Thông tin văn bản
Văn bản số 138/VP-NC ngày 09/01/2019 (CKS) sao gửi Quyết định số 2695/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ.
Số ký hiệu: 138/VP-NC Ngày ban hành: 09/01/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) sao gửi Quyết định số 2695/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 138.rar