Văn bản chỉ đạo điều hành

<
Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
612/QĐ-UBND 29/03/2024 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
907/UBND-KT 28/03/2024 UBND Tỉnh Triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 14/02/2024 của TTCP về việc đảm bảo cung cấp điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện
903/KH-UBND 27/03/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2026 về lĩnh vực du lịch (năm 2024)
893/KH-UBND 27/03/2024 UBND Tỉnh Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024
549/QĐ-UBND 19/03/2024 UBND Tỉnh Công nhận 259 sáng kiến đạt phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh
808/UBND-NC 19/03/2024 UBND Tỉnh Tăng cường thực hiện công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
544/QĐ-UBND 19/03/2024 UBND Tỉnh Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Tây Ninh
542/QĐ-UBND 18/03/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch tuyển sinh trường trung học phổ thông, trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh năm học 2024-2025
503/QĐ-UBND 14/03/2024 UBND Tỉnh Đề án “Phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Tây ninh đến năm 2030”
734/UBND-KT 13/03/2024 UBND Tỉnh Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất do nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh
501/QĐ-UBND 13/03/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2024
721/KH-UBND 13/03/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch Truyền thông và giảm nghèo về thông tin và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
718/UBND-KT 12/03/2024 UBND Tỉnh Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Giờ Trái đất năm 2024
494/QĐ-UBND 12/03/2024 UBND Tỉnh Phê duyệt danh sách đối tượng nhân viên y tế ấp, khu phố hưởng chế độ phụ cấp, hỗ trợ hàng tháng
683/UBND-KT 08/03/2024 UBND Tỉnh Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên động vật
445/QĐ-UBND 08/03/2024 UBND Tỉnh Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023
625/KH-UBND 07/03/2024 UBND Tỉnh Phát động Đợt Thi đua đặc biệt và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; 65 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân
434/QĐ-UBND 07/03/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
675/UBND-NC 07/03/2024 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện các văn bản, chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật
635/UBND-NC 07/03/2024 UBND Tỉnh Chấn chỉnh, thực hiện nghiêm quy định về việc đi nước ngoài, hoạt động đối ngoại và công tác phi chính phủ trên địa bàn tỉnh
623/KH-UBND 07/03/2024 UBND Tỉnh Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2024
436/QĐ-UBND 07/03/2024 UBND Tỉnh Danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các luật của Quốc hội
630/KH-UBND 07/03/2024 UBND Tỉnh Thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
629/KH-UBND 07/03/2024 UBND Tỉnh Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
616/KH-UBND 06/03/2024 UBND Tỉnh Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ IV – Năm 2024
615/KH-UBND 06/03/2024 UBND Tỉnh Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2022 đến năm 2025, năm 2024
606/UBND-KT 06/03/2024 UBND Tỉnh Tăng cường giải pháp quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước
597/UBND-KT 05/03/2024 UBND Tỉnh Tăng cường công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh
408/QĐ-UBND 04/03/2024 UBND Tỉnh Công bố Danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
586/KH-UBND 04/03/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2024
410/QĐ-UBND 04/03/2024 UBND Tỉnh Ban hành Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
577/KH-UBND 01/03/2024 UBND Tỉnh Phát động phong trào thi đua thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
578/UBND-NC 01/03/2024 UBND Tỉnh Thực hiện Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới”
384/QĐ-UBND 29/02/2024 UBND Tỉnh Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
543/KH-UBND 27/02/2024 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2024
524/KH-UBND 26/02/2024 UBND Tỉnh Triển khai nhiệm vụ của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia nam 2024
533/KH-UBND 26/02/2024 UBND Tỉnh Phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Tây Ninh năm 2024
528/KH-UBND 26/02/2024 UBND Tỉnh Tổ chức Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024
353/QĐ-UBND 22/02/2024 UBND Tỉnh Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024
345/QĐ-UBND 21/02/2024 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2024 - 2030
482/UBND-NC 20/02/2024 UBND Tỉnh Hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024
470/KH-UBND 19/02/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2024
468/UBND-NC 19/02/2024 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024
330/QĐ-UBND 19/02/2024 UBND Tỉnh Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045
454/KH-UBND 15/02/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024
432/KH-UBND 07/02/2024 UBND Tỉnh Thực hiện Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
446/KH-UBND 07/02/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển Phục hồi chức năng giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Tây Ninh
423/KH-UBND 06/02/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024
390/UBND-NC 02/02/2024 UBND Tỉnh Tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính
377/KH-UBND 02/02/2024 UBND Tỉnh Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024
269/QĐ-UBND 01/02/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh năm 2024
354/KH-UBND 31/01/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2024 thực hiện trên địa bàn tỉnh
362/UBND-NC 31/01/2024 UBND Tỉnh Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh
263/QĐ-UBND 31/01/2024 UBND Tỉnh Đề án đẩy mạnh phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
236/QĐ-UBND 31/01/2024 UBND Tỉnh Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Tây Ninh
307/KH-UBND 29/01/2024 UBND Tỉnh Thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Tây Ninh năm 2024
304/KH-UBND 29/01/2024 UBND Tỉnh Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024
289/UBND-KT 26/01/2024 UBND Tỉnh Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
260/UBND-KT 24/01/2024 UBND Tỉnh Tổ chức phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2024
248/KH-UBND 23/01/2024 UBND Tỉnh Triển khai Kế hoạch số 173-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
252/KH-UBND 23/01/2024 UBND Tỉnh Triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự
254/UBND-KT 23/01/2024 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện quy định về tăng cường thực hiện đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh
159/QĐ-UBND 22/01/2024 UBND Tỉnh Công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023
211/UBND-NC 19/01/2024 UBND Tỉnh Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo về tăng cường công tác PCCC và CNCH nhất là mùa khô và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
191/UBND-KT 19/01/2024 UBND Tỉnh Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
140/QĐ-UBND 19/01/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024
212/KH-UBND 19/01/2024 UBND Tỉnh Tổ chức Chương trình Họp mặt học sinh, sinh viên Xuân Giáp Thìn năm 2024
173/KH-UBND 17/01/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025
121/QĐ-UBND 16/01/2024 UBND Tỉnh Công bố thông tin về nợ của chính quyền địa phương quyết toán năm 2022 và dự toán năm 2024
112/QĐ-UBND 15/01/2024 UBND Tỉnh Danh sách đối tượng nhân viên y tế ấp, khu phố hưởng chế độ phụ cấp, hỗ trợ hàng tháng
110/QĐ-UBND 15/01/2024 UBND Tỉnh Thông tin về Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho UBND xã Trà Vong
65/QĐ-UBND 10/01/2024 UBND Tỉnh Công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2024
91/KH-UBND 10/01/2024 UBND Tỉnh Kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024
79/QĐ-UBND 10/01/2024 UBND Tỉnh Cấp bổ sung tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Trang Trại Sinh Thái Sống Khỏe
78/QĐ-UBND 10/01/2024 UBND Tỉnh Thông tin về cho thuê đất hàng năm đối với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Dương minh Châu
77/QĐ-UBND 10/01/2024 UBND Tỉnh Thông tin về cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bến Cầu
76/QĐ-UBND 10/01/2024 UBND Tỉnh Thông tin về cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Hòa Thành
75/QĐ-UBND 10/01/2024 UBND Tỉnh Thông tin về cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Châu Thành
74/QĐ-UBND 10/01/2024 UBND Tỉnh Thông tin về cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh
73/QĐ-UBND 10/01/2024 UBND Tỉnh Thông tin về cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gò Dầu
01/QĐ-UBND 09/01/2024 UBND Tỉnh Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2024
61/QĐ-UBND 09/01/2024 UBND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh huyện Bến Cầu
02/QĐ-UBND 09/01/2024 UBND Tỉnh Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2024
47/UBND-NC 08/01/2024 UBND Tỉnh Tăng cường công tác PCCC và CNCH mùa khô, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
50/QĐ-UBND 08/01/2024 UBND Tỉnh Danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thuộc đối tượng thực hiện kê khai giá đối với các mặt hàng: Vật liệu san lấp, đá, cát xây dựng
33/QĐ-UBND 05/01/2024 UBND Tỉnh Công nhận 366 sáng kiến cấp tỉnh ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 cho các cá nhân
35/UBND-NC 05/01/2024 UBND Tỉnh Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”
27/KH-UBND 04/01/2024 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030
28/KH-UBND 04/01/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2024
2829/QĐ-UBND 29/12/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề án “nghiên cứu thiết kế phương án tổ chức giao thông tại các giao lộ có nguy cơ ùn ứ và tiềm ẩn tai nạn giao thông”
4349/HD-UBND 29/12/2023 UBND Tỉnh Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
2764/QĐ-UBND 27/12/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt danh sách đối tượng hưởng hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh (tính đến ngày 31/12/2023)
2758/QĐ-UBND 27/12/2023 UBND Tỉnh Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023
2755/QĐ-UBND 27/12/2023 UBND Tỉnh Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực tài chính, thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
2754/QĐ-UBND 27/12/2023 UBND Tỉnh Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
2747/QĐ-UBND 26/12/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2030
4238/UBND-KSTTHC 26/12/2023 UBND Tỉnh Hướng dẫn thực hiện xây dựng mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh tại xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành
2735/QĐ-UBND 25/12/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt mức hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh
2729/QĐ-UBND 25/12/2023 UBND Tỉnh Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 đối với các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2713/QĐ-UBND 22/12/2023 UBND Tỉnh Công nhận kết qủa xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị tổ chức và UBND cấp huyện năm 2023
4143/KH-UBND 18/12/2023 UBND Tỉnh Tổ chức đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024
2633/QĐ-UBND 15/12/2023 UBND Tỉnh Công bố danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành y tế tỉnh Tây Ninh
07/CT-UBND 15/12/2023 UBND Tỉnh Chỉ thị về tăng cường xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh
2632/QĐ-UBND 15/12/2023 UBND Tỉnh Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Tây Ninh
4086/UBND-NC 13/12/2023 UBND Tỉnh Bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
2577/QĐ-UBND 12/12/2023 UBND Tỉnh Công bố danh mục, quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
2572/QĐ-UBND 11/12/2023 UBND Tỉnh Công bố Danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Trẻ em thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2571/QĐ-UBND 11/12/2023 UBND Tỉnh Công bố Danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4051/UBND-NC 11/12/2023 UBND Tỉnh Chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại qua thẩm tra kết quả công tác phòng chống tham nhũng của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh
4041/UBND-KT 11/12/2023 UBND Tỉnh Triển khai công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
4040/UBND-KT 11/12/2023 UBND Tỉnh Ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững bảo đảm nguồn cung thực phẩm.
