Thông tin văn bản
Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 05/08/2010

Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

Số ký hiệu: 38/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/08/2010
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 09 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD-38-2010-UBND.rar