Thông tin văn bản
Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 20/01/2015

V/v đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ IV và các ngày lễ lớn trong năm 2015

Số ký hiệu: 01/CT-UBND Ngày ban hành: 20/01/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

V/v đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ IV và các ngày lễ lớn trong năm 2015

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 01CTUBND2015.doc