Thông tin văn bản
Văn bản số 946/VP-NC ngày 25/02/2019 V/v sao gửi Quyết định số 356/QĐ-BNG ngày 13/02/2019 của Bộ Ngoại giao.
Số ký hiệu: 946/VP-NC Ngày ban hành: 25/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: V/v sao gửi Quyết định số 356/QĐ-BNG ngày 13/02/2019 của Bộ Ngoại giao.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 946.rar