Thông tin văn bản
Nghị quyết số 52/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về thực hiện dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 52/2011/NQ-HĐND Ngày ban hành: 09/12/2011
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về thực hiện dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 16 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: NQ_52.doc