Văn bản sao gửi

Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
585/VP-NC 01/02/2019 Văn phòng UBND tỉnh Sao gửi văn bản của Ban Dân vận Trung ương về báo cáo kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018
455/VP-NC 24/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 3148/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ Tư pháp
440/VP-NC 23/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh Sao gửi Kế hoạch số 02/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ
450/VP-KGVX 23/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh (cks). SGVB QĐ số 69 về đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học
386/VP-KTN 22/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
385/VP-KGVX 22/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh (cks). Tiếp sóng truyền hình trực tiếp Chương trình "Xuân Chiến sĩ năm 2019"
388/VP-KGVX 22/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh (cks) sao gửi văn bản: Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch
397/VP-KTTC 22/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông báo số 1881/TB-KTNN
412/VP-NC 22/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) sao gửi Thông báo số 23/TB-VPCP
417/VP-KGVX 22/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) Sao gửi Thông tư số 45/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/4/2016 quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
383/VP-KTTC 21/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh Sao gửi Thông tư 55/2018/TT-BCT
379/VP-NC 21/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) sao gửi văn bản
359/VP-NC 18/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) Sao gửi văn bản
358/VP-NC 18/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) sao gửi Quyết định số 2782/QĐ-BGTVT
357/VP-NC 18/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) Sao gửi Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ Tư pháp
349/VP-KGVX 18/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) Sao gửi NĐ số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
319/VP-KGVX 18/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh (cks). Sao gửi QĐ số 41 về đề án bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực trẻ em...
318/VP-KGVX 18/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh (cks). SGVB QĐ số 33 của TTg về phê duyệt đề án đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và CB QL GD
298/VP-NC 17/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) sao gửi Thông tư số 07/2018/TT-BKHĐT.
297/VP-NC 17/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) sao gửi văn bản
252/VP-KGVX 15/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh CKS sao gửi Quyết định số 1380/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
251/VP-KGVX 15/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh CKS sao gửi Thông tư số 29/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
249/VP-KTN 15/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 10/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
229/VP-NC 14/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) Sao gửi Công văn 4986/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp
240/VP-TH 14/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh Sao gửi văn bản (Quyết định số 166-QĐ/TW)
202/VP-KTTC 11/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 170/2018/TT-BQP
201/VP-KTTC 11/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 60/2018/TT-BGTVT
203/VP-KTTC 11/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh Triển khai Quyết định số 1873/QĐ-TTg về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho các địa phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách
175/VP-KGVX 10/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh báo cáo đánh giá triển khai đề án CNTT trong hệ thống thống kê nhà nước
170/VP-KTTC 10/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh triển khai Thông tư số 117/2018/TT-BTC
171/VP-KTTC 10/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh công bố hết hiệu lực của văn bản thi hành Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC
169/VP-KGVX 10/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh CKS sao gửi Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
139/VP-KGVX 10/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh CKS - sao gửi Quyết định số 3999/QĐ-BKHCN
138/VP-NC 09/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) sao gửi Quyết định số 2695/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ.
121/VP-NC 09/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh Sao gửi Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ
107/VP-NC 08/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh Sao gửi Thông tư liên tịch số 17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCABQP-BTC-BNN&PTNT
96/VP-TH 08/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh Sao gửi văn bản (Công văn số 73/VPCP-TH ngày 04/01/2019 của Văn phòng Chính phủ)
79/VP-KTN 08/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 28/12/018 của Chính phủ
77/VP-KGVX 08/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Thông báo kết luận số 472/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Thường trực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm
74/VP-KGVX 08/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh CKS sao gửi Báo cáo số 626/HBT ngày 12/12/2018 của Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam
73/VP-KGVX 08/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh CKS sao gửi Quyết định số 1513/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
