Thông tin văn bản
Nghị quyết số 13/2010/NQ-HDND ngày 17/12/2010

Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011.

Số ký hiệu: 13/2010/NQ-HDND Ngày ban hành: 17/12/2010
Cơ quan ban hành: HĐND H. Hòa Thành Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 14 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: NQ_HOATHANH.doc