Thông tin văn bản
Nghị quyết số 39/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với thải sinh hoạt và mức trích được để lại cho đơn vị thu phí

Số ký hiệu: 39/2013/NQ-HĐND Ngày ban hành: 06/12/2013
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với thải sinh hoạt và mức trích được để lại cho đơn vị thu phí

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 15 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 392013NQHDND2013.doc