Thông tin văn bản
Văn bản số 1389/VP-VX ngày 28/03/2014

Góp ý về dự thảo Thông tư quy định tiêuc huẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành KH&CN

Số ký hiệu: 1389/VP-VX Ngày ban hành: 28/03/2014
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Góp ý về dự thảo Thông tư quy định tiêuc huẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành KH&CN

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1389VPVX2014.rar