Thông tin văn bản
Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 31/08/2011

Ban hành Đề án bảo đảm chế độ, chính sách, trang phục đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 32/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/08/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Đề án bảo đảm chế độ, chính sách, trang phục đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Sổ 11 năm 2011 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 4QD_32_2011.doc