Thông tin văn bản
Văn bản số 1448/VP-NCPC ngày 18/03/2019 (CKS) sao gửi Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ
Số ký hiệu: 1448/VP-NCPC Ngày ban hành: 18/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) sao gửi Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1448.rar