2553/QĐ-UBND 07/12/2023 UBND Tỉnh Công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh
4013/UBND-KSTTHC 07/12/2023 UBND Tỉnh Đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân
2552/QĐ-UBND 07/12/2023 UBND Tỉnh Khen thưởng sơ kết PTTĐ Tây Ninh chung tay vì người nghèo theo đề nghị của Trưởng BCĐ chương trình MTQG tỉnh
4017/UBND-KT 07/12/2023 UBND Tỉnh Đảm bảo chất lượng thẩm định đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
2539/QĐ-UBND 06/12/2023 UBND Tỉnh Công nhận 24 đơn vị đạt điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy 10 năm liên tục từ năm 2014 đến năm 2023
2540/QĐ-UBND 06/12/2023 UBND Tỉnh Công nhận 55 đơn vị đạt điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy 05 năm liên tục từ năm 2019 đến năm 2023
2522/QĐ-UBND 05/12/2023 UBND Tỉnh Giao đất cho Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh huyện Bến Cầu để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở văn hóa
2523/QĐ-UBND 05/12/2023 UBND Tỉnh Giao đất cho UBND thị trấn Bến Cầu để quản lý
2511/QĐ-UBND 04/12/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang được đầu tư bằng nguồn gốc ngân sách tại nghĩa trang xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
3969/KH-UBND 04/12/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030
2499/QĐ-UBND 01/12/2023 UBND Tỉnh Khen thưởng thành tích thực hiện chính sách pháp luật thuế 2023 của BCĐ thu ngân sách tỉnh
3932/UBND-KSTTHC 01/12/2023 UBND Tỉnh Khắc phục các hạn chế để tiếp tục nâng cao điểm số và thứ hạng trong thực hiện Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC
2502/QĐ-UBND 01/12/2023 UBND Tỉnh Danh mục thuốc dược liệu, thuốc có thành phần dược liệu phối hợp với dược chất hóa dược, thuốc cổ truyền tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025
3942/UBND-KT 01/12/2023 UBND Tỉnh Tiếp tục triển khai giải ngân các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
2505/QĐ-UBND 01/12/2023 UBND Tỉnh Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên
2485/QĐ-UBND 30/11/2023 UBND Tỉnh Giao quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên giai đoạn 2023 - 2025
2484/QĐ-UBND 30/11/2023 UBND Tỉnh Định biên số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025
2492/QĐ-UBND 30/11/2023 UBND Tỉnh Xếp hạng tạm thời Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Cụm thành phố Tây Ninh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
3899/UBND-KT 29/11/2023 UBND Tỉnh Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về TTXD trên địa bàn tỉnh
3889/KH-UBND 28/11/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế yếu kém trong công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư và nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS, ICT INDEX (DTI) năm 2023 và các năm tiếp theo
2480/QĐ-UBND 28/11/2023 UBND Tỉnh Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh
2470/QĐ-UBND 27/11/2023 UBND Tỉnh Giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024
3869/UBND-KT 27/11/2023 UBND Tỉnh Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh
3864/UBND-NC 27/11/2023 UBND Tỉnh Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2023
2468/QĐ-UBND 27/11/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mầm non Long Chữ
3865/UBND-NC 27/11/2023 UBND Tỉnh Tiếp tục thực hiện nghiêm định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh
2459/QĐ-UBND 24/11/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường tiểu học Trương Định
3832/UBND-KSTTHC 24/11/2023 UBND Tỉnh Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và rà soát thủ tục hành chính nội bộ
3797/UBND-NC 23/11/2023 UBND Tỉnh Tiếp tục khắc phục, chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót trong đánh giá công tác PCTN hằng năm
2447/QĐ-UBND 23/11/2023 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Tây Ninh
3799/KH-UBND 23/11/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Tây Ninh năm 2023
2448/QĐ-UBND 23/11/2023 UBND Tỉnh Khen thưởng người khuyết tật, trẻ mồ côi tiêu biểu theo đề nghị của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em tỉnh
2447/QĐ-UBND 23/11/2023 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Tây Ninh
3804/UBND-KT 23/11/2023 UBND Tỉnh Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh
3775/UBND-KT 22/11/2023 UBND Tỉnh Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
2428/QĐ-UBND 22/11/2023 UBND Tỉnh Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
2423/QĐ-UBND 21/11/2023 UBND Tỉnh Cử đào tạo bác sĩ nội trú năm 2023 trên địa bàn tỉnh
2417/QĐ-UBND 21/11/2023 UBND Tỉnh Công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ bổ sung trong tỉnh Tây Ninh
2427/QĐ-UBND 21/11/2023 UBND Tỉnh Danh mục dữ liệu ngành, dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở tỉnh Tây Ninh
3756/KH-UBND 20/11/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử
3727/UBND-KT 17/11/2023 UBND Tỉnh Tập trung chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu; phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Chương trình NTM
2400/QĐ-UBND 17/11/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
2399/QĐ-UBND 17/11/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
2396/QĐ-UBND 16/11/2023 UBND Tỉnh Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh.
2397/QĐ-UBND 16/11/2023 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, tài trợ, đồng tài trợ, ủy thác, nhận ủy thác của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh
2381/QĐ-UBND 15/11/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy phép môi trường Dự án Trại chăn nuôi gia cầm Anh Phát
2380/QĐ-UBND 15/11/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy phép môi trường Dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa Ningbo Changya
2379/QĐ-UBND 15/11/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy phép môi trường Nhà máy Zhengxing (Việt Nam
2373/QĐ-UBND 15/11/2023 UBND Tỉnh Công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành năm 2023 của Ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh
3687/KH-UBND 14/11/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện định hướng phát triển thoát nước đô thị và Khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
2361/QĐ-UBND 14/11/2023 UBND Tỉnh Quyết định Thu hồi 12.625,1 m2 đất thuộc quyền sử dụng của Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Tây Ninh tại Phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
2362/QĐ-UBND 14/11/2023 UBND Tỉnh Quyết định Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh 12.625,1 m2 tại phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh để quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.
3688/KH-UBND 14/11/2023 UBND Tỉnh Ban hành các giải pháp nâng cao hiệu quả, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo dễ sử dụng, thân thiện với người dùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2025
3680/UBND-KGVX 14/11/2023 UBND Tỉnh Triển khai cấp thẻ BHYT cho người dân các xã an toàn khu
2344/QĐ-UBND 13/11/2023 UBND Tỉnh Giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên năm 2023
2335/QĐ-UBND 10/11/2023 UBND Tỉnh Quyết định Kiện toàn nhân sự Ban Quản lý Dự án phát triển đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Tây Ninh
2332/QĐ-UBND 10/11/2023 UBND Tỉnh Công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
2328/QĐ-UBND 10/11/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Cơ sở tôn giáo Họ đạo Gia Bình
2327/QĐ-UBND 10/11/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường tiểu học Phước Ninh
2324/QĐ-UBND 09/11/2023 UBND Tỉnh Công bố Tổ chức giám định Tư pháp công lập và giám định viên tư pháp trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh
2323/QĐ-UBND 09/11/2023 UBND Tỉnh Công bố tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc và người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh
2319/QĐ-UBND 09/11/2023 UBND Tỉnh Ban hành danh mục, công trình dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XII
2310/QĐ-UBND 07/11/2023 UBND Tỉnh Công bố Danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động và Việc làm thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2296/QĐ-UBND 07/11/2023 UBND Tỉnh Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022 của tỉnh Tây Ninh
2295/QĐ-UBND 07/11/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ủy ban nhân dân phường Long Thành Bắc
2300/QĐ-UBND 07/11/2023 UBND Tỉnh Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh 13.637,5 m2 đất tại phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh để quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.
2299/QĐ-UBND 07/11/2023 UBND Tỉnh Giao UBND phường Ninh Sơn 8,2 m2 đất thuộc quy hoạch lộ giới đường số 4 tại phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh để quản lý theo quy định.
2298/QĐ-UBND 07/11/2023 UBND Tỉnh Thu hồi 13.645,7 m2 đất (Trong đó diện tích đất 8,2 m2 thuộc quy hoạch lộ giới đường số 4, diện tích đất còn lại là 13.637,5 m2) thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH Thực phẩm J.K.Lim
2280/QĐ-UBND 06/11/2023 UBND Tỉnh Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung và phân khai Kế hoạch đầu tư công năm 2023 Hỗ trợ mục tiêu huyện, thị xã, thành phố
2285/QĐ-UBND 06/11/2023 UBND Tỉnh Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
2286/QĐ-UBND 06/11/2023 UBND Tỉnh Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
2270/QĐ-UBND 03/11/2023 UBND Tỉnh Phân khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn tỉnh hỗ trợ mục tiêu huyện, thị xã, thành phố
3496/UBND-NC 03/11/2023 UBND Tỉnh Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân
3445/UBND-KSTTHC 31/10/2023 UBND Tỉnh Chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2235/QĐ-UBND 31/10/2023 UBND Tỉnh Cấp giấy phép môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín, công suất 180.000 con/lứa (05 lứa/năm) của Công ty TNHH chăn nuôi Hoàng Kim Ngân
2234/QĐ-UBND 31/10/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Tân Cảng - Tây Ninh
2194/QĐ-UBND 30/10/2023 UBND Tỉnh Quyết định về việc thu hồi 1.608,9 m2 đất thuộc quyền sử dụng của Trường Mầm non Vành khuyên
3429/KH-UBND 30/10/2023 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
2192/QĐ-UBND 30/10/2023 UBND Tỉnh Công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ
2191/QĐ-UBN 30/10/2023 UBND Tỉnh Công bố Danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân và Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
2196/QĐ-UBN 30/10/2023 UBND Tỉnh Quyết định giao đất cho Trường Tiểu học Trương Định để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo
2195/QĐ-UBND 30/10/2023 UBND Tỉnh Giao đất cho UBND phường Ninh Sơn thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh để quản lý.
2196/QĐ-UBND 30/10/2023 UBND Tỉnh Quyết định giao 6.901,2 m2 đất cho Trường Tiểu học Trương Định để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo
2181/QĐ-UBND 27/10/2023 UBND Tỉnh Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh
3367/KH-UBND 25/10/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024
2164/QĐ-UBND 24/10/2023 UBND Tỉnh Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh
3328/UBND-NC 23/10/2023 UBND Tỉnh Chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh
2157/QĐ-UBND 23/10/2023 UBND Tỉnh Kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) tỉnh Tây Ninh năm 2022
2158/QĐ-UBND 23/10/2023 UBND Tỉnh Công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Tư pháp
3326/UBND-KT 23/10/2023 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phòng, chống và báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn trên hệ thống VAHIS
2151/QĐ-UBND 23/10/2023 UBND Tỉnh Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3316/KH-UBND 23/10/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục về công tác nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2023 - 2026
3337/UBND-KGVX 23/10/2023 UBND Tỉnh Danh sách công dân tròn 100 tuổi vào năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2114/QĐ-UBND 17/10/2023 UBND Tỉnh Giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024
3271/UBND-KT 17/10/2023 UBND Tỉnh Tuyên truyền phòng ngừa, ngăn chặn tận diệt giun đất trên địa bàn tỉnh
2108/QĐ-UBND 16/10/2023 UBND Tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ủy ban nhân dân phường Long Thành Bắc
2095/QĐ-UBND 13/10/2023 UBND Tỉnh Công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ
2067/QĐ-UBND 12/10/2023 UBND Tỉnh Quy chế hoạt động Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh, Tổ tư vấn Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh và Cơ quan thường trực Hội đồng OCOP tỉnh Tây Ninh
2057/QĐ-UBND 11/10/2023 UBND Tỉnh Công nhận Trường Mầm non Thành Long đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
2058/QĐ-UBND 11/10/2023 UBND Tỉnh Công nhận Trường Mầm non Thái Dương đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
2056/QĐ-UBND 11/10/2023 UBND Tỉnh Công nhận Công nhận Trường Mẫu giáo Ninh Điền đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
1984/QĐ-UBND 29/09/2023 UBND Tỉnh Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh
3083/KH-UBND 29/09/2023 UBND Tỉnh Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 53/2023/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
1962/QĐ-UBND 25/09/2023 UBND Tỉnh Công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Tây Ninh năm 2023
1935/QĐ-UBND 20/09/2023 UBND Tỉnh Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
1933/QĐ-UBND 20/09/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt tạm thời cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
1927/QĐ-UBND 19/09/2023 UBND Tỉnh Quyết định thí điểm tổ chức lại Trung tâm GDNN-GDTX Cụm thành phố Tây Ninh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Tây Ninh, Trung tâm GDNN-GDTX Hòa Thành và Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
2896/KH-UBND 14/09/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1891/QĐ-UBND 14/09/2023 UBND Tỉnh Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
2895/UBND-NC 13/09/2023 UBND Tỉnh Hướng dẫn thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Tây Ninh theo Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
2863/KH-UBND 11/09/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính Phủ quy định về tinh giản biên chế
1869/QĐ-UBND 08/09/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy phép môi trường Dự án Nhà máy sản xuất sợi Brotex Việt Nam của Công ty TNHH Brotex Việt Nam
1867/QĐ-UBND 08/09/2023 UBND Tỉnh Quyết định cử đào tạo Đại học chính quy theo địa chỉ sử dụng của tỉnh năm 2023 tại Khoa Y ĐHQG TPHCM
1862/QĐ-UBND 08/09/2023 UBND Tỉnh Công bố Danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành và danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh
1861/QĐ-UBND 08/09/2023 UBND Tỉnh Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh
2838/KH-UBND 08/09/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều và hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023
1860/QĐ-UBND 08/09/2023 UBND Tỉnh Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tây Ninh
1867/QĐ-UBND 08/09/2023 UBND Tỉnh Cử đào tạo Đại học chính quy theo địa chỉ sử dụng của tỉnh năm 2023 tại Khoa Y ĐHQG TPHCM
1863/QĐ-UBND 08/09/2023 UBND Tỉnh Đề án phát triển Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023 - 2030
1855/QĐ-UBND 07/09/2023 UBND Tỉnh Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh
2813/KH-UBND 06/09/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh
2807/UBND-KT 06/09/2023 UBND Tỉnh Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023
