Thông tin văn bản
Văn bản số 1089/VP-KTTC ngày 28/02/2019 (cks) Sao gửi Nghị định số 16/2019/NĐ-CP, ngày 01/02/2019 của Chính phủ
Số ký hiệu: 1089/VP-KTTC Ngày ban hành: 28/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (cks) Sao gửi Nghị định số 16/2019/NĐ-CP, ngày 01/02/2019 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1089.rar