Thông tin văn bản
Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013

 Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 51/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/11/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

 Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 14 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 512013QDUBND2013.doc