 UBND Tỉnh Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đối với dự án Nuôi trồng thuỷ sản Long Trung và dự án Bãi tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới tại Khu vực cửa khẩu Chàng Riệc
1505/QĐ-UBND 11/07/2019 UBND Tỉnh Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đối với dự án Đầu tư bảo vệ phát triển rừng kết hợp phát triển du lịch sinh thái tại Đảo Nhím - hồ Dầu Tiếng và dự án Trường Mầm non quốc tế Happy Days
1506/QĐ-UBND 11/07/2019 UBND Tỉnh Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đối với dự án Trung tâm thương mại kết hợp một số loại hình dịch vụ
04/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh, chế độ chi tổ chức hội nghị quốc tế tại Tây Ninh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
06/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
07/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Phụ lục VII kèm theo Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
241/BC-UBND 11/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quý II năm 2019
242/BC-UBND 11/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019
1497/QĐ-UBND 10/07/2019 UBND Tỉnh Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Tây Ninh
07/CT-UBND 10/07/2019 UBND Tỉnh Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
239/BC-UBND 10/07/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2019
1483/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thu Ngân sách tỉnh năm 2019 (lần 2)
1488/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Tây Ninh
1443/UBND-KTTC 08/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty nhà nước
1445/UBND-KTTC 08/07/2019 UBND Tỉnh đánh giá thi hành Nghị định số 149/2016/NĐ-CP
1447/KH-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1473/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Cung ứng hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế, phim X quang phục vụ bệnh nhân năm 2019” tại Trung tâm y tế huyện Tân Biên
1474/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh phê duyệt chủ trương và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Cung ứng phim X-quang, CT” cho Trung tâm y tế huyện Trảng Bàng.
1477/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phước Đông thuộc Khu liên hợp công nghiệp – đô thị – dịch vụ Phước Đông – Bời Lời, huyện Gò Dầu – Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh
1478/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Hiệp Thành thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh
1490/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh KH lựa chọn nhà thầu Gói Thầu thuốc generic vắc xin dịch vụ thuộc DA mua vắc xin thuộc danh mục thuốc dấu thầu tập trung địa phương năm 2019-2020 cho các cơ sở y tế
1491/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Vật tư và sinh phẩm xét nghiệm năm 2019” tại Trung tâm y tế huyện Bến Cầu.
1468/QĐ-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh QĐ v/v Thu hồi 6.190,5 m2 tại phường Ninh Sơn và xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh do Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Văn hoá – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen (nay là Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen) quản lý.
1469/QĐ-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 1.197,9 m2 đất tại phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
1470/QĐ-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh Giao 23.904,3 m2 đất cho Ban điều hành Hệ thống các chùa Núi Bà Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng Chùa Linh Sơn Phước Trung
1472/QĐ-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đất san lấp của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Vy tại ấp Bình Phước, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
1437/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết.
1433/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) cho nông dân trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh năm 2019
1439/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 6.008,3 m2 đất tại xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Công ty CP Nước khoáng Ninh Điền được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 55/QĐ-UB ngày 23 tháng 3 năm 2005 và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00102 ngày 21 tháng 6 năm 2005.
1441/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 506.629,7 m2 đất (Trong đó có 6.629,7 m2 đất thuộc quy hoạch lộ giới đường 789, diện tích còn lại là 500.000 m2 đất) tại xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh quản lý, đã được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 07/12/2018.
1442/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh V/v Cho Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh thuê 500.000,0 m2 đất tại xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.
1443/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Giao 6.629,7 m2 đất (diện tích đất thuộc quy hoạch lộ giới đường 789) tại xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho UBND xã Hưng Thuận quản lý theo quy định
1444/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 10.000,0 m2 đất tại thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh quản lý, đã được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 28/9/2018.
1445/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Cho Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co-op) thuê 10.000,0 m2 đất tại thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Siêu thị.
1449/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 11.579,3 m2đất trong tồng số 14.639 m2 tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Phòng Văn hóa Thông tin và Thể dục Thể thao huyện Gò Dầu
1450/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Giao cho Chủ tịch UBND thị trấn Gò Dầu 196,4 m2 đất (Diện tích đất thuộc quy hoạch lộ giới đường giao thông) tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để quản lý.
1451/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gò Dầu 11.382,9 m2 đất tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất.
