Thông tin văn bản
Văn bản số 2513/UBND-NC ngày 12/10/2018 Cung cấp thông tin về khó khăn, vướng mắc trong thực thi Thông tư liên tịch 157/2010/TTLT-BTC-BTP
Số ký hiệu: 2513/UBND-NC Ngày ban hành: 12/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Cung cấp thông tin về khó khăn, vướng mắc trong thực thi Thông tư liên tịch 157/2010/TTLT-BTC-BTP
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2513.ub.PDF