54/VP-NC 07/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 3064/QĐ-BTP ngày 19/12/2018 của Bộ Tư pháp
64/VP-KGVX 07/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
58/VP-KTN 07/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) Thông tư số 101/2018/TT-BTC, ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính về việc Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý
62/VP-KTN 07/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
60/VP-KTN 07/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Quyết định số 2272/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT
11/VP-TH 04/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh Sao gửi văn bản (164/2018/NĐ-CP)
6/VP-KTTC 04/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 02/2018/QĐ-KTNN
12/VP-TH 04/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh Sao gửi văn bản (12448/VPCP-QHĐP)
7157/VP-KSTT 28/12/2018 Văn phòng UBND tỉnh sao gửi văn bản
7157/VP-KSTT 28/12/2018 Văn phòng UBND tỉnh sao gửi văn bản
7148/VP-TH 28/12/2018 Văn phòng UBND tỉnh Sao gửi văn bản (Thông tư số 06/2018/TT-BKHĐT)
7097/VP-TH 27/12/2018 Văn phòng UBND tỉnh Sao gửi văn bản và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh
7087/VP-KGVX 27/12/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định số 1743/QĐ-TTg thành lập Ủy ban Quốc gia chuẩn bị thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020
7030/VP-KGVX 25/12/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg thành lập, phê duyệt Điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch
7037/VP-NC 25/12/2018 Văn phòng UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 36/2018/TT-BCA.
6972/VP-KTTC 21/12/2018 Văn phòng UBND tỉnh V/v sao gửi Quyết định số 2183/QĐ-BTC ngày 19/11/2018 của Bộ Tài chính
6925/VP-NC 18/12/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) sao gửi Quyết định số 1743/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
6926/VP-NC 18/12/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) sao gửi Thông tư số 14/2018/TT-BNV.
6863/VP-KGVX 14/12/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định số 1541/QĐ-BLĐTBXH ban hành danh mục trang thiết bị, phương tiện của Cơ sở cai nghiện ma túy
6830/VP-KGVX 13/12/2018 Văn phòng UBND tỉnh sao gửi Quyết định 1671/QĐ-TTg
6829/VP-TH 13/12/2018 Văn phòng UBND tỉnh Sao gửi văn bản (NQ 69/2018/QH14 và NQ 74/2018/QH14)
6768/VP-KGVX 11/12/2018 Văn phòng UBND tỉnh (cks). SGVB QĐ số 1677 về việc phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025
6772/VP-KTN 11/12/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ
6780/VP-NC 11/12/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) sao gửi Nghị đinh số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
6779/VP-KTTC 11/12/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) Thông tư số 101/2018/TT-BTC, ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính về việc Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý
6758/VP-KGVX 10/12/2018 Văn phòng UBND tỉnh CKS phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
6753/VP-TH 10/12/2018 Văn phòng UBND tỉnh Sao gửi báo cáo tháng 11 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ
6703/VP-KGVX 07/12/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) Sao gửi QĐ số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai
6741/VP-KGVX 07/12/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) Sao gửi Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng
6704/VP-KTN 06/12/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS)triển khai thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ
6695/VP-KTN 06/12/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 84/2018/TT-BTC ngày 13/9/2018
6696/VP-KGVX 06/12/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương
6612/VP-NC 03/12/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) sao gửi Nghị định số 158/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
6595/VP-KTTC 30/11/2018 Văn phòng UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 1836/QĐ-BTC
5953/VP-KGVX 30/11/2018 Văn phòng UBND tỉnh sao gừi Quyết định số 426/QĐ-TCTCPĐT
6499/VP-KGVX 26/11/2018 UBND H. DMC sao gửi Nghị định 150/2018/NĐ-CP
6498/VP-KSTT 26/11/2018 Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
6456/VP-NC 23/11/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) tránh chồng tréo với việc triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Xây dựng
6455/VP-NC 23/11/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) sao gửi Quyết định số 1560/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
6457/VP-KGVX 23/11/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) Sao gửi NĐ số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
6468/VP-KGVX 23/11/2018 Văn phòng UBND tỉnh CKS - sao gửi Quyết định 1497/QĐ-TTg
6454/VP-NC 23/11/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) sao gửi Quyết định số 1571/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
6412/VP-KGVX 21/11/2018 Văn phòng UBND tỉnh sao gửi văn bản: Thông tư số 33/2018/TT-BVHTTDL quy định về hoạt động thư viên lưu động và luân chuyển tài liệu
6411/VP-KGVX 21/11/2018 Văn phòng UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ
6397/VP-KTTC 20/11/2018 Văn phòng UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 51/2018/TT-BTC
6396/VP-KTTC 20/11/2018 Văn phòng UBND tỉnh Điều hành thực hiện ngân sách năm 2018
6349/VP-KTTC 16/11/2018 Văn phòng UBND tỉnh (cks) sao gửi Thông tư số 97/2018/TT-BTC ngày 30/10/2018 của Bộ Tài chính
6338/VP-KGVX 16/11/2018 Văn phòng UBND tỉnh CKS - sao gửi Quyết định 1486/QĐ-TTg
