Thông tin văn bản
Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND ngày 30/06/2010

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội,
quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ
6 tháng cuối  năm 2010

Số ký hiệu: 01/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 30/06/2010
Cơ quan ban hành: HĐND H. Trảng Bàng Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội,
quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ
6 tháng cuối  năm 2010

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: 01-2010-NQ-HDND-TrangBang.doc