1452/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH QL Farms (Tây Ninh)
1416/UBND-KTTC 04/07/2019 UBND Tỉnh Triển khai một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
1460/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1461/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp
1465/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Nhóm Công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2021 về lĩnh vực Nông nghiệp
232/BC-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 về chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 và xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025
1417/QĐ-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Hộ kinh doanh Võ Công Tuấn, khai thác nguồn nước dưới đất, công trình Nhà trọ công nhân, tại ấp Phước Đức B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
1418/QĐ-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Hui Chin, khai thác nguồn nước dưới đất, công trình Nhà máy sản xuất bao bì, tại ấp Suối Cao B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
1405/KH-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức tọa đàm với VCCI về PCI của Tây Ninh ngày 12/07
1407/UBND-KTTC 03/07/2019 UBND Tỉnh Thực hiện phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2019
1414/QĐ-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh V/v Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
1399/QĐ-UBND 02/07/2019 UBND Tỉnh V/v kiện toàn nhân sự Ban Quản lý Dự án phát triển đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Tây Ninh
1387/UBND-KTTC 01/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
1377/QĐ-UBND 28/06/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020
1357/UBND-KTTC 28/06/2019 UBND Tỉnh tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
1377/QĐ-UBND 28/06/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020
23/2019/QĐ-UBND 28/06/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025
1366/QĐ-UBND 27/06/2019 UBND Tỉnh sáp nhập Ban Chỉ đạo Chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh vào Ban Chỉ đạo Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
221/BC-UBND 26/06/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (Quý II/2019)
219/BC-UBND 25/06/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
214/BC-UBND 24/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện NSNN 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
215/BC-UBND 24/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh
1298/UBND-KTTC 24/06/2019 UBND Tỉnh tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật
1289/KH-UBND 21/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Tây Ninh về việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
1313/QĐ-UBND 21/06/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và tổ chuyên viên thực hiện Đề án “Bố trí, sắp xếp ổn định 3 khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh giai đoạn 2008 – 2019
1264/UBND-KTTC 20/06/2019 UBND Tỉnh tăng cường kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt
1308/QĐ-UBND 20/06/2019 UBND Tỉnh Quyết định Phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Tây Ninh năm 2019
1310/QĐ-UBND 20/06/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Hội đồng thẩm định chế độ tiền lương
1305/QĐ-UBND 19/06/2019 UBND Tỉnh phê duyệt nội dung và mức hỗ trợ cho Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng
1302/QĐ-UBND 19/06/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt tiền lương kế hoạch năm 2019 của người quản lý tại công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Quỹ Đầu tư phát triển
1282/QĐ-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án di dời, nâng công suất Nhà máy chế biến tinh bột khoai mì, công suất 20 tấn củ mì/ngày lên 200 tấn sản phẩm/ngày từ xã Thái Bình, huyện Châu Thành về xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh của Công ty TNHH Duy Linh Tân Biên
1291/QĐ-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư y tế phục vụ bệnh nhân năm 2019 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh
1239/KH-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch bình ổn thị trường một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/3/2020)
1298/QĐ-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh Quyết định Về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra năm 2018 trên địa bàn huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
21/2019/QĐ-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Quy định về mức hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025
1228/UBND-KTTC 14/06/2019 UBND Tỉnh Đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trong mùa mưa lũ năm 2019
1174/KH-UBND 10/06/2019 UBND Tỉnh Kế koạch triền khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg về phòng ngừa tội phạm tín dụng đen
1170/UBND-KTTC 10/06/2019 UBND Tỉnh Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp.
1186/UBND-KTTC 10/06/2019 UBND Tỉnh Tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
1165/KH-UBND 07/06/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh năm 2019
191/BC-UBND 07/06/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 3 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh
189/BC-UBND 07/06/2019 UBND Tỉnh Tình hình phát triển ngành nghề nông thôn, bảo tồn và phát triển làng nghề
1236/QĐ-UBND 07/06/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm cao su và nhựa eva Hong Bao của Công ty TNHH cao su và nhựa Hong Bao
1156/UBND-KTTC 07/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
1157/KH-UBND 07/06/2019 UBND Tỉnh Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
1158/UBND-KTTC 07/06/2019 UBND Tỉnh tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1217/QĐ-UBND 05/06/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước nước dưới đất của Công ty Cổ phần Xử lý phế liệu rắn Việt Nam tại ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
183/BC-UBND 04/06/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Công văn số 2165/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án còn tồn đọng thuộc các Quyết định số: 64/2003/QĐ-TTg, 1788/QĐ-TTg, 1946/QĐ-TTg và 807/QĐ-TTg
184/BC-UBND 04/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo thống kê đất đai năm 2018
20/2019/QĐ-UBND 04/06/2019 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi khoản 1 Điều 4 Quy định về tổ chức, chế độ, chính sách và trang bị đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
188/BC-UBND 03/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2019
187/BC-UBND 03/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo KQ tổ chức các hđ hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng VN năm 2019
1164/QĐ-UBND. 03/06/2019 UBND Tỉnh V/v phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán Công trình: Cầu An Hòa
1191/QĐ-UBND 31/05/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên thực hiện Đề án “Bố trí, sắp xếp ổn định 3 khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh giai đoạn 2008 - 2019”
1120/UBND-KTTC 31/05/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn tỉnh
1080/UBND-KTTC 30/05/2019 UBND Tỉnh Đấu giá quyền sử dụng 10.000 m2 đất thực hiện dự án Siêu thị tại thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
1104/UBND-KTTC 30/05/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1085/KH-UBND 30/05/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1177/QĐ-UBND 30/05/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019
1169/QĐ-UBND 28/05/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh
1171/QĐ-UBND 28/05/2019 UBND Tỉnh Thành lập trường TH, THCS THPT TTC Tây Ninh
1037/KH-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh năm 2019
1144/QĐ-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Giao cho Trường Mầm non Suối Ngô 5.646,6 m2 đất tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học.