2803/KH-UBND 06/09/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1839/QĐ-UBND 06/09/2023 UBND Tỉnh Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường của Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Tân Minh Đạt tại ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
1813/QĐ-UBND 05/09/2023 UBND Tỉnh Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc theo đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh
1836/QĐ-UBND 05/09/2023 UBND Tỉnh Khen thưởng thành tích trong công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2022 - 2023
1834/QĐ-UBND 05/09/2023 UBND Tỉnh Cấp giấy phép môi trường Nhà máy chế biến tinh bột khoai mì của Công ty TNHH TM DV Minh Thiên Lộc
1833/QĐ-UBND 05/09/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy phép môi trường Nhà máy sản xuất tinh bột sắn, tinh bột biến tính và đường mạch nha của Chi nhánh Công ty TNHH Daesang Việt Nam tại Tây Ninh
1832/QĐ-UBND 05/09/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy phép môi trường Nhà máy chế biến tinh bột khoai mì của Công ty TNHH SX - TM - XNK Kim Yến
1831/QĐ-UBND 05/09/2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh
1827/QĐ-UBND 05/09/2023 UBND Tỉnh Ban hành danh mục dự án, chương trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1825/QĐ-UBND 05/09/2023 UBND Tỉnh Xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh
2796/UBND-NC 05/09/2023 UBND Tỉnh Tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ
1824/QĐ-UBND 05/09/2023 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045
1827/QĐ-UBND 05/09/2023 UBND Tỉnh Ban hành danh mục dự án, chương trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1825/QĐ-UBND 05/09/2023 UBND Tỉnh Xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh
2796/UBND-NC 05/09/2023 UBND Tỉnh Tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ
1824/QĐ-UBND 05/09/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045
2773/UBND-KGVX 31/08/2023 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023
376/BC-UBN 30/08/2023 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2023
1788/QĐ-UBND 30/08/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy phép môi trường Nhà máy chế biến cao su Hưng Thịnh của Công ty TNHH Hưng Thịnh
1784/QĐ-UBND 29/08/2023 UBND Tỉnh Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp
1771/QĐ-UBND 28/08/2023 UBND Tỉnh Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2022
372/BC-UBND 28/08/2023 UBND Tỉnh Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo từ năm học 2013 – 2014
369/BC-UBND 24/08/2023 UBND Tỉnh Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 8 năm 2023
2690/KH-UBND 24/08/2023 UBND Tỉnh Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh địa bàn tỉnh
1731/QĐ-UBND 22/08/2023 UBND Tỉnh Công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh
1732/QĐ-UBND 22/08/2023 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 04/01/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
2653/KH-UBND 22/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch hoạt động của BCĐ đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Tây Ninh năm 2023
1731/QĐ-UBND 22/08/2023 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
1732/QĐ-UBND 22/08/2023 UBND Tỉnh Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 04/01/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
2637/KH-UBND 21/08/2023 UBND Tỉnh Phát động cao điểm “60 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện từ ngày 20/8/2023 đến 20/10/2023
1712/QĐ-UBND 21/08/2023 UBND Tỉnh Công bố Danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1712/QĐ-UBND 21/08/2023 UBND Tỉnh Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
362/BC-UBND 21/08/2023 UBND Tỉnh Tổng kết đánh giá, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật
1713/QĐ-UBND 21/08/2023 UBND Tỉnh Công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh năm 2023
360/BC-UBND 21/08/2023 UBND Tỉnh Tổng kết Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ
1712/QĐ-UBND 21/08/2023 UBND Tỉnh Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2626/UBND-KT 21/08/2023 UBND Tỉnh Tăng cường chỉ đạo nuôi trồng thủy sản các tháng cuối năm 2023, đảm bảo kế hoạch tăng trưởng
1713/QĐ-UBND 21/08/2023 UBND Tỉnh Công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh năm 2023
2606/KH-UBND 18/08/2023 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023 - 2025
2606/KH-UBND 18/08/2023 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023 - 2025
1696/QĐ-UBND 16/08/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy phép môi trường Dự án Nhà máy dệt Lixin Việt Nam, phân kỳ 1 của Công ty TNHH Lixin Textiles (Việt Nam)
1695/QĐ-UBND 16/08/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy phép môi trường Dự án Nhà máy chế biến tinh bột mì, quy mô 250 tấn thành phẩm/ngày của Công ty TNHH Việt Mã
1694/QĐ-UBND 16/08/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy phép môi trường Dự án Nhà máy sản xuất lốp xe Radian Jinyu (Việt Nam) của Công ty TNHH Jinyu (Việt Nam) Tire
2591/UBND-KSTTHC 16/08/2023 UBND Tỉnh Cập nhật số liệu lên Hệ thống giám sát, điều hành tập trung
2595/KH-UBND 16/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 27 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2591/UBND-KSTTHC 16/08/2023 UBND Tỉnh Cập nhật số liệu lên Hệ thống giám sát, điều hành tập trung
1673/QĐ-UBND 15/08/2023 UBND Tỉnh Công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực khí tượng thuỷ văn thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh
1673/QĐ-UBND 15/08/2023 UBND Tỉnh Công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực khí tượng thuỷ văn thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh
335/BC-UBND 15/08/2023 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế tại địa phương
1688/QĐ-UBND 15/08/2023 UBND Tỉnh Cấp GPMT Dự án Nhà máy sản xuất thiết bị điện - điện tử chi nhánh Tây Ninh của Công ty CP thiết bị công nghiệp Hữu Hồng - Chi nhánh Tây Ninh
1663/QĐ-UBND 14/08/2023 UBND Tỉnh Quyết định về giao biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2570/KH-UBND 14/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch quảng bá điểm đến du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025
1662/QĐ-UBND 14/08/2023 UBND Tỉnh Công bố, công khai quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh
1661/QĐ-UBND 14/08/2023 UBND Tỉnh Công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, công bố mới trong lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, Thú y, Lâm nghiệp; Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
2557/KH-UBND 14/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch phát động cao điểm (90 ngày, đêm) tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
1663/QĐ-UBND 14/08/2023 UBND Tỉnh Quyết định về giao biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2570/KH-UBND 14/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch quảng bá điểm đến du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025
2567/UBND-KT 14/08/2023 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023
2566/UBND-KT 14/08/2023 UBND Tỉnh Sử dụng vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
1657/QĐ-UBND 14/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát Công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
2547/UBND-KT 14/08/2023 UBND Tỉnh Triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 19/5/2023 của TTCP về lập lại trật tự, kỷ cương, khắc phục những bất cập trong công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải
1662/QĐ-UBND 14/08/2023 UBND Tỉnh Công bố, công khai quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
1661/QĐ-UBND 14/08/2023 UBND Tỉnh Công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, công bố mới trong lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, Thú y, Lâm nghiệp; Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1660/QĐ-UBND 14/08/2023 UBND Tỉnh Công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ
2534/KH-UBND 10/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch hành động Nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tây Ninh năm 2023
2532/UBND-KSTTHC 10/08/2023 UBND Tỉnh Kết nối, tích hợp, khai thác tài liệu điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
1647/QĐ-UBND 10/08/2023 UBND Tỉnh Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh
1647/QĐ-UBND 10/08/2023 UBND Tỉnh Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh
1647/QĐ-UBND 10/08/2023 UBND Tỉnh Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh
1647/QĐ-UBND 10/08/2023 UBND Tỉnh Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh
1647/QĐ-UBND 10/08/2023 UBND Tỉnh Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh
1643/QĐ-UBND 10/08/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy phép môi trường Dự án Nhà máy sản xuất dệt may, quy mô 22.000 tấn vải dệt kim, vải đan móc/năm của Công ty TNHH dệt may S.Power (Việt Nam)
1642/QĐ-UBND 10/08/2023 UBND Tỉnh Cấp giấy phép môi trường Dự án Nhà máy sản xuất, gia công dây và cáp điện ICF Việt Nam của Công ty TNHH dây cáp điện ICF (Việt Nam)
2534/KH-UBND 10/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch hành động nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tây Ninh năm 2023
2532/UBND-KSTTHC 10/08/2023 UBND Tỉnh Kết nối, tích hợp, khai thác tài liệu điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
1647/QĐ-UBND 10/08/2023 UBND Tỉnh Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh.
1644/QĐ-UBND 10/08/2023 UBND Tỉnh Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh
2509/KH-UBND 09/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng, giữ gìn hình ảnh, chất lượng phục vụ các dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2023 - 2025
2509/KH-UBND 09/08/2023 UBND Tỉnh Nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng, giữ gìn hình ảnh, chất lượng phục vụ các dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2023 - 2025
2520/UBND-NC 09/08/2023 UBND Tỉnh Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh
2519/UBND-NC 09/08/2023 UBND Tỉnh Quy định biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
2517/UBND-NC 09/08/2023 UBND Tỉnh Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luậ
2502/KH-UBND 08/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 31/3/2023 của Tỉnh ủy Tây Ninh về Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030
1632/QĐ-UBND 08/08/2023 UBND Tỉnh Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh
1631/QĐ-UBND 08/08/2023 UBND Tỉnh Công nhận 02 sáng kiến đạt phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cấp tỉnh
2493/UBND-KT 08/08/2023 UBND Tỉnh Tăng cường công tác quản lý cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh
2491/KH-UBND 08/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
2502/KH-UBND 08/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 31/3/2023 của Tỉnh ủy Tây Ninh về Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030
1632/QĐ-UBND 08/08/2023 UBND Tỉnh Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh
1625/QĐ-UBND 08/08/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy phép môi trường Nhà máy chế biến tinh bột khoai mì, công suất 250 tấn tinh bột khô/ngày của Công ty TNHH XNK thương mại công nghệ dịch vụ Hùng Duy – Chi nhánh Hùng Duy 6
1624/QĐ-UBND 08/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Tây Ninh năm 2023
2491/KH-UBND 08/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
2491/KH-UBND 07/08/2023 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Luật HTX năm 2012 trên địa bàn tỉnh
2471/KH-UBND 04/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1610/QĐ-UBND 04/08/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của TTCP và Quyết định 70/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh cho 84 bác sĩ và 11 nhân viên y tế
2454/KH-UBND 04/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025
2458/KH-UBND 04/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
1604/QĐ-UBND 04/08/2023 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch tuyển sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh năm học 2023–2024
1592/QĐ-UBND 02/08/2023 UBND Tỉnh Cấp Giấy phép môi trường Trang trại chăn nuôi heo nái theo mô hình trại lạnh khép kín, quy mô 1.200 con của ông Đào Duy Hùng
2419/UBND-KT 02/08/2023 UBND Tỉnh Ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam
2412/UBND-KGVX 02/08/2023 UBND Tỉnh Tăng cường thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp năm 2023
1241/QĐ-UBND 12/06/2023 UBND Tỉnh Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1234/QĐ-UBND 09/06/2023 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
1216/QĐ-UBND 07/06/2023 UBND Tỉnh Ban hành Chương trình khuyến nông giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1214/QĐ-UBND 07/06/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch diện tích, biện pháp tưới tiêu và dự toán hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023
1212/QĐ-UBND 06/06/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt sách giáo khoa môn Giáo dục quốc phòng an ninh lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm học 2023-2024
1211/QĐ-UBND 06/06/2023 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc giao dự toán chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố năm 2023 (hỗ trợ đào tạo nghề lao động nông thôn 2023)
1186/QĐ-UBND 30/05/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt kết quả kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022
1184/QĐ-UBND 30/05/2023 UBND Tỉnh Ban hành kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023
1602/KH-UBND 30/05/2023 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030
1151/QĐ-UBND 24/05/2023 UBND Tỉnh Danh mục lĩnh vực, ngành, nghề, chỉ tiêu thu hút và Danh mục lĩnh vực, ngành, nghề, chỉ tiêu đào tạo sau đại học năm 2023 của tỉnh Tây Ninh
1147/QĐ-UBND 23/05/2023 UBND Tỉnh Ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở và tương đương thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
491/HD-UBND 27/02/2023 UBND Tỉnh Hướng dẫn Quy trình thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1523/QĐ-UBND 21/07/2022 UBND Tỉnh Ban hành định mức khoán chi thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn năm 2022
148/QĐ-UBND 17/01/2022 UBND Tỉnh Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025
187/KH-BCĐ389/TN 14/01/2022 UBND Tỉnh Kế hoạch thăm hỏi động viên lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh năm 2022 (BCĐ 389 tỉnh)
118/QĐ-UBND 13/01/2022 UBND Tỉnh Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án trong lĩnh vực thương mại dịch vụ tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
117/QĐ-UBND 13/01/2022 UBND Tỉnh Công nhận 195 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh năm học 2020-2021
120/QĐ-UBND 13/01/2022 UBND Tỉnh Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
180/KH-UBND 13/01/2022 UBND Tỉnh Kế hoạch rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022
68/QĐ-UBND 12/01/2022 UBND Tỉnh Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2030
93/QĐ-UBND 12/01/2022 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người kết thúc cách ly y tế trên địa bàn thành phố Tây Ninh
116/QĐ-UBND 12/01/2022 UBND Tỉnh Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 – 2025”
3718/QĐ-UBND 09/01/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy trình tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây Ninh.
