Thông tin văn bản
Văn bản số 2074/BVHTTDL-ĐA ngày 25/06/2014

Góp ý dự thảo Đề án xây dựng cơ chế hỗ trợ đặc thù trong lĩnh vực điện ảnh

Số ký hiệu: 2074/BVHTTDL-ĐA Ngày ban hành: 25/06/2014
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Góp ý dự thảo Đề án xây dựng cơ chế hỗ trợ đặc thù trong lĩnh vực điện ảnh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2074BVHTTDLDA2014.PDF