1145/QĐ-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Cho phép Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thanh Điền được chuyển mục đích sử dụng 88.737 m2 (trong đó có 61.932 m2 đất trồng lúa khác (LUK), diện tích 4.806 m2 đất chuyên trồng lúa (LUC), 16.032 m2 đất trồng cây hàng năm khác (HNK) và 5.967 đất trồng cây lâu năm (CLN)) tại xã Ninh Điền, huyện Châu Thành để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản đất san lấp.
1147/QĐ-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Can Sports Việt Nam.
179/BC-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình tình hình triển khai thực hiện Nghị Quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
1127/QĐ-UBND 20/05/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn BCĐ 389/TN
1009/UBND-KTTC 20/05/2019 UBND Tỉnh Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019
170/BC-UBND 16/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả thực hiện quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018
976/UBND-KTTC 14/05/2019 UBND Tỉnh Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
977/BCĐ 14/05/2019 UBND Tỉnh Tiếp tục thực hiện Kế hoạch Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1092/QĐ-UBND 14/05/2019 UBND Tỉnh Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh
1071/QĐ-UBND 13/05/2019 UBND Tỉnh Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh 2.533,4m2 đất tại xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
1069/QĐ-UBND 13/05/2019 UBND Tỉnh Cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bến Cầu thuê 163,4 m2 đất tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở.
1072/QĐ-UBND 13/05/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 4.013,4 m2 đất tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninhthuộc quyền sử dụng của Chi cục Thuế huyện Bến Cầu
1073/QĐ-UBND 13/05/2019 UBND Tỉnh Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh 4.013,4 m2 đất tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
1077/QĐ-UBND 13/05/2019 UBND Tỉnh QĐ phê duyệt danh sách đối tượng hưởng chế độ mai táng phí T5.2019
953/KH-UBND 13/05/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc giá giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh năm 2019
960/KH-UBND 13/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tập huấn cho CT UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện, CB Hội đoàn thể các cấp, Tổ TL&VV, Ban giảm nghèo cấp xã và Trưởng ấp, khu phố năm 2019
950/UBND-KTTC 13/05/2019 UBND Tỉnh Khẩn trương thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
165/BC-UBND 13/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1051/QĐ-UBND 10/05/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020
1052/QĐ-UBND 10/05/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất
163/BC-UBND 10/05/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Về tình hình thực hiện Đề án “Rà soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một số khu kinh tế cửa khẩu để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020”
937/KH-UBND 10/05/2019 UBND Tỉnh Hoạt động của Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Tây Ninh năm 2019
934/UBND-KTTC 09/05/2019 UBND Tỉnh Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019
1044/QĐ-UBND 09/05/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí thực hiện Dự án: Xây dựng trang thông tin điện tử quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh"
960/QĐ-UBND 09/05/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 8.753,6 m2 đất tại khu phố 3, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh quản lý
975/QĐ-UBND 09/05/2019 UBND Tỉnh Cho Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co-op) thuê 8.753,6 m2 đất tại khu phố 3, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh để thực hiện dự án Siêu thị
1033/QĐ-UBND 08/05/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung Kế hoạch Đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 kèm theo Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh
160/BC-UBND 07/05/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC VÙNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
1028/QĐ-UBND 07/05/2019 UBND Tỉnh Giao cho Trường Mẫu giáo Trường Hòa 6.407,7 m2 đất tại xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học
898/UBND-KTTC 06/05/2019 UBND Tỉnh Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp (Nhà máy sản xuất hạt giống ngô) tại xã Long Phước, huyện Bến Cầu.
