Thông tin văn bản
Quyết định số 15/2012/QÐ-UBND ngày 23/02/2012

Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, biên tập, cập nhật, dịch thuật cho Cổng thông tin điện tử Tây Ninh và Dự án KC.01.14/06-10.

Số ký hiệu: 15/2012/QÐ-UBND Ngày ban hành: 23/02/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, biên tập, cập nhật, dịch thuật cho Cổng thông tin điện tử Tây Ninh và Dự án KC.01.14/06-10.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2012 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: QD-15.doc