Thông tin văn bản
Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 31/01/2013

Quyết định số 192/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch về tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015

Số ký hiệu: 192/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/01/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 192/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch về tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2013 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 192QDUBND2013.doc