888/KH-UBND 06/05/2019 UBND Tỉnh Công tác phòng, chống thiên tai năm 2019
1015/QĐ-UBND 06/05/2019 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Tiểu dự án “Trang bị phương tiện phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020”
883/KH-UBND 04/05/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Đề án Truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
876/KH-UBND 03/05/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” tỉnh Tây Ninh đến năm 2025
152/BC-UBND 02/05/2019 UBND Tỉnh Rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg.
992/QĐ-UBND 02/05/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch Tổng thể và Kế hoạch năm 2019 thực hiện Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”
151/BC-UBND 02/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài quý 1 năm 2019
982/QĐ-UBND 01/05/2019 UBND Tỉnh Chương trình xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch tỉnh Tây Ninh năm 2019.
149/BC-UBND 26/04/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện và thanh toán vốn kế hoạch đầu tư công các dự án thuộc địa phương quản lý quý I năm 2019
15/2019/QĐ-UBND 26/04/2019 UBND Tỉnh Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
14/2019/QĐ-UBND 25/04/2019 UBND Tỉnh ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
971/QĐ-UBND 25/04/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035
137/BC-UBND 24/04/2019 UBND Tỉnh Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018
145/BC-UBND 24/04/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018 trên địa bàn tỉnh
140/BC-UBND 24/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021-2030
05/CT-UBND 23/04/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2019
788/UBND-KTTC 23/04/2019 UBND Tỉnh Tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống tín dụng
950/QĐ-UBND 23/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Dự án xây dựng bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến năm 2024
122/BC-UBND 23/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo về việc thực hiện kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước đối với Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Tây Ninh niên độ ngân sách năm 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014 và 2016 đến ngày 26/3/2019
932/QĐ-UBND 23/04/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 1.624,4 m2 đất tại thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Chi cục Thuế huyện Tân Biên
933/QĐ-UBND 23/04/2019 UBND Tỉnh Giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Biên 1.624,4 m2 đất (Trong đó có 65,5 m2 đất thuộc quy hoạch lộ giới đường Lê Hồng Phong, diện tích còn lại là 1.558,9 m2 đất) tại thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích trụ sở làm việc.
134/BC-UBND 22/04/2019 UBND Tỉnh Đánh giá tổng kết thi hành Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật số 69/2014/QH13)
135/BC-UBND 22/04/2019 UBND Tỉnh Tổng kết tình hình thực hiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2017-2018
11/2019/QĐ-UBND 22/04/2019 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt động khuyến công, phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
732/UBND-KTTC 17/04/2019 UBND Tỉnh Triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen.
902/QĐ-UBND 17/04/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt dự toán quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phân khu Hiệp Tân huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
903/QĐ-UBND 17/04/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt dự toán quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phân khu Long Thành Trung huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
132/BC-UBND 16/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả rà soát thực hiện theo Mục 2, Phần II của Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh ban hành kèm theo Quyết định số 1227/QĐ-TTgngày 24 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
2076/VP-KTTC 16/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 14/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ Tài chính
2059/VP-KTTC 12/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BTC
871/QĐ-UBND 12/04/2019 UBND Tỉnh Giao cho Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh 10.741,0 m2 đất tại xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Kà Tum.
699/UBND-KTTC 11/04/2019 UBND Tỉnh Triển khai các giải pháp tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch đã được phê duyệt
708/UBND-KTTC 11/04/2019 UBND Tỉnh Tăng cường thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
126/BC-UBND 11/04/2019 UBND Tỉnh Kết quả 05 năm thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị
128/BC-UBND 11/04/2019 UBND Tỉnh Thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đối với ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm
861/QĐ-UBND 10/04/2019 UBND Tỉnh Giao cho UBND xã Chà Là 143,3 m2 đất tại xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà văn hóa ấp Ninh Hưng I.
861/QĐ-UBND 09/04/2019 UBND Tỉnh Giao cho UBND xã Chà Là 143,3 m2 đất tại xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà văn hóa ấp Ninh Hưng I.
855/QĐ-UBND 09/04/2019 UBND Tỉnh Giao cho Chủ tịch UBND xã Thanh Phước quản lý diện tích 549,7 m2 đất thuộc quy hoạch lộ giới đường giao thông tại xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu
856/QĐ-UBND 09/04/2019 UBND Tỉnh Giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Gò Dầu 20.297,5 m2 đất tại 02 xã Thanh Phước và Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.
