Thông tin văn bản
Văn bản số 693/VP-NC ngày 14/02/2019 (CKS) sao gửi Quyết định 130/QĐ-HĐPH ngày 22/01/2019 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương
Số ký hiệu: 693/VP-NC Ngày ban hành: 14/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) sao gửi Quyết định 130/QĐ-HĐPH ngày 22/01/2019 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 693.rar