6334/VP-KGVX 16/11/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) Sao gửi TT 27/2018/TT-BYT hướng dẫn thực hiện BHYT và khám bệnh, chữa bệnh BHYT liên quan đến HIV/AIDS
6326/VP-KTTC 15/11/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) triển khai Thông tư số 18/2018/TT-BTNMT
6323/VP-KTTC 15/11/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) triển khai Thông tư số 96/2018/TT-BTC
6302/VP-TH 15/11/2018 Văn phòng UBND tỉnh Sao gửi văn bản (QĐ 43/2018/QĐ-TTg)
6303/VP-TH 15/11/2018 Văn phòng UBND tỉnh Sao gửi văn bản (QĐ 44/2018/QĐ-TTg)
6308/VP-KTN 15/11/2018 Văn phòng UBND tỉnh CKS V/v Sao gửi Quyết định số 4142/QĐ-BNN-KTHT
6274/VP-KTN 14/11/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ
6206/VP-NC 09/11/2018 Văn phòng UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 35/2018/TT-BCT
6181/VP-NC 09/11/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) sao gửi Quyết định số 1439/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
6180/VP-NC 09/11/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) sao gửi Quyết định số 1431/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
6178/VP-KTN 09/11/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018
6177/VP-NC 09/11/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) sao gửi Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT.
6122/VP-NC 06/11/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) sao gửi Thông tư số 13/2018/TT-BNV.
6036/VP-KGVX 01/11/2018 Văn phòng UBND tỉnh CKS sao gửi Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ
5964/VP-KTTC 30/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 145/2018/NĐ-CP
5921/VP-KTN 29/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Quyết định số 2227/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
5859/VP-KTTC 26/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý
5862/VP-KGVX 26/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh CKS sao gửi nghị quyết Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ
5839/VP-KTN 25/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ
5829/VP-KGVX 24/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) Sao gửi Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
5827/VP-NC 24/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) Sao gửi văn bản
5808/VP-KGVX 24/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số nội dung về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5836/VP-KTN 24/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Nghị định số 144/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ
5772/VP-NC 23/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 12/2018/TT-BNV ngày 09/10/2018 của Bộ Nội vụ.
5783/VP-KGVX 23/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh CKS sao gửi Nghị định 143/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
5682/VP-KTTC 17/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 141/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
5683/VP-KGVX 17/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh sao gửi Nghị định 130/2018/NĐ-CP
5689/VP-TH 17/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh Sao gửi văn bản (129/VPĐĐBQH)
5638/VP-TH 16/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh Sao gửi văn bản (NQ 124_CP)
5592/VP-TH 12/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh Sao gửi văn bản (4458_BVHTTDL)
5593/VP-TH 12/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ
5451/VP-KTTC 05/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) Về việc : Sao gửi Nghị quyết số 575/NQ-UBTVQH1
5452/VP-KTTC 05/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) Về việc :triển khai thực hiện Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ
5456/VP-KTTC 05/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 07/2018/TT-BLĐTBXH
5415/VP-KGVX 04/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : (CKS) Truyền đạt ý kiến của Lãnh đạo UBND tỉnh về đề xuất nội dung phản biện XH của mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội năm 2019
5418/VP-KGVX 04/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : (cks). SGVB QĐ số 37.2018.QĐ-TTg ngày 31/8/2018
5385/VP-KGVX 03/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh sao gửi Quyết định về việc phê duyệt Danh sách thành viên ủy ban quốc gia về CPĐT và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch UB và Quyết định Bộ trưởng Bộ GDĐT làm thành viên Uỷ ban quốc gia về chính phủ điện tử
5386/VP-KGVX 03/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh sao gửi Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hoạt động của ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 4 tháng cuối năm 2018
5384/VP-KTTC 02/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : sao gửi Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg
5368/VP-KTTC 02/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 78/2018/TT-BTC
5373/VP-KGVX 02/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc :(cks) Sao gửi văn bản: Quyết định số 1240/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án `Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hoá nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030`
5374/VP-KGVX 02/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : (CKS) sao gửi Thông tư số 23/2018/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung thi, xét thăng hạn chuyên ngành TDTT
5375/VP-KGVX 02/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : (CKS) Sao gửi Thông tư số 22/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018 của Bộ Y tế về việc quy định danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá
5380/VP-KGVX 02/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh CKS sao gửi Quyết định 2284/QĐ-BKHCN
5381/VP-KGVX 02/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh CKS - sao gửi Quyết định 2423
5382/VP-KGVX 02/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh CKS - Sao gửi Thông tư 13/2018/TT-BKHCN bổ sung 1 số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế
5338/VP-KGVX 01/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : (cks). SGVD NĐ số 127.2018.ND-CP quy định trách nhiệm QL NN về GD
5344/VP-KTTC 01/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) Về việc: Sao gửi quy định mã số ngạch QLTT
5312/VP-NC 28/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : sao gửi Thông báo số 317/TB-UBTVQH về việc thực hịện quyền Chủ tịch nước
5305/VP-KGVX 27/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : (cks) sao gửi văn bản Nghị định số 126/2018/NĐ-CP Quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
5307/VP-KTTC 27/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) Về việc : triển khai Thông tư số 69/2018/TT-BTC
5308/VP-KTTC 27/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 57/2018/TT-BTC
5256/VP-KTTC 26/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : thực hiện Thông tư số 83/2018/TT-BTC
5230/VP-NC 25/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc :(CKS) Sao gửi Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ Tư pháp
5209/VP-NC 24/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : sao gửi Thông tư số 10/2018/TT-BNV quy định mã chức danh nghề nghiệp
5178/VP-KGVX 21/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh CKS sao gửi Nghị định 121/2018/NĐ-CP
5167/VP-TH 21/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc :sao gửi văn bản
5184/VP-KGVX 21/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : (cks) sao gửi văn bản: Nghị định số 122/2018/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu `Gia đình văn hóa`; `Thôn văn hóa`, `Làng văn hóa`, `?p văn hóa`, `Bản văn hóa`, `Tổ dân phố văn hóa`
5152/VP-KTTC 20/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : triển khai Thông tư số 68/2018/TT-BTC
5120/VP-KTTC 19/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc :sao gửi Nghị định số 117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018 của Chính phủ giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
5121/VP-KTTC 19/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc :sao gửi Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
5105/VP-KGVX 19/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh CKS sao gửi thông báo số 323/TB-VPCP
5101/VP-KTTC 18/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) Về việc :sao gửi Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
5098/VP-KTTC 18/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) Sao gửi Thông tư số 79/2018/TT-BTC về việc Quy định mức chi, chế độ thu, nôp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu kho học trong vùng biển Việt Nam
5075/VP-KTTC 18/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh (cks) Về việc: Sao gửi Thông tư số 63/2018/TT-BTC về việc Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP
5091/VP-TH 18/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : Sao gửi văn bản
5084/VP-KTN 18/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh CKS Về việc :Sao gửi Nghị định Nông nghiệp hữu cơ.
5097/VP-KSTT 18/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : sao gửi văn bản
5057/VP-NC 17/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : sao gửi văn abrn và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Nghị định số 113/2018/NĐ-CP -Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
5067/VP-KGVX 17/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : (CKS) Sao gửi NĐ số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về công tác kết hợp quân dân y
5029/VP-KGVX 14/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : (CKS) Sao gửi NĐ số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
5034/VP-KTN 14/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh CKS Về việc :Sao gửi Nghị định Sửa đổi một số Điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP.
5008/VP-KGVX 14/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh sao gửi hưởng dẫn 9513/HD-BCĐ
4998/VP-NC 13/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc :(CKS) Sao gửi Quyết định số 2321/QĐ-BCĐ về kế hoạch tổ chức đại hội công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất
4984/VP-KTTC 13/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) Về việc :sao gửi Thông tư số 81/2018/TT-BTC ngày 28/8/2018 của Bộ Tài chính
4965/VP-KGVX 12/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh CKS sao gửi báo cáo số 466a/BC-TE
4970/VP-KTTC 12/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : sao gửi Thông tư số 76/2018/TT-BTC
4971/VP-KTTC 12/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg
4954/VP-KGVX 11/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh CKS sao gửi Thông báo số 324/TB-VPCP
4948/VP-KSTT 11/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : sao gửi văn bản
4925/VP-TH 10/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc :Triển khai thực hiện Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ.
4849/VP-KGVX 07/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : SGVB TB số 319.TB-VPCP ngày 28.8.2018
4861/VP-TH 07/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : Sao gửi văn bản
4843/VP-KGVX 06/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh sao gửi Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và Quyết định Thành lập Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
