Thông tin văn bản
Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 NQKH9: Về việc quy định nội dung chi, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Số ký hiệu: 15/2018/NQ-HĐND Ngày ban hành: 13/07/2018
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: NQKH9: Về việc quy định nội dung chi, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2018 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 15-2018-NQ- HDND (NOI DUNG CHI, MUC CHI).pdf