3754/QĐ-UBND 09/01/2022 UBND Tỉnh Công nhận kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
3755/QĐ-UBND 09/01/2022 UBND Tỉnh Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2021
34/QĐ-UBND 07/01/2022 UBND Tỉnh Công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng 395.736,3 m2 đất thực hiện dự án khu trại giống tại xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
35/QĐ-UBND 07/01/2022 UBND Tỉnh Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh tại xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
49/UBND-KGVX 06/01/2022 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Công điện số 22/CĐ-BYT của Bộ Y tế tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2.
3968/QĐ-UBND 06/01/2022 UBND Tỉnh Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021
22/QĐ-UBND 05/01/2022 UBND Tỉnh Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín, quy mô 250.000 con gà/lứa (03 lứa/năm) của Công ty TNHH chăn nuôi Đông Tây 68
25/UBND-KT 05/01/2022 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Công văn số 3199/BKHĐT-ĐTNN ngày 27/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
32/UBND-KT 05/01/2022 UBND Tỉnh Phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cung cấp điện năm 2022
3932/QĐ-UBND 31/12/2021 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2631/QĐ-UBND 14/10/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2553/KH-UBND 30/07/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ sinh hoạt của nhân dân tại các khu vực có yêu cầu phong tỏa, cách ly y tế trên địa bàn tỉnh
2547/KH-UBND 30/07/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin năm 2021-2022
1695/QĐ-UBND 29/07/2021 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc huyện Châu Thành
1691/QĐ-UBND 28/07/2021 UBND Tỉnh Giao 15.108,8 m2 đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh để quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
1690/QĐ-UBND 28/07/2021 UBND Tỉnh QĐ v.v thu hồi 15.521,3 m2 đất thuộc quyền sử dụng của Công ty CP Khách sạn Hòa Bình (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư MHD Hòa Bình)
1364/QĐ-UBND 25/06/2021 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Đề án “Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện điểm số và nâng cao vị trí xếp hạng các chỉ số: PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025”
1841/UBND-NC 10/06/2021 UBND Tỉnh Hướng dẫn bầu CT, PCT UBND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026
1257/QĐ-UBND 10/06/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Tây Ninh
1678/UBND-NC 31/05/2021 UBND Tỉnh Công bố ngày hoạt động cửa khẩu quốc tế Tân Nam – Meun Chey
1164/QĐ-UBND 31/05/2021 UBND Tỉnh QĐ v.v Thu hồi 1.459.844 m2 đất thuộc quyền sử dụng của Trung tâm quản lý đầu tư xây dựng Tây Ninh
1163/QĐ-UBND 31/05/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín của Công ty TNHH chăn nuôi Đông Tây
152/BC-UBND 28/05/2021 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 5 và một số công tác trọng tâm tháng 6 năm 2021
1155/QĐ-UBND 28/05/2021 UBND Tỉnh Quyết định về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
1643/KH-UBND 28/05/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch về việc rà soát, sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1640/KH-UBND 27/05/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021
1149/QĐ-UBND 27/05/2021 UBND Tỉnh QĐ v.v Về việc giao 3.502,1 m2 đất cho UBND xã Trà Vong để quản lý và sử dụng vào mục đích đất sinh hoạt cộng đồng (Nhà văn hóa ấp 5)
1148/QĐ-UBND 27/05/2021 UBND Tỉnh QĐ v.v thu hồi 3.506,0 m2 đất thuộc quyền sử dụng đất của Trường Tiểu học Trà Vong E (điểm phụ của Trường Tiểu học Trà Vong B)
1147/QĐ-UBND 27/05/2021 UBND Tỉnh QĐ v.v Về việc giao 701,0 m2 đất cho UBND xã Trà Vong để sử dụng vào mục đích đất sinh hoạt cộng đồng (Nhà văn hóa ấp Trà Hiệp)
1146/QĐ-UBND 27/05/2021 UBND Tỉnh QĐ Về việc thu hồi 701,0 m2 đất thuộc quyền sử dụng đất của Trường Tiểu học Trà Vong D
1612/KH-UBND 26/05/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân theo từng cấp độ, diễn biến của dịch bệnh ở các địa bàn bị phong tỏa, giãn cách
1613/KH-UBND 26/05/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện chương trình mở rộng tầm soát chẩn đoán điều trị trước sinh
1565/UBND-NC 24/05/2021 UBND Tỉnh Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ công chức, viên chức
145/BC-UBND 24/05/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021
1117/QĐ-UBND 24/05/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
1114/QĐ-UBND 24/05/2021 UBND Tỉnh Quyết định đơn giá nhân công lâm nghiệp năm 2021
1121/QĐ-UBND 24/05/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2,6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục PT trên địa bàn tỉnh
144/BC-UBND 21/05/2021 UBND Tỉnh Tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
144/BC-UBND 21/05/2021 UBND Tỉnh Tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1531/KH-UBND 21/05/2021 UBND Tỉnh Triển khai đề án 695: "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi VPPL tiêu cự, lãnh phí trong doanh nghiệp nhà nước
1100/QĐ-UBND 21/05/2021 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2030
1508/UBND-KSTTHC 19/05/2021 UBND Tỉnh Đẩy mạnh thực hiện số hóa các tài liệu thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnh
1496/KH-UBND 18/05/2021 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”
1454/KH-UBND 14/05/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch Đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1453/KH-UBND 14/05/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vào năm 2030
134/BC-UBND 14/05/2021 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả rà soát, sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ
1047/QĐ-UBND 13/05/2021 UBND Tỉnh QĐ v.v Giao 319.302,4 m2 đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh để quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
1046/QĐ-UBND 13/05/2021 UBND Tỉnh QĐ v.v Thu hồi 319.302,4 m2 đất do UBND thị xã Trảng Bàng quản lý
1044/QĐ-UBND 13/05/2021 UBND Tỉnh Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh
132/BC-UBND 12/05/2021 UBND Tỉnh Kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến Mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1037/QĐ-UBND 12/05/2021 UBND Tỉnh Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1388/UBND-TTCBTH 11/05/2021 UBND Tỉnh Tăng cường công tác bảo mật văn bản trong các cơ quan nhà nước
1389/UBND-KSTTHC 11/05/2021 UBND Tỉnh Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021
1379/UBND-KT 10/05/2021 UBND Tỉnh Công bố kết quả thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát và đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2020
1025/QĐ-UBND 10/05/2021 UBND Tỉnh QĐ v.v Giao 43.628,8 m2 đất cho UBND thị xã Hòa Thành để xây dựng Khu di tích lịch sử - văn hóa Căn cứ huyện ủy Tòa Thánh
1027/QĐ-UBND 10/05/2021 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1022/QĐ-UBND 10/05/2021 UBND Tỉnh Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh theo Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị
1021/QĐ-UBND 07/05/2021 UBND Tỉnh Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ tỉnh Tây Ninh
999/QĐ-UBND 06/05/2021 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển chọn hòa giải viên lao động tỉnh Tây Ninh năm 2021
1332/KH-UBND 06/05/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai các hoạt động “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh” năm 2021
1314/KH-UBND 04/05/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030
1296/KH-UBND 29/04/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
956/QĐ-UBND 29/04/2021 UBND Tỉnh Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ
1266/UBND-NC 29/04/2021 UBND Tỉnh Tiếp tục thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
120/BC-UBND 28/04/2021 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với Luật Biên phòng Việt Nam
1249/KH-UBND 28/04/2021 UBND Tỉnh Kế hoach số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
1246/KH-UBND 28/04/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021
1246/KH-UBND 28/04/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021
946/QĐ-UBND 28/04/2021 UBND Tỉnh Quyết định về việc công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II
944/QĐ-UBND 28/04/2021 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan hành chính của UBND huyện Bến Cầu
117/BC-UBND 27/04/2021 UBND Tỉnh Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1230/KH-UBND 27/04/2021 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
116/BC-UBND 26/04/2021 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
115/BC-UBND 26/04/2021 UBND Tỉnh Tình hình triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2020 và giai đoạn 3 năm 2018-2020
1218/UBND-KT 26/04/2021 UBND Tỉnh Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo các quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020
930/QĐ-UBND 23/04/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000
931/QĐ-UBND 23/04/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2021-2022
923/QĐ-UBND 23/04/2021 UBND Tỉnh Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025
1192/UBND-KT 23/04/2021 UBND Tỉnh Triển khai các giải pháp thực hiện bảo đảm ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh
931/QĐ-UBND 23/04/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2021-2022
935/QĐ-UBND 23/04/2021 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 3 và Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Giao thông ban hành kèm theo Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
930/QĐ-UBND 23/04/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000
923/QĐ-UBND 23/04/2021 UBND Tỉnh Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025
1212/KH-UBND 23/04/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025
1189/KH-UBND 22/04/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021; sơ kết 06 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 giai đoạn 2016-2021
1178/KH-UBND 22/04/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch về Tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021
917/QĐ-UBND 22/04/2021 UBND Tỉnh Ban hành Chương trình xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch tỉnh Tây Ninh năm 2021
905/QĐ-UBND 22/04/2021 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
903/QĐ-UBND 22/04/2021 UBND Tỉnh Quyết định ban hành quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
895/QĐ-UBND 20/04/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh, năm học 2021–2022
109/BC-UBND 14/04/2021 UBND Tỉnh Tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2021 và một số nhiệm vụ ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh
108/BC-UBND 14/04/2021 UBND Tỉnh Báo cáo công tác quản lý viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
107/BC-UBND 14/04/2021 UBND Tỉnh Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2016 – 2020
850/QĐ-UBND 14/04/2021 UBND Tỉnh Ban hành Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
106/BC-UBND 12/04/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh năm 2020
1067/KH-UBND 09/04/2021 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
105/BC-UBND 09/04/2021 UBND Tỉnh BÁO CÁO Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương quí I năm 2021
828/QĐ-UBND 09/04/2021 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, Cổng phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh và các kênh tuyên truyền trên mạng xã hội do UBND tỉnh quản lý
827/QĐ-UBND 09/04/2021 UBND Tỉnh Quyết định Thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, Cổng phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh và các kênh tuyên truyền trên mạng xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý
103/BC-UBND 09/04/2021 UBND Tỉnh Kết quả triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
822/QĐ-UBND 08/04/2021 UBND Tỉnh Ban hành quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Tây Ninh
1057/UBND-NC 08/04/2021 UBND Tỉnh Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
1058/KH-UBND 08/04/2021 UBND Tỉnh Thực hiện công tác tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2021
1043/KH-UBND 07/04/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch hoạt động phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ăn hóa" trên địa bàn tỉnh năm 2021
780/QĐ-UBND 06/04/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
792/QĐ-UBND 06/04/2021 UBND Tỉnh Quyết định thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa năm học 2021 – 2022 tỉnh Tây Ninh
102/BC-UBND 05/04/2021 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021
100/BC-UBND 02/04/2021 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất việc thực hiện các chính sách tài chính của tổ chức hành nghề công chứng
995/KH-UBND 02/04/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025
99/BC-UBND 02/04/2021 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường năm 2020
759/QĐ-UBND 01/04/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt 60 danh sách viên chức y tế được hỗ trợ kinh phí đào tạo liên thông năm 2020
97/BC-UBND 01/04/2021 UBND Tỉnh Báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị việc khai thác cơ sở dữ liệu trên Cổng dịch vụ công quốc gia
535/KH-UBND 26/02/2021 UBND Tỉnh Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021 (Từ ngày 01/3/2021 – 31/3/2021)
53/BC-UBND 26/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình rà soát, cập nhật thực trạng quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội
536/UBND-NC 26/02/2021 UBND Tỉnh Thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập theo Công văn số 252/TTCP-C.IV ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ
526/UBND-KGVX 25/02/2021 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Hướng dẫn 170-HD/BTGTW quán triệt tổ chức thực hiện quy chế 238 của BBT
52/BC-UBND 25/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo sơ kết, đánh giá 03 năm thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp
51/BC-UBND 25/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tự đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật kỳ đầu tiên
50/BC-UBND 24/02/2021 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện các nội dung của Luật Thủy lợi
518/UBND-TH 24/02/2021 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện hợp tác cung cấp thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021
517/UBND-TH 24/02/2021 UBND Tỉnh Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
49/BC-UBND 24/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
47/BC-UBND 23/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo về việc tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tỉnh Tây Ninh
398/QĐ-UBND 23/02/2021 UBND Tỉnh Quyết định Lập tổ giám sát công tác xây dựng
399/QĐ-UBND 23/02/2021 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh thực hiện giai đoạn 2021–2025
400/QĐ-UBND 23/02/2021 UBND Tỉnh Quyết định Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh (đề tài Biến đổi khí hậu)
401/QĐ-UBND 23/02/2021 UBND Tỉnh QĐ Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Tây Ninh.