857/QĐ-UBND 09/04/2019 UBND Tỉnh Giao cho Chủ tịch UBND xã Phước Đông 514,8 m2 đất thuộc quy hoạch lộ giới giao thông tại xã Phước Đông, huyện Gò Dầu để quản lý
125/BC-UBND 09/04/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019
833/QĐ-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Giao diện tích 145,0 m2 đất thuộc quy hoạch lộ giới Quốc lộ 22B cho cho Chủ tịch UBND xã Thạnh Tây để quản lý (theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Đất đai năm 2013).
834/QĐ-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Giao 3.525,0 m2 đất tại xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên cho cơ sở tôn giáo Giáo xứ Thánh Linh để sử dụng vào mục đích tôn giáo
850/QĐ-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Gò Dầu
843/QĐ-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Châu Thành
844/QĐ-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Dương Minh Châu
845/QĐ-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Bến Cầu
846/QĐ-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Trảng Bàng
847/QĐ-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Tân Châu
848/QĐ-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Tân Biên
848/QĐ-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Tân Biên
849/QĐ-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Hòa Thành
842/QĐ-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố Tây Ninh
839/QĐ-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Giao cho Chủ tịch UBND xã Đôn Thuận quản lý diện tích 32,4 m2 đất (diện tích đất thuộc chỉ giới đất lưu không kênh Đông) tại xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng
1932/VP-KTTC 08/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Quyết định số 700/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và PTNT
1913/VP-KTTC 05/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 708/QĐ-BCT ngày 26/3/2019 của Bộ Công Thương
805/QĐ-UBND 05/04/2019 UBND Tỉnh Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024
121/BC-UBND 05/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện NSĐP quí I năm 2019
806/QĐ-UBND 05/04/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 838,6 m2 đất tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
807/QĐ-UBND 05/04/2019 UBND Tỉnh Giao 838,6 m2 đất tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cho UBND xã Tân Lập để quản lý theo quy định.
808/QĐ-UBND 05/04/2019 UBND Tỉnh Giao 774,2 m2 đất (trong đó 60,5 m2 đất nằm trong hàng lang đê quốc phòng) tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để xây dựng trụ sở làm việc của Đội Công tác địa bàn thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát.
1912/VP-KTTC 04/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 17/2019/TT-BTC về quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”
1910/VP-KTTC 04/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 16/2019/TT-BTC
785/QĐ-UBND 03/04/2019 UBND Tỉnh Giao cho UBND xã Phước Đông 501,1 m2 đất tại xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích mở rộng trụ sở làm việc.
784/QĐ-UBND 03/04/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 501,1 m2đất tại xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh doTrung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh quản lý
782/QĐ-UBND 03/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Tây Ninh
783/QĐ-UBND 03/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Gò Dầu
1827/VP-KTTC 02/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 13/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ Tài chính
557/UBND-KTTC 01/04/2019 UBND Tỉnh phân công nhiệm vụ các sở, ngành cung cấp thông tin và thực hiện tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính hằng năm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh
567/KH-UBND 01/04/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
574/KH-UBND 01/04/2019 UBND Tỉnh Phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Tây Ninh năm 2019
777/QĐ-UBND 01/04/2019 UBND Tỉnh phê duyệt giao kế hoạch diện tích, biện pháp tưới tiêu và dự toán hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019 cho Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh
585/UBND-KTTC 01/04/2019 UBND Tỉnh Tiêu chí đấu giá QSD đất để thực hiện DA trong lĩnh vực SX công nghiệp
587/UBND-KTTC 01/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ
116/BC-UBND 29/03/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình ước thực hiện NSNN quí I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2019
574/KH-UBND 29/03/2019 UBND Tỉnh Phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Tây Ninh năm 2019
111/BC-UBND 29/03/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quý I năm 2019
110/BC-UBND 29/03/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
106/BC-UBND 28/03/2019 UBND Tỉnh báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Tây Ninh
557/UBND-KTTC 28/03/2019 UBND Tỉnh Phân công nhiệm vụ các sở, ngành cung cấp thông tin và thực hiện tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính hằng năm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh
741/QĐ-UBND 27/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Điều chỉnh nội dung trong đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2015
103/BC-UBND 27/03/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2019
740/QĐ-UBND 26/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Điều chỉnh nội dung trong đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2015
732/QĐ-UBND 26/03/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 (Nguồn ngân sách trung ương)
733/QĐ-UBND 26/03/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 (Nguồn ngân sách trung ương)
719/QĐ-UBND 25/03/2019 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
720/QĐ-UBND 25/03/2019 UBND Tỉnh Công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
99/BC-UBND 25/03/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2018
701/QĐ-UBND 22/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần khu đất 10.000 m2 thực hiện dự án siêu thị tại thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh châu
700/QĐ-UBND 22/03/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh
519/UBND-KTTC 22/03/2019 UBND Tỉnh Tiêu chí mời gọi đầu tư thực hiện dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp (50 ha Trảng Bàng)
97/BC-UBND 22/03/2019 UBND Tỉnh Kết quả xử lý các trường hợp dự án, công trình không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng
694/QĐ-UBND 22/03/2019 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt Phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
713/QĐ-UBND 22/03/2019 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh
638/QĐ-UBND 21/03/2019 UBND Tỉnh phê duyệt Kế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng của Sở Giao thông vận tải và UBND thành phố Tây Ninh.
