Thông tin văn bản
Văn bản số 4615/VP-KTTC ngày 13/10/2015

Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư thu phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Số ký hiệu: 4615/VP-KTTC Ngày ban hành: 13/10/2015
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư thu phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4615VPKTTC2015.pdf