488/KH-UBND 23/02/2021 UBND Tỉnh Hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2021
489/UBND-TH 23/02/2021 UBND Tỉnh Đôn đốc, nhập dữ liệu trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh
490/UBND-KT 23/02/2021 UBND Tỉnh Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người
497/KH-UBND 23/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2021
499/UBND-KT 23/02/2021 UBND Tỉnh Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2021
501/UBND-KGVX 23/02/2021 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 16, 17/NQ-CP ngày
09/CT-UBND 23/02/2021 UBND Tỉnh Chỉ thị Về việc phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
379/QĐ-UBND 22/02/2021 UBND Tỉnh QĐ phê duyệt KH LCNT của Dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
46/BC-UBND 22/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
389/QĐ-UBND 22/02/2021 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Trảng Bàng
388/QĐ-UBND 22/02/2021 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2021 Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”
475/KH-UBND 22/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025;
479/KH-UBND 22/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
370/QĐ-UBND 19/02/2021 UBND Tỉnh Quyết định giao chỉ tiêu đào tạo và dạy nghề năm 2021
43/BC-UBND 19/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình tặng quà, nhận quà tặng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
462/UBND-NC 19/02/2021 UBND Tỉnh Tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP
461/KH-UBND 19/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
463/UBND-NC 19/02/2021 UBND Tỉnh Tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP
44/BC-UBND 19/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2020
468/UBND-KGVX 19/02/2021 UBND Tỉnh Công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021
470/KH-UBND 19/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch hoạt động công tác phòng không nhân dân năm 2021
45/BC-UBND 19/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ
40/BC-UBND 18/02/2021 UBND Tỉnh Về việc báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2020
452/KH-UBND 18/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh năm 2021
42/BC-UBND 18/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh
455/UBND-NC 18/02/2021 UBND Tỉnh Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021.
534/BC-UBND 17/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP
39/BC-UBND 17/02/2021 UBND Tỉnh Kết quả rà soát xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức
361/QĐ-UBND 17/02/2021 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh năm 2021
35/BC-UBND 17/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 và tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg
38/BC-UBND 16/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình trước, trong Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (Từ ngày 10/2/2021 đến ngày 15/02/2021)
435/UBND-KGVX 16/02/2021 UBND Tỉnh Tiếp tục tập trung quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
37/BC-UBND 14/02/2021 UBND Tỉnh Tình hình trước và trong Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (29-mùng 3)
36/BC-UBND 13/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình trước và trong Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
533/BC-UBND 11/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người năm 2020
533/BC-UBND 11/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người năm 2020
533/BC-UBND 11/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người năm 2020
34/BC-UBND 09/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá hoạt động kinh tế thể thao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
424/UBND-KGVX 09/02/2021 UBND Tỉnh Đảm bảo các hoạt động các hoạt động du lịch dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
426/KH-UBND 09/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai, thực hiện Phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025
355/QĐ-UBND 09/02/2021 UBND Tỉnh Ban hành Chương trình Điều chỉnh mức sinh đến năm 2030
431/KH-UBND 09/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
433/UBND-KGVX 09/02/2021 UBND Tỉnh Tiếp tục tập trung quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
380/UBND-NC 08/02/2021 UBND Tỉnh Thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2020
383/KH-UBND 08/02/2021 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
395/UBND-NC 08/02/2021 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
396/KH-UBND 08/02/2021 UBND Tỉnh Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh
411/KH-UBND 08/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch Quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
393/UBND-NC 08/02/2021 UBND Tỉnh Chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế qua rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2019
306/QĐ-UBND 05/02/2021 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Y tế tỉnh Tây Ninh
31/BC-UBND 05/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của UBND tỉnh 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
33/BC-UBND 05/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chỉ thị 06/CT-TTg
374/KH-UBND 05/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021
32/BC-UBND 05/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định 2195/QĐ-TTg về tài chính vi mô
373/UBND-NC 05/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo số lượng vị trí việc làm, số lượng biên chế công chức trong cơ quan hành chính và số lượng vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp thực hiện năm 2020
304/QĐ-UBND 04/02/2021 UBND Tỉnh Quyết định Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
339/KH-UBND 04/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021
339/KH-UBND 04/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021
29/BC-UBND 04/02/2021 UBND Tỉnh Tình hình Hợp tác xã khó khăn trong giải thể và Hợp tác xã chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012
359/KH-UBND 04/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021
363/UBND-NC 04/02/2021 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý băng, nhóm tội phạm sử dụng vũ khí, hung khí gây án.
30/BC-UBND 04/02/2021 UBND Tỉnh Tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển du lịch nông thôn tỉnh Tây Ninh
344/UBND-KSTTHC 03/02/2021 UBND Tỉnh Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19
292/QĐ-UBND 03/02/2021 UBND Tỉnh Thành lập Đoàn Kiểm tra và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2021
320/UBND-KGVX 02/02/2021 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
318/UBND-KGVX 02/02/2021 UBND Tỉnh Tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội năm 2021
28/BC-UBND 02/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và đề xuất việc sử dụng, cơ chế hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
23/BC-UBND 01/02/2021 UBND Tỉnh Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
304/UBND-KT 01/02/2021 UBND Tỉnh Tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu
305/UBND-KT 01/02/2021 UBND Tỉnh Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
261/QĐ-UBND 01/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
308/KH-UBND 01/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
24/BC-UBND 01/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 và công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh
299/UBND-NC 01/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 của tỉnh Tây Ninh
25/BC-UBND 01/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
314/UBND-KT 01/02/2021 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá về Công tác điều hành giá năm 2021
310/KH-UBND 01/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và tổ chức thi đua cùng các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025
310/KH-UBND 01/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và tổ chức thi đua cùng các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025
27/BC-UBND 01/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
262/QĐ-UBND 01/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch chỉnh lý tài liệu các sở, ngành, huyện, thị xã
08/CT-UBND 29/01/2021 UBND Tỉnh Triển khai Chỉ thị số 05/CT -TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
242/QĐ-UBND 28/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025
242/QĐ-UBND 28/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025
20/BC-UBND 28/01/2021 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
20/BC-UBND 28/01/2021 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
21/BC-UBND 28/01/2021 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường
22/BC-UBND 28/01/2021 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
19/BC-UBND 28/01/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020
19/BC-UBND 28/01/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020
257/KH-UBND 27/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch Kiểm tra, thăm hỏi động viên lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
17/BC-UBND 27/01/2021 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp
253/UBND-NC 27/01/2021 UBND Tỉnh Nắm tình hình, báo cáo tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
226/QĐ-UBND 27/01/2021 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá, xếp hạng Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Tây Ninh
232/QĐ-UBND 27/01/2021 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội người tù kháng chiến tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025
277/UBND-NC 27/01/2021 UBND Tỉnh Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước
235/KH-UBND 26/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức tổng kết CLQG về PCTN đến năm 2020 và công ước LQH về chống tham nhũng (UNCAC)
236/KH-UBND 26/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
238/KH-UBND 26/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
239/KH-UBND 26/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
240/KH-UBND 26/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU, ngày 17/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BCĐCCTPTW, ngày 19/11/2020
232/UBND-KT 26/01/2021 UBND Tỉnh Tăng cường công tác bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán 2021
16/BC-UBND 26/01/2021 UBND Tỉnh Cung cấp thông tin lập Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
16/BC-UBND 26/01/2021 UBND Tỉnh Cung cấp thông tin lập Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
202/QĐ-UBND 26/01/2021 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 thuộc huyện Châu Thành
207/QĐ-UBND 26/01/2021 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chế độ mai táng phí (70 người)
231/KH-UBND 25/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong thời gian Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các dịp lễ, tết năm 2021
224/KH-UBND 25/01/2021 UBND Tỉnh kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tội phạm năm 2021
224/KH-UBND 25/01/2021 UBND Tỉnh kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tội phạm năm 2021
230/UBND-TH 25/01/2021 UBND Tỉnh Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
187/QĐ-UBND 22/01/2021 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh năm 2020
199/UBND-NC 22/01/2021 UBND Tỉnh Thống kê danh sách cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh bị xử lý kỷ luật trong năm 2020
201/UBND-KGVX 22/01/2021 UBND Tỉnh Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng gắn với mừng Đảng, mừng Xuân
210/UBND-KT 22/01/2021 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Thông báo số 306/TB-VPCP ngày 20/8/2020 của Văn phòng Chính phủ và Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ.
14/BC-UBND 22/01/2021 UBND Tỉnh Báo cáo thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015 - 2020
215/UBND-KSTT 22/01/2021 UBND Tỉnh Đôn đốc thực hiện việc cập nhật dịch vụ công trực tuyến Mức độ 4
183/UBND-KGVX 21/01/2021 UBND Tỉnh Triển khai tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021
189/UBND-KT 21/01/2021 UBND Tỉnh Chỉ đạo thực hiện báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch XDCB định kỳ
07/CT-UBND 21/01/2021 UBND Tỉnh Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
186/KH-UBND 21/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
06/CT-UBND 21/01/2021 UBND Tỉnh Chấn chỉnh hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
186/QĐ-UBND 21/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
198/KH-UBND 20/01/2021 UBND Tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
05/CT-UBND 20/01/2021 UBND Tỉnh Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
11/BC-UBND 20/01/2021 UBND Tỉnh Báo cáo định kỳ lĩnh vực quản lý nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
12/BC-UBND 20/01/2021 UBND Tỉnh Đánh giá tác động phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Tân Nam đến môi trường, tài nguyên rừng
176/UBND-KT 20/01/2021 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách về tăng cường quản lý nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn tỉnh
165/QĐ-UBND 20/01/2021 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thông tin về nợ của chính quyền địa phương quyết toán năm 2019 và dự toán năm 2021
175/UBND-KT 20/01/2021 UBND Tỉnh Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh
153/UBND-KGVX 19/01/2021 UBND Tỉnh Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí, người đứng đầu cơ quan báo chí
142/QĐ-UBND 19/01/2021 UBND Tỉnh Quyết định công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm học 2020
143/QĐ-UBND 19/01/2021 UBND Tỉnh Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần trong năm 2020
154/UBND-KT 19/01/2021 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật qua biên giới
143/KH-UBND 18/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021
137/KH-UBND 18/01/2021 UBND Tỉnh Phát triển thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025
144/KH-UBND 18/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025
141/QĐ-UBND 18/01/2021 UBND Tỉnh Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026
146/KH-UBND 18/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
09/BC-UBND 15/01/2021 UBND Tỉnh Báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
125/QĐ-UBND 15/01/2021 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025
03/QĐ-UBND 14/01/2021 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021
110/UBND-KGVX 14/01/2021 UBND Tỉnh Tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID 19 (Công văn số 103-CV/TU; Công văn số 208/VPCP-QHQT)
109/KH-UBND 14/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Tây Ninh lần thứ IX năm 2021-2022
07/BC-UBND 14/01/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kế 01 năm thực hiện Công ước chống tra tấn và dự kiến hoạt động năm tiếp theo
01/QĐ-UBND 14/01/2021 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2021-2025
02/QĐ-UBND 14/01/2021 UBND Tỉnh Quyết định ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2021
117/QĐ-UBND 14/01/2021 UBND Tỉnh Quyết định Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
117/QĐ-UBND 14/01/2021 UBND Tỉnh Quyết định Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
08/BC-UBND 14/01/2021 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ năm 2020
06/BC-UBND 12/01/2021 UBND Tỉnh Báo cáo về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng ( từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/12/2020)
77/QĐ-UBND 12/01/2021 UBND Tỉnh Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025”
89/KH-UBND 12/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác CCHC và Đề án nâng cao các Chỉ số PCI, ICT, PAPI, PAR Index của tỉnh
54/KH-UBND 11/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 3666/QĐ-BVHTTDL ngày 07/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
05/BC-UBND 11/01/2021 UBND Tỉnh Tình hình đầu tư nước ngoài năm 2020 và kế hoạch năm 2021
488/BC-UBND 11/01/2021 UBND Tỉnh Báo cáo về việc báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tỉnh Tây Ninh
488/BC-UBND 11/01/2021 UBND Tỉnh Báo cáo về việc báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tỉnh Tây Ninh
488/BC-UBND 11/01/2021 UBND Tỉnh Báo cáo về việc báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tỉnh Tây Ninh
71/QĐ-UBND 11/01/2021 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
04/CT-UBND 11/01/2021 UBND Tỉnh Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025
43/UBND-NC 08/01/2021 UBND Tỉnh Rà soát, sắp xếp các tổ chức phối hợp trên địa bàn tỉnh.
