Thông tin văn bản
Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 12/10/2018 Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm Quý III và phương hướng quý IV/2018
Số ký hiệu: 302/BC-UBND Ngày ban hành: 12/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm Quý III và phương hướng quý IV/2018
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 302.bc..PDF