Thông tin văn bản
Báo cáo số 49/TB-VPCP ngày 02/02/2017

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước

Số ký hiệu: 49/TB-VPCP Ngày ban hành: 02/02/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 49TBVPCP2017. SAO GUI TBKL PHO THU TUONG.pdf