42/KH-UBND 08/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
52/UBND-NC 08/01/2021 UBND Tỉnh Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em
53/KH-UBND 08/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, GLTM, hàng giả trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
53/KH-UBND 08/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, GLTM, hàng giả trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
41/KH-UBND 08/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch công tác PBGDPL; HGCS; Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
532/BC-UBND 08/01/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ
40/UBND-NC 08/01/2021 UBND Tỉnh Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức, người lao động
24/QĐ-UBND 08/01/2021 UBND Tỉnh Công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 năm 2020
23/QĐ-UBND 08/01/2021 UBND Tỉnh Công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2020
3374/UBND-NC 08/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt đối tượng thực hiện tinh giản biên chế đợt 01 năm 2021
42/KH-UBND 07/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
02/BC-UBND 07/01/2021 UBND Tỉnh Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2020
33/QĐ-UBND 07/01/2021 UBND Tỉnh Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Tây Ninh
32/QĐ-UBND 07/01/2021 UBND Tỉnh Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Tây Ninh
31/QĐ-UBND 07/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Điều lệ Hội Điều dưỡng tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025
30/QĐ-UBND 07/01/2021 UBND Tỉnh Công bố chỉ số giá xây dựng công trình dân dụng, giao thông hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
30/QĐ-UBND 07/01/2021 UBND Tỉnh Công bố chỉ số giá xây dựng công trình dân dụng, giao thông hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
30/QĐ-UBND 07/01/2021 UBND Tỉnh Công bố chỉ số giá xây dựng công trình dân dụng, giao thông hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
29/QĐ-UBND 07/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan hành chính của UBND huyện Châu Thành
30/QĐ-UBND 07/01/2021 UBND Tỉnh Công bố chỉ số giá xây dựng công trình dân dụng, giao thông hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
26/UBND-NC 07/01/2021 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
02/CT-UBND 07/01/2021 UBND Tỉnh Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăngcường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
32/KH-UBND 07/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch công tác PCTN năm 2021
28/UBND-KGVX 07/01/2021 UBND Tỉnh Triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021
18/QĐ-UBND 06/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bến Cầu
16/QĐ-UBND 06/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hòa Thành
15/QĐ-UBND 06/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Châu
14/QĐ-UBND 06/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Dương Minh Châu
13/QĐ-UBND 06/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò Dầu
12/QĐ-UBND 06/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Biên
10/QĐ-UBND 06/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Tây Ninh
05/KH-UBND 05/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
10/UBND-KTTC 05/01/2021 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 161/NQ-CP của Chính phủ
01/CT-UBND 05/01/2021 UBND Tỉnh Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021
02/UBND-KTTC 05/01/2021 UBND Tỉnh Danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cung cấp điện năm 2021
03/UBND-KTTC 05/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện cho mùa khô và cả năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
03/UBND-KTTC 05/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện cho mùa khô và cả năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
29/QĐ-UBND 05/01/2021 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan hành chính của UBND huyện Châu Thành
3114/QĐ-UBND 22/12/2020 UBND Tỉnh Công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng quý III, IV năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
3072/QĐ-UBND 17/12/2020 UBND Tỉnh Quyết định Công bố Bộ đơn giá xây dựng công tình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
3071/QĐ-UBND 17/12/2020 UBND Tỉnh Công bố danh sách Tổ chức giám định Tư pháp công lập, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp theo vụ việc và giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Năm 2020
482/BC-UBND 15/12/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
3037/KH-UBND 02/12/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020
454/BC-UBND 02/12/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020
453/BC-UBND 02/12/2020 UBND Tỉnh Tình hình, kết quả rà soát quy định, thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
449/BC-UBND 30/11/2020 UBND Tỉnh Tình hình, kết quả thực hiện 01 năm triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia
442/BC-UBND 26/11/2020 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
440/BC-UBND 25/11/2020 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2020 trên địa bàn tỉnh
2942/UBND-VHXH 24/11/2020 UBND Tỉnh Phê duyệt danh sách công dân tròn 90 tuổi và trên 100 tuổi năm 2021
431/BC-UBND 23/11/2020 UBND Tỉnh Báo cáo Về tình hình thực hiện biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 và xin ý kiến giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
2923/KH-UBND 23/11/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch phòng, chống sạt lở bờ sông giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2922/KH-UBND 23/11/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh
2922/KH-UBND 23/11/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh
2922/KH-UBND 23/11/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh
2849/QĐ-UBND 20/11/2020 UBND Tỉnh Phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020
2840/QĐ-UBND 19/11/2020 UBND Tỉnh Quyết định. Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 cụm công nghiệp Tây Nam thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh.
2830/QĐ-UBND 17/11/2020 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chế độ mai táng phí (42 người)
412/BC-UBND 17/11/2020 UBND Tỉnh Tình hình phát triển các Khu công nghiệp có các dự án đầu tư trong ngành công nghiệp điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2845/UBND-KTTC 17/11/2020 UBND Tỉnh Tăng cường công tác điều hành giá những tháng cuối năm 2020.
2818/QĐ-UBND 16/11/2020 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2818/KH-UBND 11/11/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 3 về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 và kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh về thực hiện giám sát chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy giai đoạn 2009 - 2019
2768/QĐ-UBND 11/11/2020 UBND Tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến Mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2761/QĐ-UBND 10/11/2020 UBND Tỉnh Quyết định thành lập Ban Tôn giáo - Dân tộc trên cơ sở tổ chức lại Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ
399/BC-UBND 10/11/2020 UBND Tỉnh Báo cáo quá trình xét tặng “Giải thưởng Nhà nước”về văn học, nghệ thuật năm 2021
11/CT-UBND 30/10/2020 UBND Tỉnh Chỉ thị về việc phát động Phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025
2339/UBND-TTHCC 28/09/2020 UBND Tỉnh V/v thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước
2328/KH-UBND 25/09/2020 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập hợp, đoàn kết công nhân tại các Khu công nghiệp (KCN), Khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) giai đoạn 2020-2025
2131/QĐ-UBND 24/09/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công tích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2297/UBND-KTTC 24/09/2020 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật của Việt Nam
2289/KH-UBND 23/09/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
2051/QĐ-UBND 17/09/2020 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan hành chính của Sở GD&ĐT
2236/UBND-VHXH 17/09/2020 UBND Tỉnh Triển khai thông báo kết luận của Nguyễn Xuân Phúc phòng chống dịch bệnh covid-19 (Thông báo số 326/TB-VPCP , Công văn số 1120-CV/TU )
2213/UBND-TKTH 16/09/2020 UBND Tỉnh Triển khai thí điểm Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh
2035/QĐ-UBND 16/09/2020 UBND Tỉnh Quy chế phối hợp trong công tác cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản và công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2025/QĐ-UBND 15/09/2020 UBND Tỉnh Công bố Danh mục kiểm kê các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên trên địa bàn tỉnh
2021/QĐ-UBND. 15/09/2020 UBND Tỉnh QĐ Kiện toàn Hội đồng xét, cử đào tạo cán bộ ngành y tế theo địa chỉ sử dụng của tỉnh năm 2020
2203/UBND-KTTC 15/09/2020 UBND Tỉnh Triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường
2019/QĐ-UBND 14/09/2020 UBND Tỉnh Quyết định xếp hạng đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Dương Minh Châu
325/BC-UBND 14/09/2020 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
2191/UBND-KTTC 14/09/2020 UBND Tỉnh CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
2186/UBND-VHXH 11/09/2020 UBND Tỉnh Triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
2177/KH-UBND 11/09/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2185/UBND-VHXH 11/09/2020 UBND Tỉnh Thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động lễ hội các tôn giáo
1993/QĐ-UBND 11/09/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thanh huyện Tân Biên
1994/QĐ-UBND 11/09/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Dương Minh Châu
1991/QĐ-UBND 11/09/2020 UBND Tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
1995/QĐ-UBND 11/09/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Tây Ninh
1984/QĐ-UBND 10/09/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan hành chính của Sở Tư pháp
2168/UBND-VHXH 10/09/2020 UBND Tỉnh Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo
10/CT-UBND 04/09/2020 UBND Tỉnh Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2020
294/BC-UBND 27/08/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1752/QĐ-UBND 14/08/2020 UBND Tỉnh Quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh
1761/QĐ-UBND 14/08/2020 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch số 2700/KH-SNN ngày 22/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về hỗ trợ chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt VietGAP cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
231/BC-UBND 08/07/2020 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2020
1401/QĐ-UBND 07/07/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Bến Cầu
1399/QĐ-UBND 07/07/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Tân Biên
1405/QĐ-UBND 07/07/2020 UBND Tỉnh Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên UBND tỉnh
227/BC-UBND 07/07/2020 UBND Tỉnh Báo cáo Tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến ngày 28/6/2020
225/BC-UBND 06/07/2020 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 - nguồn vốn NSNN
224/BC-UBND 06/07/2020 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg về an toàn thực quý II năm 2020
208/BC-UBND 29/06/2020 UBND Tỉnh Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới.
1073/QĐ-UBND 27/05/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký‎ và các Tổ giúp việc Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2020
1091/KH-UBND 26/05/2020 UBND Tỉnh Tổ chức các hoạt động trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2020
1078/KH-UBND 26/05/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án Tang cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2017-2021
160/BC-UBND 26/05/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách TTHC và triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
163/BC-UBND 26/05/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 5 và một số công tác trọng tâm tháng 6 năm 2020
1044/QĐ-UBND 22/05/2020 UBND Tỉnh Chuyển giao nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về Sở Nội vụ
1026/QĐ-UBND 19/05/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức,viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1018/QĐ-UBND 18/05/2020 UBND Tỉnh Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư – tái định cư Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
1005/QĐ-UBND 15/05/2020 UBND Tỉnh Xếp lại hạng các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND thị xã Trảng Bàng
129/BC-UBND 27/04/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 4 và một số công tác trọng tâm tháng 5 năm 2020
99/BC-UBND 03/04/2020 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020
78/BC-UBND 20/03/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2020
35/BC-UBND 04/03/2020 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2019
369/KH-UBND 28/02/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh năm 2020
370/QĐ-UBND 28/02/2020 UBND Tỉnh Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019 – 2020 thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh
58/BC-UBND 28/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, khóa IX
59/BC-UBND 28/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP năm 2019
57/BC-UBND 28/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả thực hiện quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
359/UBND-VHXH 27/02/2020 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Chỉ thị Số 08/CT-TTg ngày 04/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình
360/UBND-KTTC 27/02/2020 UBND Tỉnh Tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép
56/BC-UBND 27/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tổng hợp kết quả Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2019.
55/BC-UBND 27/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo công tác triển khai thực hiện Quyết định 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
362/UBND-TKTH 27/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Kinh tế- Xã hội; Xây dựng cơ bản quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020.
