Thông tin văn bản
Văn bản số 73/VP-KGVX ngày 08/01/2019 CKS sao gửi Quyết định số 1513/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Số ký hiệu: 73/VP-KGVX Ngày ban hành: 08/01/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: CKS sao gửi Quyết định số 1513/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 73.rar