Thông tin văn bản
Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 04/12/2012

Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định mức chi hỗ trợ trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức  tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 55/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/12/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định mức chi hỗ trợ trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức  tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: 552012QDUBND2012.doc