53/BC-UBND 26/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 3 năm 2020
367/UBND-VHXH 26/02/2020 UBND Tỉnh Đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh Covid-19
51/BC-UBND 26/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các hội trên địa bàn tỉnh năm 2019
362/KH-UBND 26/02/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh năm 2020
52/BC-UBND 26/02/2020 UBND Tỉnh Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2019 và kế hoạch năm 2020
349/KH-UBND 25/02/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
338/QĐ-UBND 25/02/2020 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tây Ninh
50/BC-UBND 24/02/2020 UBND Tỉnh Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội
331/QĐ-UBND 24/02/2020 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2019
333/QĐ-UBND 24/02/2020 UBND Tỉnh Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, tỉnh Tây Ninh
48/BC-UBND 24/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
345/KH-UBND 24/02/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện chính sách về BHYT năm 2020
322/QĐ-UBND 21/02/2020 UBND Tỉnh Xác định địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội tiến hành chuyển hóa năm 2020
322/KH-UBND 21/02/2020 UBND Tỉnh Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2015 - 2020
45/BC-UBND 20/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tự đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
43/BC-UBND 20/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo về việc tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tỉnh Tây Ninh
317/QĐ-UBND 19/02/2020 UBND Tỉnh Chuyển ấp thành khu phố thuộc các phường mới thành lập trên địa bàn thị xã Trảng Bàng
318/QĐ-UBND 19/02/2020 UBND Tỉnh Chuyển ấp thành khu phố thuộc các phường mới thành lập trên địa bàn thị xã Hòa Thành
301/KH-UBND 19/02/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
305/UBND-NCPC 19/02/2020 UBND Tỉnh Tiếp tục xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy
289/KH-UBND 18/02/2020 UBND Tỉnh Tổ chức diễn tập phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2019
301/QĐ-UBND 18/02/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
286/KH-UBND 18/02/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
188/QĐ-UBND 18/02/2020 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh tỉnh
293/UBND-VHXH 18/02/2020 UBND Tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc thọ công dân 90 tuổi
298/QĐ-UBND 18/02/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X “về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020”
41/BC-UBND 18/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2019
275/KH-UBND 17/02/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua - khen thưởng năm 2020
282/QĐ-UBND 14/02/2020 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
269/KH-UBND 14/02/2020 UBND Tỉnh Rà soát quy định, thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
262/UBND-KTTC 13/02/2020 UBND Tỉnh Triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn
269/QĐ-UBND 13/02/2020 UBND Tỉnh Thành lập Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2019
266/KH-UBND 13/02/2020 UBND Tỉnh Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
276/QĐ-UBND 13/02/2020 UBND Tỉnh Phê duyệt Điều lệ ( sửa đổi, bổ sung) Hội cựu giáo chức huyện Tân Châu, NK 2019-2024
265/UBND-NCPC 13/02/2020 UBND Tỉnh Tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm
246/QĐ-UBND 11/02/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan hành chính của Sở Tài chính
245/KH-UBND 11/02/2020 UBND Tỉnh KH Thực hiện công tác tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2020
247/KH-UBND 11/02/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức hoạt động khu cách ly tập trung tỉnhđể phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona
240/QĐ-UBND 10/02/2020 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030
199/QĐ-UBND 10/02/2020 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh năm 2020
231/QĐ-UBND 07/02/2020 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết chung cư nhà ở xã hội HQC Tây Ninh
235/QĐ-UBND 07/02/2020 UBND Tỉnh công nhận Trường Tiểu học Phước Hội đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
236/QĐ-UBND 07/02/2020 UBND Tỉnh Công nhận Trường Trung học cơ sở Cầu Khởi đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
237/QĐ-UBND 07/02/2020 UBND Tỉnh Công nhận Trường Trung học cơ sở Long Chữ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
220/UBND-NCPC 07/02/2020 UBND Tỉnh Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
38/BC-UBND 06/02/2020 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
39/BC-UBND 06/02/2020 UBND Tỉnh Thực hiện công tác đấu thầu năm 2019
207/QĐ-UBND 06/02/2020 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2019-2024
196/UBND-VHXH 05/02/2020 UBND Tỉnh Khuyến cáo tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rut corona gây ra
34/BC-UBND 04/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh năm 2019
33/BC-UBND 04/02/2020 UBND Tỉnh Kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
32/BC-UBND 04/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
189/QĐ-UBND 03/02/2020 UBND Tỉnh Kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2020
27/BC-UBND 01/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2020
173/QĐ-UBND 31/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
28/BC-UBND 31/01/2020 UBND Tỉnh Kết quả 01 năm thực hiện Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ
26/BC-UBND 31/01/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02 năm 2020
24/BC-UBND 30/01/2020 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2019
160/KH-UBND 29/01/2020 UBND Tỉnh Triển khai, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng bàng và thành lập các phường, xã thuộc thị xã Hòa Thành , thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
167/QĐ-UBND 27/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh Tây Ninh
157/KH-UBND 27/01/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona tại tỉnh
158/BC-UBND 27/01/2020 UBND Tỉnh Báo cáo nhanh Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
155/UBND-VHXH 23/01/2020 UBND Tỉnh Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra
131/QĐ-UBND 22/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan hành chính của Sở Nội vụ
124/ĐA-UBND 22/01/2020 UBND Tỉnh ĐỀ ÁN TỔ CHỨC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG III LÊN HẠNG II NĂM HỌC 2019 -2020
141/UBND-KTTC 22/01/2020 UBND Tỉnh Chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, lắp đặt hạ tầng viễn thông và đảm bảo vệ sinh môi trường trên đường 30-4
130/QĐ-UBND 22/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Tây Ninh trực thuộc Sở Nội vụ
21/BC-UBND 22/01/2020 UBND Tỉnh Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới.
22/BC-UBND 22/01/2020 UBND Tỉnh Kết quả triển khai tính toán thí điểm bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
23/BC-UBND 22/01/2020 UBND Tỉnh Công tác bồi thường của nhà nước năm 2019
149/UBND-NCPC 22/01/2020 UBND Tỉnh Phê duyệt chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ cấp xã (bổ sung đợt 1 năm 2020)
127/QĐ-UBND 21/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng hưởng chế độ mai táng phí
126/QĐ-UBND 21/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng hưởng chế độ mai táng phí
128/QĐ-UBND 21/01/2020 UBND Tỉnh Phê duyệt điều lê Hội thống kê tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024
113/KH-UBND 20/01/2020 UBND Tỉnh Thực hiện công tác phòng, chống trẻ em bị bóc lột và lạm dụng ở châu Âu
111/UBND-NCPC 20/01/2020 UBND Tỉnh Thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản năm 2019
18/BC-UBND 17/01/2020 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả tập hợp ý kiến, nguyện vọng Nhân dân quý IV/2019
19/BC-UBND 17/01/2020 UBND Tỉnh Báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
93/KH-UBND 16/01/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
15/BC-UBND 15/01/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
75/UBND-KTTC 15/01/2020 UBND Tỉnh Tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
76/UBND-KTTC 15/01/2020 UBND Tỉnh Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020
79/KH-UBND 15/01/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2020
67/KH-UBND 14/01/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
68/KH-UBND 14/01/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
71/UBND-NCPC 14/01/2020 UBND Tỉnh Phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020
72/KH-UBND 14/01/2020 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh năm 2020
03/CT-UBND 14/01/2020 UBND Tỉnh Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
13/BC-UBND 14/01/2020 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công sở
53/KH-UBND 13/01/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
47/QĐ-UBND 10/01/2020 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2019
238/UBND-TD 10/01/2020 UBND Tỉnh Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi hành các Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật
31/UBND-KTTC 09/01/2020 UBND Tỉnh Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán.
05/BC-UBND 09/01/2020 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững
02/BC-UBND 08/01/2020 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) năm 2019
03/BC-UBND 08/01/2020 UBND Tỉnh Kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo Chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Tây Ninh
22/QĐ-UBND 08/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết các TTHC lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện tại Bộ phận Một cửa của UBND thành phố Tây Ninh để thí điểm nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh
25/UBND-NCPC 08/01/2020 UBND Tỉnh Tăng cường công tác PCCC&CNCH mùa khô và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
16/UBND-NCPC 07/01/2020 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phòng, chống vi phạm về pháo dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
18/QĐ-UBND 07/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Tây Ninh.
17/QĐ-UBND 07/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Tây Ninh.
10/QĐ-UBND 06/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định về ban hành Kế hoạch kinh phí phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
11/UBND-KTTC 03/01/2020 UBND Tỉnh Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
08/UBND-TTHCC 03/01/2020 UBND Tỉnh Tuyên truyền việc chuyển giao TTHC về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
5/QĐ-UBND 03/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt danh sách nhân sự chính thức được cử đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh năm 2020
08/QĐ-UBND 03/01/2020 UBND Tỉnh Phê duyệt Quy chế phối hợp trong công tác cung cấp thông tin quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng và cấp phép xây dựng trong các Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
01/QĐ-UBND 02/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
02/QĐ-UBND 02/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2020
01/BC-UBND 02/01/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình kiểm tra, rà soát hồ sơ đề nghị công nhận người có công với cách mạng chưa được giải quyết chế độ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
02/CT-UBND 02/01/2020 UBND Tỉnh Chỉ thị phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V
01/CT-UBND 02/01/2020 UBND Tỉnh Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020
498/BC-UBND 01/01/2020 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTG ngày 19/10/2017 về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiêu lực
2858/QĐ-UBND 01/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định Về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019
2893/QĐ-UBND 01/01/2020 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh
2932/QĐ-UBND 01/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Quy định về đầu tư, quản lý và phối hợp sử dụng, vận hành hệ thống công nghệ thông tin và camera giám sát phục vụ phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Tây Ninh
497/BC-UBND 01/01/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 của UBTVQH về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh
2920/QĐ-UBND 01/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định điều chỉnh ngành nghề đăng ký trong Danh mục lĩnh vực đào tạo sau đại học năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục lĩnh vực thu hút và Danh mục lĩnh vực đào tạo sau đại học tỉnh Tây Ninh năm 2019
2921/QĐ-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh Công bố chỉ số giá xây dựng công trình năm 2019 trên địa bàn tỉnh
2907/KH-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông
2962/KH-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
493/BC-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tiến độ thực hiện các kiến nghị tại Thông báo số 108/TB-HĐND ngày 26/6/2019 của Hội đồng nhân tỉnh
494/BC-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện rà soát xe ô tô phục vụ chức danh và phục vụ công tác chung trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ
495/BC-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh chiến lược Khoa học và Công nghệ năm 2019
2963/KH-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết nguyên đán Canh tý
496/BC-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019.
2950/UBND-KTTC 31/12/2019 UBND Tỉnh Tổ chức đẩy mạnh pháttriển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản nhằm bù đắp lượng thịt lợn thiếu hụt do bệnh DTLCP
2925/QĐ-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống văn hóa tỉnh Tây Ninh
26/BC-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02 năm 2020.
2875/QĐ-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc tổ chức lại Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
2874/QĐ-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc tổ chức lại Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
491/BC-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá tình hình tổ chức triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 và kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2019
490/BC-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh V/v kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình tháp truyền thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2931/KH-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm “60 năm Chiến thắng Tua Hai” (26/01/1960 - 26/01/2020)
2927/UBND-KTTC 30/12/2019 UBND Tỉnh tăng cường kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm từ gia cầm qua biên giới
2936/KH-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
2872/QĐ-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc giải thể Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
2873/QĐ-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc giải thể Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
2876/QĐ-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc tổ chức lại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
2915/KH-UBND 27/12/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2832/QĐ-UBND 27/12/2019 UBND Tỉnh Về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh
487/BC-UBND 27/12/2019 UBND Tỉnh các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (từ ngày 15/12/2018 đến ngày 14/12/2019)
488/BC-UBND 27/12/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
489/BC-UBND 27/12/2019 UBND Tỉnh Về tình hình, kết quả công tác kiểm soát TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
2903/KH-UBND 26/12/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
484/BC-UBND 26/12/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
485/BC-UBND 26/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019.
2901/UBND-TTHCC 26/12/2019 UBND Tỉnh đăng ký thực hiện sáng kiến CCHC năm 2020
2801/QĐ-UBND 26/12/2019 UBND Tỉnh Thành lập Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh.
