Thông tin văn bản
Văn bản số 3124/BTC-QLCS ngày 09/03/2016

Về việc tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở về quản lý chi, thu số tiền được từ việc cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ

Số ký hiệu: 3124/BTC-QLCS Ngày ban hành: 09/03/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở về quản lý chi, thu số tiền được từ việc cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3124BTCQLCS2016. 782.pdf