Thông tin văn bản
Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 06/06/2013

Quyết định số 1037/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2013-2020

Số ký hiệu: 1037/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/06/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 1037/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2013-2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 07 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 1037QDUBND2013.doc