Thông tin văn bản
Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 19/09/2017

Về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 Nguồn vốn ngân sách tỉnh

Số ký hiệu: 28/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/09/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 Nguồn vốn ngân sách tỉnh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2017 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 282017QDUBND2017.pdf