Thông tin văn bản
Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 14/06/2012

Ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 28/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/06/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2012 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 282012QDUBND.doc