Thông tin văn bản
Văn bản số 242/VP-KTTC ngày 22/03/2016

V/v tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương

Số ký hiệu: 242/VP-KTTC Ngày ban hành: 22/03/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

V/v tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 242VPKTTC2016.rar