Thông tin văn bản
Văn bản số 917/VP-KTTC ngày 22/03/2016

V/v tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Số ký hiệu: 917/VP-KTTC Ngày ban hành: 22/03/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

V/v tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 917VPKTTC2016.rar