4822/VP-TH 05/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : Sao gửi văn bản
4803/VP-KTTC 05/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 73/2018/TT-BTC
4797/VP-KGVX 04/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : Sao gửi văn bản: Nghị định số 111/2018/NĐ-CP Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương
4796/VP-KGVX 04/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : sao gửi văn bản: Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội
4775/VP-KGVX 04/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh sao gửi Quyết định Phê duyệt chương trình truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
4778/VP-KGVX 04/09/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc :Sao gửi QĐ số 5071 về kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc nhằm kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn
4742/VP-KSTT 31/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : sao gửi văn bản
4675/VP-KGVX 28/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : sao gửi văn bản báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện quyết định 2589/QĐ-TTg
4672/VP-KGVX 28/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 933/QĐ-UBQGVTE
4676/VP-KGVX 28/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : sao gửi vưn bản: Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị số 11/CT-TTg đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình
4614/VP-KGVX 24/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : sao gửi văn bản: Quyết định số 106-QĐ/TWĐTN
4577/VP-DT 23/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : Sao gửi Văn bản
4584/VP-NC 23/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc :(CKS) Sao gửi Quyết định 2186/QĐ-BTP ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng ngày pháp luật
4550/VP-KTTC 23/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) Về việc :sao gửi Thông tư số 70/2018/TT-BTC ngày 08/8/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020
4563/VP-KGVX 23/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh sao gửi Quyết định 1017/QĐ-TTg
4545/VP-TH 23/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc :Sao gửi văn bản
4534/VP-KSTT 22/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : sao gửi văn bản
4507/VP-KTTC 20/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : thực hiện Thông tư số 59/2018/TT-BTC
4478/VP-KTTC 20/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : sao gửi Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Tài chính
4500/VP-KTTC 20/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : triển khai Thông tư số 67/2018/TT-BTC
4449/VP-NC 17/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc :Triển khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
4408/VP-KTTC 15/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc :sao gửi Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
4367/VP-KGVX 14/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 935/QĐ-LĐTBXH
4353/VP-KGVX 14/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh sao gửi Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030
4366/VP-KGVX 14/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh sao gửi văn bản Thông tư số 05/2018/TT-BLĐTBXH
4333/VP-NC 13/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : Sao gửi Thông tư số 11/2018/TT-BTP bãi bỏ 1 số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bồi thường nhà nước
4335/VP-KTTC 13/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) Về việc :sao gửi Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07/8/2018 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ
4348/VP-KGVX 13/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh sao gửi QĐ quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư
4343/VP-KGVX 13/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : Sao gửi QĐ 33/2018/QĐ-TTg V/v bãi bỏ một số văn bản QPPL trong lĩnh vực y tế
4281/VP-NC 08/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc :sao gửi Quyết định 2059/QĐ-BTP sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 02/CT-BTP
4250/VP-KGVX 08/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 676/QĐ-TTg
4271/VP-TH 08/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc :Sao gửi văn bản
4249/VP-KGVX 08/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh sao gửi Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.
4248/VP-KGVX 08/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh sao gửi Quyết định phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020
4274/VP-KSTT 08/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : sao gửi văn bản
4263/VP-KTTC 08/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh (CKS) Về việc :sao gửi Quyết định số 31/2018/QĐ-TTg ngày 03/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản QPPL trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng
4153/VP-KSTT 03/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : sao gửi văn bản và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh
4156/VP-KGVX 03/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh Sao gửi Nghị định 102/2018/NĐ-CP
4135/VP-KSTT 02/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : sao gửi văn bản
4138/VP-KSTT 02/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : sao gửi văn bản và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh
4136/VP-KSTT 02/08/2018 Văn phòng UBND tỉnh Về việc : sao gửi văn bản
884/QÐ-TTg 16/06/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Ban hành kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia

