Thông tin văn bản
Báo cáo số 310/BC-UBND ngày 23/10/2018 BÁO CÁO Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng
Số ký hiệu: 310/BC-UBND Ngày ban hành: 23/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: BÁO CÁO Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 310.bc.PDF