494/UBND-KTTC 20/03/2019 UBND Tỉnh chấn chỉnh công tác phối hợp, góp ý văn bản, báo cáo, cung cấp thông tin
484/UBND-KTTC 20/03/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Quyết định số 182/QĐ -TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ
93/BC-UBND 20/03/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ Xây dựng Đề án “An ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản”
679/QĐ-UBND 20/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
679/QĐ-UBND 20/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
669/QĐ-UBND 20/03/2019 UBND Tỉnh Quyết định Về việc thành lập nhóm hợp tác công tư (PPCG) trong triển khai hoạt động dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường tính cạnh tranh ngành nông nghiệp Việt Nam (KSTA)” và Dự án vốn vay tăng cường năng lực chuỗi giá trị nông nghiệp sử dụng vốn vay ADB trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
481/KH-UBND 19/03/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 25 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
662/QĐ-UBND 19/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hòa Thành
460/KH-UBND 15/03/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
446/UBND-KTTC 14/03/2019 UBND Tỉnh tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh
651/QĐ-UBND 14/03/2019 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1195/QĐ- UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh
448/UBND-KTTC 14/03/2019 UBND Tỉnh Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2019
638/QĐ-UBND 12/03/2019 UBND Tỉnh Quyết định Phê duyệt Kế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng của Sở Giao thông vận tải và UBND thành phố Tây Ninh
81/BC-UBND 12/03/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện và thanh toán vốn kế hoạch đầu tư công các dự án thuộc địa phương quản lý năm 2018
609/QĐ-UBND 11/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tân Châu
610/QĐ-UBND 11/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Châu Thành
611/QĐ-UBND 11/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Trảng Bàng
615/QĐ-UBND 11/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Dương Minh Châu
616/QĐ-UBND 11/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tân Biên
617/QĐ-UBND 11/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bến Cầu
79/BC-UBND 11/03/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Đoàn Đại biểu quốc hội Tây Ninh về Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng, các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013 - 2018
614/QĐ-UBND 11/03/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kịch bản ứng phó với các tình huống bệnh dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện trên địa bàn tỉnh
595/QĐ-UBND 08/03/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh năm 2019
600/QĐ-UBND 08/03/2019 UBND Tỉnh Quy chế phối hợp Giữa Bộ Công Thương và UBND tỉnh Tây Ninh trong chỉ đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh thực hiện công tác quản lý thị trường tại địa phương
410/UBND-KTTC 07/03/2019 UBND Tỉnh Bảo vệ an toàn CT lưới điện cao áp và sd điện an toàn trong nhân dân năm 2019
392/UBND-KTTC 05/03/2019 UBND Tỉnh Tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an ninh an toàn tại các dự án rác thải trên địa bàn tỉnh
539/QĐ-UBND 05/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt đề án phát triển các Khu kinh tế Cửa Khẩu
378/UBND-KTTC 04/03/2019 UBND Tỉnh Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
67/BC-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
71/BC-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Đánh giá tình hình quyết toán NSNN năm 2017, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018 và triển khai dự toán NSNN năm 2019, tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2019
359/UBND-KTTC 01/03/2019 UBND Tỉnh Tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục có liên quan tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ
520/QĐ-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện
359/UBND-KTTC 01/03/2019 UBND Tỉnh Tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục có liên quan tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ
371/UBND-KTTC 01/03/2019 UBND Tỉnh Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019
65/BC-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết 09 năm thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh
57/BC-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2019
345/UBND-KTTC 01/03/2019 UBND Tỉnh Ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao
347/UBND-KTTC 01/03/2019 UBND Tỉnh Ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật
3306/QĐ-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt điều chỉnh cục bộ các cụm công nghiệp ra khỏi Quy hoạch
372/KH-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của UBTC ngân sách QH
06/2019/QĐ-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
07/2019/QĐ-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
05/2019/QĐ-UBND 22/02/2019 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND
793/VP-KTTC 18/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
722/VP-KTTC 15/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017
42/BC-UBND 31/01/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện các quy định của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP và Thông tư số 27/2016/TT-BXD trong năm 2018
41/BC-UBND 31/01/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2019
40/BC-UBND 31/01/2019 UBND Tỉnh Kết quả công tác nước sạch nông thôn và định hướng trong giai đoạn tới
285/QĐ-UBND 30/01/2019 UBND Tỉnh Quyết định Giao dự toán bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thành phố (chi trong thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách năm 2018) để thực hiện chính sách dự nguồn công chức được chuyển sang chế độ hợp đồng lao động và chính sách thu hút người tốt nghiệp đại học loại giỏi theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 và Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017
39/BC-UBND 30/01/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình nợ đọng các hợp tác xã ngừng hoạt động chờ giải thể
300/QĐ-UBND 30/01/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc chi ngân sách cấp tỉnh năm 2018 cho BHXH tỉnh - Bổ sung kinh phí tháng 12/2018 cho đối tượng học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.