2547/VP-TH 12/06/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Sao gửi Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

20/2017/QÐ-TTg 12/06/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Triển khai thực hiện Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ

70/2017/NÐ-CP 06/06/2017 Văn phòng UBND tỉnh

 Triển khai thực hiện Nghị định số 70/2017/NĐ-CP

24/CT-TTg 02/06/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Chỉ thị Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017

574/QÐ-TTg 25/05/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

619/QÐ-TTg 24/05/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định Ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

837/CT-BTL 24/05/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Về việc: tổ chức, xd kiện toàn củng cố, nângc ao năng lực hđ của BAn CHQS và đơn vị tự vệ cơ quan, tổ chức ở cơ sở, nahf trường, doanh nghiệp

66/2017/NÐ-CP 19/05/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị

02/2017/TT-BNV 12/05/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Về việc: Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, cũa Đảng, Nhà nước, tổ chứcchi1nh trị-xã hội và Hội

15/2017/QÐ-TTg 12/05/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

16/2017/TT-BTC 11/05/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Quy định chi tiết một số điều của Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

643/QÐ-TTg 11/05/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030

57/2017/NÐ-CP 09/05/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

14/2017/QÐ-TTg 08/05/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

607/TB-TTKQH 08/05/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Về việc: KL của Uỷ ban TV QH về chất vấn và trả lời tại Phiên họp thứ 9

52/2017/NÐ-CP 28/04/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Về việc cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

582/QÐ-TTg 28/04/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, xã khu vực II, xã khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

1378/QÐ-BQP 27/04/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Về việc: ban hành Quy định việc tổ chức hđ của Ban tuyển sinh quân sự các cấp

4186/VPCP-KTTH 25/04/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Triển khai thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030

562/QÐ-TTg 25/04/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và khoa học biển giai đoạn 2017-2025

47/2017/NÐ-CP 24/04/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Về việc: quy định mức lương cơ sở đ/v CB, CC,VC và lực lượng vũ trang

