Thông tin văn bản
Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 12/06/2014

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ dân cư tự quản.

Số ký hiệu: 16/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/06/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ dân cư tự quản.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 162014QDUBND2014.doc