Thông tin văn bản
Báo cáo số 37/BC-UBND ngày 28/01/2019 báo cáo đánh giá triển khai Đề án ứng dụng CNTT-TT trong hệ thống thống kê nhà nước
Số ký hiệu: 37/BC-UBND Ngày ban hành: 28/01/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: báo cáo đánh giá triển khai Đề án ứng dụng CNTT-TT trong hệ thống thống kê nhà nước
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 37.bc.PDF