4089/VPCP-TTÐT 24/04/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Hướng dẫn quy trình gửi, nhận văn bản điện tử

49/2017/NÐ-CP 24/04/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

553/QÐ-TTg 21/04/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030

05/2017/TT-BTP 20/04/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Về việc: Bổ sung 1 số điều của Thông tư 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện

524/QÐ-TTg 19/04/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020

44/2017/NÐ-CP 14/04/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

29/2017/TT-BTC 12/04/2017 Văn phòng UBND tỉnh

sửa đổi, bs Thông tư 202/2015/TT-BTC

10-NQ/BCSÐ 12/04/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Về việc: LĐ, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác THADS 2017

1210/KH-BTP 12/04/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Về việc: triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của CT nước

41/2017/NÐ-CP 05/04/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

410/QÐ-TTg 04/04/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Về việc: ban hành KH triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản

34/2017/NÐ-CP 03/04/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ nội vụ

30/2017/NÐ-CP 28/03/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

175/HD-HÐGDQPANTW 24/03/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Về việc: CT, nội dung cập nhật BD kiến thức QP va AN

933/BTP-BTTP 22/03/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Về việc: không đưa Phòng công chứng vào danh mục chuyển thành Cty CP

337/QÐ-TTg 17/03/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Về việc thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021

2443/VPCP-KGVX 16/03/2017 Văn phòng UBND tỉnh

V/v chương trình công tác năm 2017 của Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

606/TTCP-BTCDTW 16/03/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Về việc: sd trang phục đ/v CB, CC làm nhiệm vụ TCD

23/2017/TT-BTC 16/03/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Về việc: sửa đổi, bs một số điều của thông tư 11/2016/TT-BTC

23/2017/NÐ-CP 13/03/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP  ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

734/QÐ-BGDÐT 13/03/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Công nhận tỉnh Tây Ninh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2

295/QÐ-BTP 10/03/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự

49/2017/TT-BQP 08/03/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển

426/QÐ-TTCP 28/02/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Về việc: công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực QLNN

111/TB-VPCP 27/02/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2016, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2017

21/2017/NÐ-CP 24/02/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

22/2017/NÐ-VP 24/02/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Nghị định về hòa giải thương mại

19/2017/NÐ-CP 24/02/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Nghị định quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng

20/2017/NÐ-CP 24/02/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

98/TB-VPCP 22/02/2017 Văn phòng UBND tỉnh

ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp làm việc với Kiểm toán Nhà nước

53/QÐ-UBDT 21/02/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc năm 2016

17/2017/NÐ-CP 17/02/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

323/VPCPV.I 12/02/2017 Văn phòng UBND tỉnh

V/v công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn

35/2017/TT-BQP 12/02/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Về việc: quy định tiêu chuẩn đủ đk bay, tiêu chuẩn, TT cấp giấy phép cho cơ sở thiết kế, sx, sửa chữa, bão dưỡng, tàu bay, động cơ bay...

13/2017/NÐ-CP 10/02/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

12/2017/NÐ-CP 10/02/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Nghị dinhh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

174/KLHÐDT14 10/02/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Tình hình thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”

132/QÐ-TTg 02/02/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định về việc phê duyệt Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

49/TB-VPCP 02/02/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước

43/TB-VPCP 25/01/2017 Văn phòng UBND tỉnh
 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy
36/TB-VPCP 25/01/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

01/2017/TT-BNV 24/01/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Về việc: hướng dẫn về phụ cấp chức vụ LĐ đ/v chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành GTVT

164/QÐ-BQP 17/01/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Về việc: công bố TTHC ban hành và bãi bỏ TTHC về dân quân tự vệ

01/2017/QÐ-TTg 17/01/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

60/QÐ-TTg 16/01/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

13/TB-VPCP 11/01/2017 Văn phòng UBND tỉnh

Ýkiến luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam