Thông tin văn bản
Báo cáo số 111/TB-VPCP ngày 27/02/2017

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2016, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2017

Số ký hiệu: 111/TB-VPCP Ngày ban hành: 27/02/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2016, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2017

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 111TBVPCP2017. 705.pdf