292/QĐ-UBND 30/01/2019 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Cung cấp dịch vụ đào tạo nâng cao kỹ năng, phương pháp giảng dạy tiếng Anh trong hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm học 2018-2019” cho Sở Giáo dục và Đào tạo
39/BC-UBND 30/01/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình nợ đọng các hợp tác xã ngừng hoạt động chờ giải thể
277/QĐ-UBND 30/01/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt dự toán thu, chi Quỹ phát triển đất tỉnh Tây Ninh năm 2019
3230/QĐ-UBND 29/01/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy trình vận hành công trình thủy lợi kênh chính Tân Biên thuộc Dự án thủy lợi Phước Hòa
04/2019/QĐ-UBND 25/01/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
03/2019/QĐ-UBND 14/01/2019 UBND Tỉnh bãi bỏ Quyêt định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
04/BC-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh V/v Kết quả thực hiện tháng năm 2018 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (Nhóm Công tác Nông nghiệp)
2/BC-UBND 08/01/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thu, chi Quỹ dự trữ tài chính địa phương năm 2018
3228/QĐ-UBND 07/01/2019 UBND Tỉnh Quy định mức lãi suất cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư Phát triển
43/QĐ-UBND 07/01/2019 UBND Tỉnh Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Tây Ninh
23/UBND-KTTC 07/01/2019 UBND Tỉnh Thực hiện chi trả lương và trợ cấp xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng chính sách (lương tháng 2 trước tết kỷ hợi 2019)
37/QĐ-UBND 07/01/2019 UBND Tỉnh khen thưởng thành tích năm 2018 ( Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018)
31/QĐ-UBND 04/01/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Tuyến cáp treo và các công trình phụ trợ khác thuộc khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen
3293/QĐ-UBND 04/01/2019 UBND Tỉnh Thành lập TRung tâm phát triễn quỹ đất huyện Hòa Thành
3266/QĐ-UBND 04/01/2019 UBND Tỉnh Quyết định bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện Dương Minh Châu năm 2018 để thực hiện nhiệm vụ dạy nghề và thi nghề cho học sinh phổ thông
01/2019/QĐ-UBND 03/01/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trong Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
01/QĐ-UBND 02/01/2019 UBND Tỉnh Ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019
18/QĐ-UBND 02/01/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019
3228/QĐ-UBND 28/12/2018 UBND Tỉnh Quy định mức lãi suất cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư Phát triển
45/2018/QĐ-UBND 21/12/2018 UBND Tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
18/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH 10: Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
19/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH 10: quy định nội dung chi, mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
20/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH 10: về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019;
22/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH 10: về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục III kèm theo Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
23/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH 10: về quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi - rút HIV cho người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
24/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kiêm nhiệm cho người quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao và kinh phí duy trì, tổ chức hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn và Nhà văn hóa ấp, Nhà văn hóa liên ấp, Nhà văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
44/2018/QĐ-UBND 11/12/2018 UBND Tỉnh Bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của Ủy ban nhân dân
43/2018/QĐ-UBND 30/11/2018 UBND Tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động sáng kiến tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
365/BC-UBND 30/11/2018 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
2804/QĐ-UBND 28/11/2018 UBND Tỉnh tặng Bằng khen (Chuyên án 420C)
2903/QĐ-UBND 28/11/2018 UBND Tỉnh tặng Bằng khen (BCH Bộ Đội BP)
