Thông tin văn bản
Công văn số 17/UBND-NC ngày 05/01/2019 Trriển khai, thực hiện kiến nghị của UB tư pháp của QH về thực hiện Pl về phòng chống mua bán người
Số ký hiệu: 17/UBND-NC Ngày ban hành: 05/01/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Trriển khai, thực hiện kiến nghị của UB tư pháp của QH về thực hiện Pl về phòng chống mua bán người
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 17.ub.PDF