Thông tin văn bản
Văn bản số 1907/UBND-DT ngày 13/07/2016

Chấp nhận phong phẩm chức sắc đạo tin lành

Số ký hiệu: 1907/UBND-DT Ngày ban hành: 13/07/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Chấp nhận phong phẩm chức sắc đạo tin lành

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1907UBNDDT2016.pdf