Thông tin văn bản
Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 08/01/2018

Quy định mức trích (tỷ lệ %) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây

Số ký hiệu: 01/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/01/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quy định mức trích (tỷ lệ %) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01+03 năm 2018 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 012018QDUBND2018.pdf