Thông tin văn bản
Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 30/07/2014

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

Số ký hiệu: 1725/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/07/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2014 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 1725QDUBND2014.doc