41/2018/QĐ-UBND 15/11/2018 UBND Tỉnh Bãi bỏ các quyết định quy định về tổ chức và hoạt động của lực lượng Tuần tra nhân dân
42/2018/QĐ-UBND 15/11/2018 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng Tuần tra nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
40/2018/QĐ-UBND 07/11/2018 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
39/2018/QĐ-UBND 31/10/2018 UBND Tỉnh Quyết định Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
37/2018/QĐ-UBND 26/10/2018 UBND Tỉnh Quyết định bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy, mô tô ba bánh, tàu, thuyền, sà lan áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2603/UBND-TH 24/10/2018 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 1024-TB/VPTU ngày 17/10/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy
2586/UBND-TH 22/10/2018 UBND Tỉnh chuẩn bị tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân
2570/UBND-KTTC 19/10/2018 UBND Tỉnh Kinh phí mua sắm trang bị thiết bị, xây dựng trung tâm giám sát điều hành của tỉnh (giai đoạn 1)
2573/UBND-KTTC 19/10/2018 UBND Tỉnh sắp xếp lại việc quản lý khai thác hệ thống thủy lợi Tn Biên - Phước Hòa
2557/QĐ-UBND  18/10/2018 UBND Tỉnh phê duyệt trữ lượng khoáng sản của Doanh nghiệp tư nhân Quí Tài trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp tại ấp Xóm Mới 2, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh”.
307/BC-UBND  18/10/2018 UBND Tỉnh Báo cáo Sơ kết 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”
 2543/UBND-KSTT 18/10/2018 UBND Tỉnh Công bố quy trình nội bộ và quy trình điện tử của TTHC trên địa bàn tỉnh
2545/UBND-KGVX  18/10/2018 UBND Tỉnh cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
304/BC-UBND  18/10/2018 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2508/QĐ-UBND 18/10/2018 UBND Tỉnh Thành lập Ban đề thi kỳ thi tuyển công chức năm 2018
2563/QĐ-UBND 18/10/2018 UBND Tỉnh Phê duyệt Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Tân Châu
2571/QĐ-UBND 18/10/2018 UBND Tỉnh nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho ông Võ Văn Vu – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
2567/UBND-KGVX 18/10/2018 UBND Tỉnh Lập Danh sách đối tượng tham gia BHYT
2551/QĐ-UBND 17/10/2018 UBND Tỉnh Cho phép thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh
2553/QĐ-UBND 17/10/2018 UBND Tỉnh CÔNG NHẬN TRƯỜNG TH LONG CHỮ B ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2018
2522/UBND-KTTC 15/10/2018 UBND Tỉnh chế độ báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
2526/UBND-TH 15/10/2018 UBND Tỉnh thực hiện nội dung trình HĐND tại kỳ họp HĐND tỉnh
298/BC-UBND 12/10/2018 UBND Tỉnh báo cáo kết quả điều tra, khảo sát theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trong tâm liên ngành về điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi trường, y tế, lao động thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2487/UBND-KTTC 12/10/2018 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư 250/2016/TT-BTC
2502/UBND-NC 12/10/2018 UBND Tỉnh Thông báo triển khai xây dựng Quốc Mốc giới - (tỉnh trưởng tỉnh Tboung Khmum)
295/BC-UBND 12/10/2018 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018
2513/UBND-NC 12/10/2018 UBND Tỉnh Cung cấp thông tin về khó khăn, vướng mắc trong thực thi Thông tư liên tịch 157/2010/TTLT-BTC-BTP
303/BC-UBND 12/10/2018 UBND Tỉnh báo cáo thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh xổ số (giai đoạn 2013-2017)
2513/QĐ-UBND  11/10/2018 UBND Tỉnh Phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chế độ mai táng phí theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
2515/QĐ-UBND  11/10/2018 UBND Tỉnh Phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
2492/UBND-KTTC  11/10/2018 UBND Tỉnh kế hoạch tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Công Thương về việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về hoạt động thương mại biên giới (từ ngày 16-18/10/2018)
2526/QĐ-UBND  11/10/2018 UBND Tỉnh Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh - Thành tích đóng góp công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (Bệnh viện 175 - Bộ Quốc Phòng)
2533/QĐ-UBND  11/10/2018 UBND Tỉnh Đính chính quyết định xử phạt vi phạm hành chính
2534/QĐ-UBND&