486/BC-UBND 26/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2019
483/BC-UBND 25/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
2769/QĐ-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh Phân loại ấp, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Biên năm 2019
2770/QĐ-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh Phân loại ấp, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hòa Thành năm 2019
2771/QĐ-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh phân loại ấp, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2019
2773/QĐ-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh phân loại ấp, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Dương Minh Châu năm 2019
2772/QĐ-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh phân loại ấp, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bến Cầu năm 2019
2774/QĐ-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh phân loại ấp, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Tây Ninh năm 2019
2775/QĐ-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh phân loại ấp, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gò Dầu năm 2019
2776/QĐ-UBND. 24/12/2019 UBND Tỉnh phân loại ấp, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trảng Bàng năm 2019
2777/QĐ-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh phân loại ấp, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Châu năm 2019
2861/KH-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện “Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh” năm 2019-2020
482/BC-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh Định kỳ lĩnh vực quản lý nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
2758/QĐ-UBND 23/12/2019 UBND Tỉnh V/v ban hành Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án sản xuất các loại cây trồng, giống cây trồng ứng dụng công nghệ cao (không chăn nuôi)
480/BC-UBND 23/12/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Quyết định số 192/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025”
478/BC-UBND 23/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, tỉnh, tỉnh Tây Ninh lần III - năm 2019
479/BC-UBND 23/12/2019 UBND Tỉnh Tổng quan hiện trạng ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống thiên tai tại địa phương
2844/KH-UBND 23/12/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Thực hiện công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
481/BC-UBND 23/12/2019 UBND Tỉnh Sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 598/KH-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử
2834/KH-UBND 20/12/2019 UBND Tỉnh Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2019, ký kết giao ước thi đua năm 2020 của Cụm Thi đua các tỉnh Miền Đông Nam Bộ
476/BC-UBND 20/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Chỉ thị số 09/CT-TTg và tình hình KT-XH năm 2019
477/BC-UBND 20/12/2019 UBND Tỉnh Việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019
474/BC-UBND 19/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
475/BC-UBND 19/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Công tác triển khai Quyết định 368/QĐ-TTg và Quyết định 1486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thông tin đối ngoại
2751/QĐ-UBND 19/12/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Đoàn thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới, điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020
2747/QĐ-UBND 18/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về Ban hành Quy định Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
473/BC-UBND 18/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2019
2742/QĐ-UBND 18/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh
2743/QĐ-UBND 18/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh
2745/QĐ-UBND 18/12/2019 UBND Tỉnh Giao biên chế công chức đối với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh năm 2020
2821/KH-UBND 18/12/2019 UBND Tỉnh Tổ chức đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tết Dương lịch, tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020
472/BC-UBND 17/12/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
470/BC-UBND 17/12/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
471/BC-UBND 17/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá triển khai Đề án ứng dụng CNTT-TT trong hệ thống thống kê nhà nước năm 2019
2787/KH-UBND 16/12/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020
467/BC-UBND 16/12/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chỉ thị 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài năm 2019
2716/QĐ-UBND 16/12/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện liên thông cùng cấp và thực hiện liên thông giữa các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
468/BC-UBND 16/12/2019 UBND Tỉnh Tình hình, kết quả rà soát quy định, thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
469/BC-UBND 16/12/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện việc đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông năm 2019
466/BC-UBND 13/12/2019 UBND Tỉnh Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019
461/BC-UBND 13/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2018 (Đề án 896) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
2756/KH-UBND 12/12/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Hiệp đồng giữa địa phương giao quân và đơn vị nhận quân năm 2020
463/BC-UBND 12/12/2019 UBND Tỉnh Công tác bồi thường của nhà nước năm 2019
2762/UBND-VHXH 12/12/2019 UBND Tỉnh Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
446/BC-UBND 12/12/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Đánh giá tình hình hoạt động hiệu quả của hợp tác xã
465/BC-UBND 12/12/2019 UBND Tỉnh Số liệu quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
462/BC-UBND 11/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý IV và năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
458/BC-UBND 10/12/2019 UBND Tỉnh Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về thwujc hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII
459/BC-UBND 10/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên năm 2019
460/BC-UBND 10/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả điều tra, khảo sát chi phí sản xuất, tính giá thành thóc vụ Hè Thu 2019 trên địa bàn tỉnh
2720/KH-UBND 09/12/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức lễ Truy tặng danh hiệu Nhà nước "Bà mẹ VNAH"
2727/KH-UBND 09/12/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện "Xây dựng Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới giai đoạn 1, năm 2019"
453/BC-UBND 09/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Dự án hỗ trợ người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải chất da cam do USAID tài trợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
454/BC-UBND 09/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016 - 2019
456/BC-UBND 09/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
452/BC-UBND 09/12/2019 UBND Tỉnh BC tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ
455/BC-UBND 09/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
457/BC-UBND 09/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chỉnh phủ
2679/QĐ-UBND 09/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2662/QĐ-UBND 06/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Đài phát thanh và Truyền hình Tây Ninh
2663/QĐ-UBND 06/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát
2677/QĐ-UBND 06/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
2644/QĐ-UBND 06/12/2019 UBND Tỉnh Ban hành "Đề án cụm ngành du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2021 và định hướng đến năm 2030"
2656/QĐ-UBND 06/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2661/QĐ-UBND 06/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
2660/QĐ-UBND 06/12/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cho 31 Bác sĩ
451/BC-UBND 05/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2019
450/BC-UBND 05/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2019
447/BC-UBND 04/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết 08 năm thực nhiện Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg
2695/UBND-NCPC 03/12/2019 UBND Tỉnh Khắc phục hạn chế trong công tác văn thư lưu trữ
2606/QĐ-UBND 02/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính và kiểm soát TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
437/BC-UBND 30/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 11 và một số công tác trọng tâm tháng 12 năm 2019
438/BC-UBND 30/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
441/BC-UBND 30/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
411/BC-UBND 30/11/2019 UBND Tỉnh Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 và Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 21/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ
440/BC-UBND 30/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2018
445/BC-UBND 30/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019 và dự kiến kế hoạch tài chính năm 2020 của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý
435/BC-UBND 29/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác tư pháp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
2583/QĐ-UBND 29/11/2019 UBND Tỉnh Quyếtđịnh về ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh
434/BC-UBND 29/11/2019 UBND Tỉnh Tổng kết thực hiện Đề án “Bố trí, sắp xếp, ổn định 03 khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh” giai đoạn 2008 - 2019
439/BC-UBND 29/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo về Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030
418/BC-UBND 29/11/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
2662/KH-UBND 28/11/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03 thnasg 8 năm 2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2664/UBND-NCPC 28/11/2019 UBND Tỉnh V/v tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
2577/QĐ-UBND 28/11/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính về cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2578/QĐ-UBND 28/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của Sở Ngoại vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
432/BC-UBND 27/11/2019 UBND Tỉnh Tình hình học sinh dân tộc thiếu số cấp trung học cơ sở bỏ học trên địa bàn
431/BC-UBND 26/11/2019 UBND Tỉnh Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết cấp độ rủi ro thiên tai
426/BC-UBND 25/11/2019 UBND Tỉnh Sơ kết thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
2540/QĐ-UBND 25/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công nhận mức độ ảnh hưởng sáng kiến cấp tỉnh
427/BC-UBND 25/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.
423/BC-UBND 22/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022
422/BC-UBND 22/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá về tình hình tổ chức và hoạt động giám định Tư pháp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2522/QĐ-UBND 22/11/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020
425/BC-UBND 22/11/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019
2506/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh Tây Ninh
2505/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật Tây Ninh
2507/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh
2494/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của lĩnh vực dân tộc thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2496/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh
2497/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh
2498/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh
2500/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Tây Ninh
2501/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Pháp y tỉnh Tây Ninh
2502/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Tây Ninh
2502/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Tây Ninh
2503/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Y tế huyện, thành phố Tây Ninh
2504/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trạm Y tế cấp xã, phường, thị trấn
2508/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Thư viện tỉnh
2509/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Bảo tàng tỉnh
407/BC-UBND 20/11/2019 UBND Tỉnh Hoạt động đối ngoại năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
2588/KH-UBND 20/11/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án Quản lý, phát triển rừng sản xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 – 2025 và định hướng đến năm 2035
2490/QĐ-UBND 20/11/2019 UBND Tỉnh Về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh
420/BC-UBND 20/11/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 và dự kiến kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020
421/BC-UBND 20/11/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Kết quả nghiên cứu tiền khả thi và kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài
2320/QĐ-UBND 20/11/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp quản lý việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2478/QĐ-UBND 19/11/2019 UBND Tỉnh Ban hành Đề án thành lập “Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh”
2479/QĐ-UBND 19/11/2019 UBND Tỉnh thành lập “Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh”
415/BC-UBND 19/11/2019 UBND Tỉnh Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2019)
2480/QĐ-UBND 19/11/2019 UBND Tỉnh Giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020
2575/UBND-NCPC 19/11/2019 UBND Tỉnh Hưởng ứng cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.
416/BC-UBND 19/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, nguyện vọng nhân dân
2577/UBND-KTTC 19/11/2019 UBND Tỉnh thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019 – 2020
419/BC-UBND 19/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
418/BC-UBND 19/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
418/BC-UBND 19/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 Và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
2567/UBND-NCPC 18/11/2019 UBND Tỉnh đánh giá, phân loai cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
2561/UBND-VHXH 18/11/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt danh sách nhà ở đợt 4 năm 2019
2560/UBND-NCPC 18/11/2019 UBND Tỉnh chấn chỉnh việc thực hiện báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật hàng năm trên địa bàn tỉnh.
413/BC-UBND 18/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác UBND tỉnh năm 2019
414/BC-UBND 18/11/2019 UBND Tỉnh báo cáo kết quả triển khai Đề án khung về quỹ gen cấp bộ, cấp tỉnh
2547/KH-UBND 15/11/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2548/KH-UBND 15/11/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng thủ dân sự
443/BC-UBND 15/11/2019 UBND Tỉnh Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
444/BC-UBND 15/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV
412/BC-UBND 15/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2019
2556/KH-UBND 15/11/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
409/BC-UBND 14/11/2019 UBND Tỉnh Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý Đề án sáp nhập Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc vào Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát
2539/UBND-KTTC 14/11/2019 UBND Tỉnh tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân
2461/QĐ-UBND 14/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
410/BC-UBND 14/11/2019 UBND Tỉnh Về việc báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
2454/QĐ-UBND 13/11/2019 UBND Tỉnh Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Y tế tỉnh Tây Ninh
2453/QĐ-UBND 13/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
408/BC-UBND 13/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020
2448/QĐ-UBND 13/11/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính về xét đặc cách, xét tuyển đặc cách và bổ nhiệm vào các chức danh khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2439/QĐ-UBND 12/11/2019 UBND Tỉnh Công nhận sáng kiến cấp tỉnh ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019
2525/KH-UBND 12/11/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2020
2529/KH-UBND 12/11/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch xác lập Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2436/QĐ-UBND 12/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định Phê duyệt Điều lệ Hội sinh vật cảnh huyện Tân Châu, nhiệm kỳ 2019-2024
2494/UBND-KTTC 08/11/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh
2428/QĐ-UBND 08/11/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu 1 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh
2502/KH-UBND 08/11/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh
406/BC-UBND 08/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Sơ kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 3 năm 2016 – 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2420/QĐ-UBND 08/11/2019 UBND Tỉnh Quyết dịnh về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Thanh tra thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
9/CT-UBND 08/11/2019 UBND Tỉnh tăng cường quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2402/QĐ-UBND 07/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
405/BC-UBND 07/11/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình phát triển Khu công nghiệp và Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2391/QĐ-UBND 06/11/2019 UBND Tỉnh Thành lập ban Kiểm kê di sản văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2476/UBND-VHXH 06/11/2019 UBND Tỉnh Danh sách công dân tròn 100 tuổi trên địa bàn tỉnh vào năm 2020
403/BC-UBND 06/11/2019 UBND Tỉnh Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019
404/BC-UBND 06/11/2019 UBND Tỉnh Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
402/BC-UBND 06/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 570/QĐ-TTg
2394/QĐ-UBND 06/11/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh
2395/QĐ-UBND 06/11/2019 UBND Tỉnh Về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
2396/QĐ-UBND 06/11/2019 UBND Tỉnh Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh
2397/QĐ-UBND 06/11/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2400/QĐ-UBND 06/11/2019 UBND Tỉnh Công bố danh sách Tổ chức giám định Tư pháp công lập, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp theo vụ việc và giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2387/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ Bóng bàn tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2019-2023
2386/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh
400/BC-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo triển khai thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