Thông tin văn bản
Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 27/09/2017

Quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 27/2017/NQ-HĐND Ngày ban hành: 27/09/2017
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2017 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 272017NQHDND2017.pdf