Thông tin văn bản
Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 15/08/2013

Ban hành Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013 - 2015

Số ký hiệu: 36/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/08/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013 - 2015

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 362013QDUBND2013.doc