Thông tin văn bản
Văn bản số 359/VP-NC ngày 18/01/2019 (CKS) Sao gửi văn bản
Số ký hiệu: 359/VP-NC Ngày ban hành: 18/01/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) Sao gửi văn bản
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 359.rar