Thông tin văn bản
Văn bản số 547/VP-TTTH ngày 02/02/2015

Góp ý các chỉ tiêu và biểu mẫu báo cáo các chỉ tiêu KT-XH cho UBND tỉnh theo định kỳ.

Số ký hiệu: 547/VP-TTTH Ngày ban hành: 02/02/2015
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Góp ý các chỉ tiêu và biểu mẫu báo cáo các chỉ tiêu KT-XH cho UBND tỉnh theo định kỳ.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 547VPTTTH2015.rar