Thông tin văn bản
Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 16/07/2014

Về giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014

Số ký hiệu: 16/NQ-HĐND Ngày ban hành: 16/07/2014
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 162014NQHDND2014.doc