Thông tin văn bản
Văn bản số 6411/VP-KGVX ngày 21/11/2018 sao gửi Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ
Số ký hiệu: 6411/VP-KGVX Ngày ban hành: 21/11/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6411.rar