Thông tin văn bản
Nghị quyết số 37/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2011.

Số ký hiệu: 37/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 10/12/2010
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2011.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 14 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: NQ_37_HDNDT.doc