Thông tin văn bản
Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 06/03/2013

Quyết định số 404/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU, ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về ""Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020""

Số ký hiệu: 404/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/03/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 404/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU, ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về ""Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020""

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 404QDUBND2013.doc